• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Welke kant gaat onze kerk op?

gepubliceerd op donderdag, 22 juni 2023

Paus Franciscus is nu tien jaar onze paus. Welke kant gaat de kerk op met deze paus? Zijn belangrijkste bijdrage is mijns inziens dat hij heeft gekozen om het evangelie van Jezus weer meer centraal te stellen. Waaruit blijkt dat? Ik heb daartoe vijf publicaties van zijn hand geselecteerd. Vier daarvan zijn ook voor ons als parochianen geschreven. Je kunt je erdoor laten inspireren en motiveren en zo gaan meehelpen, met ons pastoraal team, om de kant op te gaan van de synodale kerk en een missionaire parochie.

Die vijf publicaties gaan achtereenvolgens over: de droom van de paus, dat we als kerk en gelovigen een echte ommekeer moeten maken terug naar de bron; dat we als kerk de uitbuiting van mensen en van de aarde / het milieu niet moeten accepteren en zelf goede voorbeelden gaan geven; dat we als christen moeten proberen deze naam meer waar te gaan maken; dat we Jezus liefdesgebod ‘heb u naasten lief’ ook in de weerbarstige praktijk meer waar gaan maken: door alle medemensen te zien als onze broeders en zusters; en tenslotte dat we als gedoopten echt medeverantwoordelijk zijn voor de kant die onze geloofsgemeenschappen en de kerk op moeten gaan.

In hetzelfde jaar dat Franciscus paus werd schreef hij de zeer lezenswaardige apostolische brief ‘Evangelii gaudium’ ofwel ‘De vreugde van het evangelie’. Daarin heeft hij zijn droom als volgt op papier gezet: ‘Ik droom van een missionaire keuze die alles kan omvormen en wel zo dat gebruiken, levensstijlen, taal en elke kerkelijke structuur meer de evangelisatie van de hedendaagse wereld dienen dan zichzelf’. De kerk moet er dus niet zijn voor de kerk zelf. Dit vraagt om een omvorming of ommekeer om de mensen te bereiken met het evangelie en om als kerk en parochianen het evangelie, vooral ook zelf, meer in de praktijk proberen te brengen.

In 2015 verscheen zijn encycliek ‘Laudato si’, ‘Geprezen zijt Gij’. De titel is ontleend aan het bekende Zonnelied van St. Franciscus, de heilige wiens naam de paus heeft gekozen als richtingaanwijzer van zijn droom over een eenvoudige en naar buiten gerichte kerk. De paus wijst erop dat we als kerk en parochianen solidair moeten zijn met de mensen die worden uitgebuit door marktmechanismen in dienst van het eigen belang en winstbejag, en daarmee samenhangend ook de aarde en het klimaat aantasten, ons gemeenschappelijke huis. Dat tast de ‘broederschap’ met heel de schepping aan.

Met de apostolische brief ‘Gaudete et exsultate’ - ‘Wees blij en juich’ - uit 2018 wil de paus ons stimuleren om het evangelie ook zelf in de praktijk te brengen. Dat is belangrijk om te kunnen bijdragen aan de missionaire ommekeer van de kerk. Hoe doe je dat dan, denk je als parochiaan? Je verwacht wellicht een ingewikkeld antwoord. De paus schrijft echter: ‘Als iemand onder ons zich afvraagt wat we moeten doen om een goed christen te zijn, is het antwoord eenvoudig. We moeten elk op onze eigen manier handelen naar wat Jezus vertelde in de zaligsprekingen’. (Mattheüs 5,3-12)

We moeten hard werken om elkaar, inclusief vluchtelingen en uitgebuite mensen, meer als broeders en zusters te gaan zien, als kinderen van dezelfde Vader, zowel binnen de kerk en je eigen geloofsgemeenschap als daarbuiten. Ook dat is hard nodig om bij te dragen aan de opdracht van Jezus en de droom van de paus. In 2020 verscheen daarover de encycliek ‘Fratelli tutti’ - ‘Allen broeders en zusters’.

Tenslotte is de paus er na negen jaar in geslaagd een nieuwe grondwet voor de curie, ‘Praedicate evangelium’ - ‘Verkondig het evangelie’ - er doorheen te krijgen. De curie, een belangrijk en vooral behoudend machtsbolwerk in de kerk, ‘bewaakt’ vooral het geloof en de leer. In lijn met de opdracht van Jezus wordt nu de topprioriteit de missie van de kerk om naar buiten te treden en het geloof te verkondigen. Ook is bepaald dat niet een wijding, maar het doopsel, toegang kan geven tot deelname aan functies in de curie en het Vaticaan. Zo heeft de paus besloten om leken stemrecht te geven in de synode over kerkvernieuwing in oktober dit jaar.

De afgelopen jaren heeft paus Franciscus met zijn medewerkers een unieke prestatie geleverd: in onze kerk moet het evangelie weer meer centraal gaan staan. Onder leiding van de heilige Geest, en dus niet van de curie of de paus, moeten we als kerk, parochie en parochianen ons gaan inzetten om het evangelie meer in de praktijk te gaan brengen. Ook in onze geloofsgemeenschappen zelf door te bidden om hulp van de heilige Geest. Zo kunnen we als leerlingen van Jezus uitnodigend en aanstekelijk naar buiten gaan treden.

Frans van den Bosch, pastoraal assistent

Wie in principe belangstelling heeft om zich met mede parochianen te laten inspireren door een van deze publicaties kan een email sturen naar:
pastoraalassistent@outlook.com.

overzicht van bijdragen:
maandag, 30 oktober 2023Op weg als Pelgrims van de Hoop
dinsdag, 29 augustus 2023Geef kleur aan het leven
donderdag, 22 juni 2023Welke kant gaat onze kerk op?
zaterdag, 22 april 2023Zalig Pasen!
dinsdag, 21 februari 2023Geraakt … of niet?
maandag, 19 december 2022… En dan wordt het Kerstmis.
maandag, 5 september 2022Een veilig nest
maandag, 20 juni 2022Als u dit leest …
dinsdag, 19 april 2022PASTORAAL WOORD PASEN 2022
zaterdag, 26 februari 2022Op weg naar de kerk van morgen
maandag, 13 december 2021Hoopvol licht in donkere tijden
zaterdag, 30 oktober 2021Licht aan het einde van de tunnel
dinsdag, 14 september 2021Onderweg met geloof, hoop en liefde’
dinsdag, 13 juli 2021Pastoraal woord
vrijdag, 30 april 2021Missionair parochie zijn
dinsdag, 23 februari 2021Elkaar blijven ontmoeten in geloof:
woensdag, 25 november 2020Dag lieve Advent,
dinsdag, 3 november 2020Er is iets te kiezen
dinsdag, 15 september 2020Wat willen we nou eigenlijk?
donderdag, 18 juni 2020Pasen, Pinksteren, en daarna …..
zondag, 26 april 2020Als we het niet meer weten
dinsdag, 18 februari 2020Begin en het einde
zondag, 22 december 2019Wij komen tesamen onder het sterrenblinken!
woensdag, 23 oktober 2019Meegaan met onze tijd
donderdag, 5 september 2019Onderweg zijn….’
woensdag, 19 juni 2019‘De hoop sterft het laatst’
woensdag, 10 april 2019Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze Hem aan het breken van het brood.
maandag, 18 februari 2019Water om van te leven
donderdag, 27 december 2018Gekend worden, gekend zijn
vrijdag, 19 oktober 2018Op bedevaart
woensdag, 29 augustus 2018Ver en dichtbij
maandag, 18 juni 2018Als liefde de weg is wordt de wereld anders.
dinsdag, 24 april 2018Goede reis!
maandag, 19 februari 2018Onderweg naar Pasen
maandag, 18 december 2017Nu zijt wellekomen!
dinsdag, 24 oktober 2017Een uitdaging voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2017Sprekende stilte
maandag, 10 juli 2017De kracht van verbeelding
vrijdag, 12 mei 2017Priesterjubileum
donderdag, 9 maart 2017Veertig dagen
woensdag, 7 december 2016Dromen met de ogen open
dinsdag, 25 oktober 2016Deuren van Barmhartigheid
donderdag, 1 september 2016Mijn zilveren jubileum
dinsdag, 14 juni 2016Mijn eerste stagejaar
woensdag, 30 maart 2016Geloofsbagage 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose