• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Sprekende stilte

gepubliceerd op dinsdag, 19 september 2017

Stilte in de natuur

Het is iets voor zeven uur op een zomerochtend als ik wakker word, en alles en iedereen is nog stil. Ik kijk nog half slapend even naar buiten door het kleine dakraam en zie dat de groene, licht wiegende bladeren van de statige boom vlakbij het venster glanzend nat zijn door de lichte motregen die zachtjes uit de hemel valt. Even denk ik dankbaar aan de dag van gisteren die ook al deels werd gezegend door enige regen, maar gelukkig ook door meerdere warme, zomerse zonnestralen. Terwijl ik nog even in bed blijf liggen en geniet van het uitzicht op de verstilde natuur, en na een kort gebed waarbij ik aan God de zegen vraag over de net begonnen nieuwe dag en over alles wat ik die dag zal mogen horen, zien en beleven, maak ik me klaar voor het lof-prijzende ochtendgebed in de altijd stemmig verlichte kapel van de Foyer de Charité in Nivezé (Spa), waar de gewijde stilte elke bezoeker op elk moment van de dag of de nacht welkom heet.

De stilte van het luisteren

Sprekende stilte
Na het jubelende gezamenlijke morgengebed verlaten we in stilte de kapel en nemen we samen het ontbijt waarbij we, in stilte zoals tijdens elke maaltijd, kunnen luisteren naar hemelse klassieke muziek of meestal religieuze liederen die zachtjes klinken op de achtergrond. Na het ontbijt volgt de eerste van drie lezingen die we dagelijks beluisteren en waarvan het thema van deze retraite dit jaar luidt: ‘de Liefde gaat me voor, begeleidt me en wacht op me...’. Bij het begin van zijn eerste onderrichting benadrukt de inleider het belang van de stilte tijdens deze retraite, wanneer of waar dan ook, met onder meer de woorden: ‘Laten we stil zijn om te luisteren naar Diegene die ons zoveel te zeggen heeft’. ‘Want’, zo zegt hij verder, ‘als God een project, een levensweg heeft voor ons, dan moet Hij ons dit willen zeggen! ... Doorheen de hele geschiedenis openbaart zich een unieke God die spreekt, belooft, handelt en ons een verbond aanreikt dat nooit een einde zal kennen.’

De stille intimiteit met God

Doorheen de hele retraiteweek worden ons vele woorden van leven en uitnodigingen tot leven aangeboden, zoals deze: ‘We zijn geroepen tot stille intimiteit met God en om deel te hebben aan zijn eigen geluk’ (Gaudium et Spes 19-20); ‘Onze waardigheid omvat ons totale zijn: het hart, het lichaam en de geest’ (Laudato Si 6). God spreekt ons onder andere toe door zijn Woord van de Bijbel. Laten we het daarom vaker stil maken om te lezen in de Bijbel en ernaar te luisteren, want het is de echo van het avontuur van het Verbond tussen God en de mensen (vergelijk Ezechiël 37, 1.13-14; Jesaja 29, 13-14; 65, 17-21; Deuteronomium 7, 7-15; 26, 16-19). Het Woord heeft altijd iets nieuws, zoals in Leviticus 19 of in Jeremia 7, 23-28 of in Jeremia 33.

De stilte van het gebed

Tijdens de retraite en ook daarna worden we uitgenodigd om gezamenlijk en vooral ook persoonlijk te bidden, want bidden betekent zijn hart laten aanspreken door God. Zo schrijft een heilige mystica ergens: ‘Je zou altijd moeten bidden alsof ons handelen onnuttig is, en altijd moeten handelen alsof het gebed niet voldoende is’. En de heilige Augustinus zegt: ‘Het gebed is de ontmoeting van het dorstig verlangen van God en van ons: de ontmoeting van twee verlangens’. In ons gebed wil God ons ontmoeten en wel door een persoonlijke band: ‘God, U komt tot mij, U verwacht mij en U gaat mij voor’. Wat is daarop ons gelovig antwoord en tegelijk onze keuze? Ons antwoord én onze keuze kan dan zijn: ‘Ik kom, hier ben ik, God’. Wanneer we ons voorbereiden op een korte of langere tijd van stil gebed, waarbij we ons hart willen openen voor wat God ons op dat moment wil zeggen, zijn de volgende zeven innerlijke houdingen, en tegelijk persoonlijke gebeden, een grote zegen.

 

1. U komt, Heer, en ik kom tot U.
2. Ik heb het verlangen om U te ontmoeten.
3. Ik heb beslist om (even) stil te vallen.
4. Ik kom tot U met alles wat ik ben.
5. Ik plaats me in uw aanwezigheid...
6. ...met heel mijn wezen.
7. En ik wil U beluisteren in Liefde. Dagelijkse stilte

Maar het leven en het gebed van een gelovige houden ook de ervaring in van ontsporen en

Dagelijkse stilte

Maar het leven en het gebed van een gelovige houden ook de ervaring in van ontsporen en van gekruisigd worden in allerlei menselijke situaties van kwetsbaarheid, en soms in situaties van totale onmacht, terwijl een 'hier ben ik’ me verder kan en zal dragen! Groeien in het gelovig leven, en ook in het gebedsleven, is een grote vreugde maar tegelijk een spiritueel gevecht, omdat het een gevecht voor het leven is. Hoe kan ik mijn geloof verder of opnieuw voeden? Dit kan onder meer door het dagelijks gebed, door het dagelijks lezen van en mediteren over een stukje tekst uit de Bijbel, door het lezen van religieuze boeken, en ook door met al onze gaven en talenten naar de ander te gaan die onze aandacht en onze nabijheid nodig heeft.

Ik kan ieder van u een stille dag of weekeinde of week aanraden om te beleven in een Foyer de Charité of in een abdij of klooster, dichtbij of veraf, of om af en toe een bewuste stille tijd of dag in te lassen in ons vaak drukke en rumoerige bestaan.

Alex Schuerman, priester

 

overzicht van bijdragen:
maandag, 30 oktober 2023Op weg als Pelgrims van de Hoop
dinsdag, 29 augustus 2023Geef kleur aan het leven
donderdag, 22 juni 2023Welke kant gaat onze kerk op?
zaterdag, 22 april 2023Zalig Pasen!
dinsdag, 21 februari 2023Geraakt … of niet?
maandag, 19 december 2022… En dan wordt het Kerstmis.
maandag, 5 september 2022Een veilig nest
maandag, 20 juni 2022Als u dit leest …
dinsdag, 19 april 2022PASTORAAL WOORD PASEN 2022
zaterdag, 26 februari 2022Op weg naar de kerk van morgen
maandag, 13 december 2021Hoopvol licht in donkere tijden
zaterdag, 30 oktober 2021Licht aan het einde van de tunnel
dinsdag, 14 september 2021Onderweg met geloof, hoop en liefde’
dinsdag, 13 juli 2021Pastoraal woord
vrijdag, 30 april 2021Missionair parochie zijn
dinsdag, 23 februari 2021Elkaar blijven ontmoeten in geloof:
woensdag, 25 november 2020Dag lieve Advent,
dinsdag, 3 november 2020Er is iets te kiezen
dinsdag, 15 september 2020Wat willen we nou eigenlijk?
donderdag, 18 juni 2020Pasen, Pinksteren, en daarna …..
zondag, 26 april 2020Als we het niet meer weten
dinsdag, 18 februari 2020Begin en het einde
zondag, 22 december 2019Wij komen tesamen onder het sterrenblinken!
woensdag, 23 oktober 2019Meegaan met onze tijd
donderdag, 5 september 2019Onderweg zijn….’
woensdag, 19 juni 2019‘De hoop sterft het laatst’
woensdag, 10 april 2019Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze Hem aan het breken van het brood.
maandag, 18 februari 2019Water om van te leven
donderdag, 27 december 2018Gekend worden, gekend zijn
vrijdag, 19 oktober 2018Op bedevaart
woensdag, 29 augustus 2018Ver en dichtbij
maandag, 18 juni 2018Als liefde de weg is wordt de wereld anders.
dinsdag, 24 april 2018Goede reis!
maandag, 19 februari 2018Onderweg naar Pasen
maandag, 18 december 2017Nu zijt wellekomen!
dinsdag, 24 oktober 2017Een uitdaging voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2017Sprekende stilte
maandag, 10 juli 2017De kracht van verbeelding
vrijdag, 12 mei 2017Priesterjubileum
donderdag, 9 maart 2017Veertig dagen
woensdag, 7 december 2016Dromen met de ogen open
dinsdag, 25 oktober 2016Deuren van Barmhartigheid
donderdag, 1 september 2016Mijn zilveren jubileum
dinsdag, 14 juni 2016Mijn eerste stagejaar
woensdag, 30 maart 2016Geloofsbagage 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose