• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Onderweg naar Pasen

gepubliceerd op maandag, 19 februari 2018

Nog niet zolang geleden mochten we een groep vluchtelingen uit Eritrea, een land in het oosten van Afrika, ontvangen in de Basiliek. Het waren oosters-orthodoxe christenen. Ondanks de nodige taalbarrières was er veel herkenning in ons Godshuis: de doopvont, het altaar, de heiligen. Het werd een ontmoeting van mens tot mens en sommigen vertelden hun persoonlijke verhaal over leven in een dictatuur, op de vlucht gaan en onderweg-zijn naar een bestaan in vrijheid en waardigheid.

Liefde tot je naaste

We zijn al een eind op weg naar Pasen. Paus Franciscus gaf aan het begin van deze pelgrimage woorden mee die tot nadenken stemmen. 'Zorg dat de liefde tot je naaste in je hart niet verkoelt’, zo schrijft hij, want ‘we laten ons verleiden door vluchtige pleziertjes, de illusie van het geld, onze ijdelheid en ons geloof in schone schijn’. Franciscus gebruikt een beeld van de schrijver Dante: ‘In de hel zit de duivel op een troon van ijs’.

 

Vasten

Om ons te kunnen warmen aan het vuur van Pasen is er een weg te gaan door ons in gebed te bezinnen op onszelf en God, door om te zien naar de mensen die ons om hulp vragen, zowel geestelijk als materieel, en door het vasten dat ons confronteert met hen die het meest noodzakelijke aan voedsel moeten missen. Vasten schudt ons wakker en maakt ons aandachtiger voor God en onze naaste.

Nieuw leven

Pasen: van oorsprong is het een feest van het land. Men vierde het opnieuw tot leven komen van de natuur na de lange donkere winter. Met de komst van het jodendom en het christendom kreeg dit lentefeest een religieus karakter. Tijdens het joodse Pesach gedenken de joden tot op de dag van vandaag de vlucht uit Egypte van het joodse volk onder leiding van Mozes. Christenen vieren de verrijzenis van Jezus. Veel symbolen die hoorden bij de oude feesten - het lam, het brood - hebben in de vieringen een nieuwe betekenis gekregen. Ze verbeelden (de komst van) de Messias. Maar één ding is gebleven: in alle tradities is Pasen onlosmakelijk verbonden met nieuw leven

Opstaan

Nieuw leven opbouwen doen de Eritrese statushouders ook hier in ons land. Moge Pasen in hun leven en dat van ons eveneens werkelijkheid worden. Caritas van Houdt dicht het zo:

De woestijn gaat bloeien
waar mensen opstaan
uit het graf van hun angsten,
uit wonden van het verleden.
Ze staan op om de engel te zijn
die de steen wegrolt en de bron aanboort
die leven gevend water doet opborrelen.
Ze zijn de paasmensen van vandaag.

diaken Peter Hoefnagels

overzicht van bijdragen:
maandag, 30 oktober 2023Op weg als Pelgrims van de Hoop
dinsdag, 29 augustus 2023Geef kleur aan het leven
donderdag, 22 juni 2023Welke kant gaat onze kerk op?
zaterdag, 22 april 2023Zalig Pasen!
dinsdag, 21 februari 2023Geraakt … of niet?
maandag, 19 december 2022… En dan wordt het Kerstmis.
maandag, 5 september 2022Een veilig nest
maandag, 20 juni 2022Als u dit leest …
dinsdag, 19 april 2022PASTORAAL WOORD PASEN 2022
zaterdag, 26 februari 2022Op weg naar de kerk van morgen
maandag, 13 december 2021Hoopvol licht in donkere tijden
zaterdag, 30 oktober 2021Licht aan het einde van de tunnel
dinsdag, 14 september 2021Onderweg met geloof, hoop en liefde’
dinsdag, 13 juli 2021Pastoraal woord
vrijdag, 30 april 2021Missionair parochie zijn
dinsdag, 23 februari 2021Elkaar blijven ontmoeten in geloof:
woensdag, 25 november 2020Dag lieve Advent,
dinsdag, 3 november 2020Er is iets te kiezen
dinsdag, 15 september 2020Wat willen we nou eigenlijk?
donderdag, 18 juni 2020Pasen, Pinksteren, en daarna …..
zondag, 26 april 2020Als we het niet meer weten
dinsdag, 18 februari 2020Begin en het einde
zondag, 22 december 2019Wij komen tesamen onder het sterrenblinken!
woensdag, 23 oktober 2019Meegaan met onze tijd
donderdag, 5 september 2019Onderweg zijn….’
woensdag, 19 juni 2019‘De hoop sterft het laatst’
woensdag, 10 april 2019Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze Hem aan het breken van het brood.
maandag, 18 februari 2019Water om van te leven
donderdag, 27 december 2018Gekend worden, gekend zijn
vrijdag, 19 oktober 2018Op bedevaart
woensdag, 29 augustus 2018Ver en dichtbij
maandag, 18 juni 2018Als liefde de weg is wordt de wereld anders.
dinsdag, 24 april 2018Goede reis!
maandag, 19 februari 2018Onderweg naar Pasen
maandag, 18 december 2017Nu zijt wellekomen!
dinsdag, 24 oktober 2017Een uitdaging voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2017Sprekende stilte
maandag, 10 juli 2017De kracht van verbeelding
vrijdag, 12 mei 2017Priesterjubileum
donderdag, 9 maart 2017Veertig dagen
woensdag, 7 december 2016Dromen met de ogen open
dinsdag, 25 oktober 2016Deuren van Barmhartigheid
donderdag, 1 september 2016Mijn zilveren jubileum
dinsdag, 14 juni 2016Mijn eerste stagejaar
woensdag, 30 maart 2016Geloofsbagage 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose