• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

De kracht van verbeelding

gepubliceerd op maandag, 10 juli 2017

De Vredesweek, die dit jaar plaatsvindt in de derde week van september, draagt als motto ‘de kracht van verbeelding’. Je hebt verbeelding nodig en dromen om te geloven in de toekomst, als het wat tegen zit in je leven of als ziekte je gevangenhoudt, maar ook in een situatie van dreiging, van oorlog en geweld. Hou je het vol? Onze Bijbelse traditie kent veel verhalen die het verlangen naar een beter leven en een betere wereld verwoorden. Het is goed dat we ze zondag op zondag, dag na dag lezen en horen en ze ons mogen voeden.

Een fantastisch Geloofsfeest met als thema ‘Schatgravers gezocht’ mochten zo’n 90 kinderen en hun begeleiders op zaterdag 1 juli ervaren in en rondom de Basiliek. Oudenbosch was gastheer voor kinderen van zeven tot twaalf jaar uit het hele bisdom. De dag vol speels geloof, met een heuse speurtocht, werd afgesloten met een eucharistieviering waarin onze bisschop, mgr. Liesen, voorging. Het thema sloot aan bij de onderwerpen van de Kinderkaravaan die dit jaar weer langs onze geloofsgemeenschappen trok. Naast de vaste gezinnen die deelnamen sloten dit jaar verschillende gezinnen van communicanten aan. We zochten naar de schatten van ons geloof, spraken over heiligen, en wat dat voor ons vandaag de dag betekent.

De restauratie van de ruimtes onder de Basiliek biedt ook nieuwe mogelijkheden voor activiteiten op het snijvlak van kerk en samenleving, en op het gebied van spiritualiteit en hedendaagse cultuur. De ruimtes dienen als ontvangstcentrum voor toeristen en bezoekers van de Basiliek, en als ontmoetingsruimte van pastoraal-diaconaal centrum ‘de Pelgrim’. Er staan lezingen gepland, zoals in de Vredesweek over dichters in oorlogstijd, en over de Nederlandse paus Adrianus in het kader van het Lutherjaar. Rond Allerzielen komen dood en rouw in de film aan bod, er start een rouwgespreksgroep en er is een divers catecheseaanbod. Als parochie willen we ook graag gastheer zijn van diocesane activiteiten. Zo zal het jaarlijkse diocesane misdienaarsweekend in november in en rondom de Basiliek plaatvinden. En landelijk mochten we op 6 juli in de Basiliek de start van ‘het Grootse Museum van Nederland’ meemaken.

In het pastoraal team waren mooie momenten te vieren. Zo was er in mei het zilveren priesterfeest van pastoor Maickel Prasing. Die dag begon met een mooie, warme en persoonlijke eucharistieviering in een drukbezochte Basiliek, gevolgd door een - eveneens drukbezochte - receptie in de ruimtes van ‘de Pelgrim’, en ter afsluiting een groots diner voor vele genodigden. Er was ook de diakenwijding van Stefan Lange, onze stagiair. Hij werd op 2 juli gewijd door onze bisschop in de Basiliek in Oosterhout tijdens een goed verzorgde en muzikaal mooi omlijste eucharistieviering. In de regio van de Catharinaparochie in Oosterhout gaat hij het pastoraal team versterken. Annemiek Buijs - Tuytelaars, pastoraal werker in ons team en verantwoordelijk voor de activiteiten rond gezin, kind en geloof, moest een stapje terug doen in haar werkzaamheden. In overleg werd besloten een time-out te nemen. In de tussentijd zal pastoraal werkster Mariëlla Bossers - van Langh uit de Immanuelparochie ter vervanging een aantal activiteiten van haar overnemen.

Inmiddels zijn pastoor Maickel Prasing en diaken Peter Hoefnagels al een half jaar betrokken bij bestuur en pastoraal team van de Immanuel-parochie, respectievelijk als waarnemend pastoor en als teamleider. De samenwerking met bestuur en team van deze parochie is prettig en we helpen elkaar daar waar extra handjes nodig zijn, zoals bij uitvaarten en weekendvieringen.

Na de vakantiemaanden hopen we weer opgeladen, met lange adem en groot geloof, het nieuwe werkjaar in te gaan en ons in te zetten voor onze geloofsgemeenschappen en voor de toekomst van Kerk en geloof.

 

diaken Peter Hoefnagels

 

 

overzicht van bijdragen:
maandag, 30 oktober 2023Op weg als Pelgrims van de Hoop
dinsdag, 29 augustus 2023Geef kleur aan het leven
donderdag, 22 juni 2023Welke kant gaat onze kerk op?
zaterdag, 22 april 2023Zalig Pasen!
dinsdag, 21 februari 2023Geraakt … of niet?
maandag, 19 december 2022… En dan wordt het Kerstmis.
maandag, 5 september 2022Een veilig nest
maandag, 20 juni 2022Als u dit leest …
dinsdag, 19 april 2022PASTORAAL WOORD PASEN 2022
zaterdag, 26 februari 2022Op weg naar de kerk van morgen
maandag, 13 december 2021Hoopvol licht in donkere tijden
zaterdag, 30 oktober 2021Licht aan het einde van de tunnel
dinsdag, 14 september 2021Onderweg met geloof, hoop en liefde’
dinsdag, 13 juli 2021Pastoraal woord
vrijdag, 30 april 2021Missionair parochie zijn
dinsdag, 23 februari 2021Elkaar blijven ontmoeten in geloof:
woensdag, 25 november 2020Dag lieve Advent,
dinsdag, 3 november 2020Er is iets te kiezen
dinsdag, 15 september 2020Wat willen we nou eigenlijk?
donderdag, 18 juni 2020Pasen, Pinksteren, en daarna …..
zondag, 26 april 2020Als we het niet meer weten
dinsdag, 18 februari 2020Begin en het einde
zondag, 22 december 2019Wij komen tesamen onder het sterrenblinken!
woensdag, 23 oktober 2019Meegaan met onze tijd
donderdag, 5 september 2019Onderweg zijn….’
woensdag, 19 juni 2019‘De hoop sterft het laatst’
woensdag, 10 april 2019Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze Hem aan het breken van het brood.
maandag, 18 februari 2019Water om van te leven
donderdag, 27 december 2018Gekend worden, gekend zijn
vrijdag, 19 oktober 2018Op bedevaart
woensdag, 29 augustus 2018Ver en dichtbij
maandag, 18 juni 2018Als liefde de weg is wordt de wereld anders.
dinsdag, 24 april 2018Goede reis!
maandag, 19 februari 2018Onderweg naar Pasen
maandag, 18 december 2017Nu zijt wellekomen!
dinsdag, 24 oktober 2017Een uitdaging voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2017Sprekende stilte
maandag, 10 juli 2017De kracht van verbeelding
vrijdag, 12 mei 2017Priesterjubileum
donderdag, 9 maart 2017Veertig dagen
woensdag, 7 december 2016Dromen met de ogen open
dinsdag, 25 oktober 2016Deuren van Barmhartigheid
donderdag, 1 september 2016Mijn zilveren jubileum
dinsdag, 14 juni 2016Mijn eerste stagejaar
woensdag, 30 maart 2016Geloofsbagage 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose