• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Een uitdaging voor de oecumene

In gesprek met de hervormers: Erasmus, Luther en Adrianus

gepubliceerd op dinsdag, 24 oktober 2017

Als een zachtaardig en diplomatiek bestuurder in Kerk en wereld in de woelige 16e eeuw, zo zette schrijver-journalist Twan Geurts op dinsdag 4 oktober voor ruim 60 aanwezigen de Nederlandse paus Adrianus VI neer in een gedegen lezing in de Cuyperszaal in ‘de Pelgrim’, ons pastoraal-diaconaal centrum.

De Reformatie, ingezet door Luther in zijn strijd tegen onheuse parktijken in de Kerk, en de fijnzinnige theologische en taalkundige studies van Erasmus, tijdgenoten van Adrianus, vormden mede het decor voor het verhaal over deze paus. Hij kon het tij van de splitsing tussen protestanten en katholieken niet keren, daarvoor waren er ook teveel politieke belangen in het Europa van die tijd in het spel. Boeiend waren ook enkele kleine wetenswaardigheden. Zo kwam de moeder van Erasmus uit Zevenbergen en was Adrianus korte tijd pastoor van Goedereede, waar in een hotel nog steeds de pauskamer is te bezichtigen. En in het gevolg van keizer Karel V zou de latere paus wel eens vanuit het noorden via Dordrecht op doortocht in Oudenbosch kunnen zijn geweest.

Adrianus werd geboren in Utrecht en werd tot paus gekozen in een tijd waarin een plaats in de hemel kon worden afgedwongen door het kopen van aflaten en waarin een rechte levenswandel voor veel prelaten niet was weggelegd. De Augustijner monnik Luther klaagde dit aan. Zijn stellingen vonden hun ontstaan in het geloof dat alleen door de genade Gods mensen kunnen worden verlost (rechtvaardigingsleer), niet door menselijke praktijken (goede werken), en dat het alleen de Schrift is waarin we Gods Woord kunnen vinden om dat na te volgen. Wat volgde was een pijnlijke scheiding in het christelijke landschap

Langzamerhand kunnen katholieken en protestanten het weer beter met elkaar vinden. Sinds 1999 delen ze de overtuiging dat het leven een gave uit Gods genadige hand is. God heeft het laatste woord in het leven van de mens. Maar in de gave van het leven ligt ook een opgave: barmhartig zijn en Gods liefde in de liefde aan de naaste uitdragen.

Paus Adrianus was het die zijn curieleden de les las, omdat ze zich onwaardig gedroegen als bestuurders van de Kerk. Was het niet paus Franciscus die dat ook op zijn manier deed bij zijn aantreden in 2012? En ook wij mogen onze hand in eigen boezem steken: hebben wij oog voor de ander, het kleine, het kwetsbare? Zijn we niet te vaak met onze eigen dingetjes bezig? Is er ruimte in ons leven om genade te ontvangen, zomaar in de stilte, in de ontmoeting met God, in het gebed?

Zo gaan we dit najaar op weg naar de Advent en de Kersttijd, waarin we vieren dat ons menselijk verlangen naar zin een antwoord krijgt in God die zijn menselijk gezicht laat zien in een mensenkind, Jezus van Nazareth.

 

Peter Hoefnagels, diaken

 

overzicht van bijdragen:
maandag, 30 oktober 2023Op weg als Pelgrims van de Hoop
dinsdag, 29 augustus 2023Geef kleur aan het leven
donderdag, 22 juni 2023Welke kant gaat onze kerk op?
zaterdag, 22 april 2023Zalig Pasen!
dinsdag, 21 februari 2023Geraakt … of niet?
maandag, 19 december 2022… En dan wordt het Kerstmis.
maandag, 5 september 2022Een veilig nest
maandag, 20 juni 2022Als u dit leest …
dinsdag, 19 april 2022PASTORAAL WOORD PASEN 2022
zaterdag, 26 februari 2022Op weg naar de kerk van morgen
maandag, 13 december 2021Hoopvol licht in donkere tijden
zaterdag, 30 oktober 2021Licht aan het einde van de tunnel
dinsdag, 14 september 2021Onderweg met geloof, hoop en liefde’
dinsdag, 13 juli 2021Pastoraal woord
vrijdag, 30 april 2021Missionair parochie zijn
dinsdag, 23 februari 2021Elkaar blijven ontmoeten in geloof:
woensdag, 25 november 2020Dag lieve Advent,
dinsdag, 3 november 2020Er is iets te kiezen
dinsdag, 15 september 2020Wat willen we nou eigenlijk?
donderdag, 18 juni 2020Pasen, Pinksteren, en daarna …..
zondag, 26 april 2020Als we het niet meer weten
dinsdag, 18 februari 2020Begin en het einde
zondag, 22 december 2019Wij komen tesamen onder het sterrenblinken!
woensdag, 23 oktober 2019Meegaan met onze tijd
donderdag, 5 september 2019Onderweg zijn….’
woensdag, 19 juni 2019‘De hoop sterft het laatst’
woensdag, 10 april 2019Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze Hem aan het breken van het brood.
maandag, 18 februari 2019Water om van te leven
donderdag, 27 december 2018Gekend worden, gekend zijn
vrijdag, 19 oktober 2018Op bedevaart
woensdag, 29 augustus 2018Ver en dichtbij
maandag, 18 juni 2018Als liefde de weg is wordt de wereld anders.
dinsdag, 24 april 2018Goede reis!
maandag, 19 februari 2018Onderweg naar Pasen
maandag, 18 december 2017Nu zijt wellekomen!
dinsdag, 24 oktober 2017Een uitdaging voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2017Sprekende stilte
maandag, 10 juli 2017De kracht van verbeelding
vrijdag, 12 mei 2017Priesterjubileum
donderdag, 9 maart 2017Veertig dagen
woensdag, 7 december 2016Dromen met de ogen open
dinsdag, 25 oktober 2016Deuren van Barmhartigheid
donderdag, 1 september 2016Mijn zilveren jubileum
dinsdag, 14 juni 2016Mijn eerste stagejaar
woensdag, 30 maart 2016Geloofsbagage 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose