• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Pasen, Pinksteren, en daarna …..

Groeien in leven en samenleven

gepubliceerd op donderdag, 18 juni 2020

Groeien in leven en samenleven

Terwijl ik dit woordje schrijf, enige dagen voor het Hoogfeest van Pinksteren, is het volop groei- en bloeitijd voor de natuur. Maar voor velen van ons is groeien en bloeien altijd wat pijnlijk, zeker in deze crisistijd. Het leven en samenleven is in enkele weken grondig veranderd, in veel gevallen gereduceerd tot het meest essentiële. We zijn merendeels teruggeworpen op onszelf waardoor allerlei gevoelens intenser worden, zoals de drang om te overleven en de angst voor wat kan komen. We moeten wellicht veel van onze vorige ervaringen en ook een deel van onze vorige levensstijl loslaten en ons aarzelend toevertrouwen aan het nog veelal onbekende nieuwe, aan ‘het nieuwe normaal’ van anderhalve meter, geen handen schudden, meer thuis werken, mondkapjes enz. Ik hoop dat we allemaal deze periode zonder al te veel kleerscheuren mogen doorkomen. Maar ook hoop ik dat we, als kerk en als maatschappij, lessen trekken voor het leven en samenleven. Hoe zal de wereld er morgen uitzien? Hoe zal het zijn met wie nú of straks niets of niemand (meer) heeft of met wie (nog steeds) op de vlucht is? Net nu zouden we als gemeenschap moeten kunnen samenkomen en kunnen spreken over alles wat ons bezorgd maakt, ontroert of kwetst.

Tastbaar en zichtbaar

Ik besef hoe gemakkelijk en goedkoop het kan zijn om in een beklemmende tijd als deze met religie aan te komen dragen. En toch doe ik het, gelovend dat er geen God is die corona veroorzaakt en corona kan oplossen. Zoals de natuur beleeft ook ons geloof, tussen Pasen en Pinksteren en ook daarna, groei en pijn tesamen. Want Jezus is, na Goede Vrijdag, sinds Pasen weer onder ons aanwezig, maar nu toch wel op een heel nieuwe manier. Wij moeten leren inzien dat de verrezen Liefde levend is, maar veel meer innerlijk, namelijk als een kracht in ons, die alleen merkbaar wordt doorheen enkele schamele tekens, eerst en vooral in de tekens van onze liefdedaden, onze blijken van solidariteit. Jezus' verrezen Liefde leeft tastbaar en zichtbaar in onze dagelijkse, concrete dienstbaarheid, binnen én ook buiten onze kerkgemeenschap. En daarbij komt de Heer ook telkens weer tegenwoordig in wat brood en een beetje wijn, tekens die niet zomaar door iedereen worden erkend als de liefdegaven van zijn Lichaam en Bloed. In de huidige groeitijd na Pasen en Pinksteren leren we, langzaam en moeilijk soms, die nieuwe, heel broze vorm van Jezus' aanwezigheid aanvaarden en erkennen: onze concrete daden van liefde in dienst van onze kleine en grotere wereld van vandaag én het Brood en de Wijn op de tafel van onze broze geloofsgemeenschap. Het is zoals in de natuur in deze tijd: de tekens van nieuw leven staan al volop op de bomen. Zij blijven echter heel kwetsbaar, maar ze bieden zoveel hoop, althans voor wie ze ziet en groeikansen geeft.

Jezus’ Geestkracht

Samen met velen kijk ik al langere tijd uit naar de dag dat onze publieke (eucharistie)vieringen - waarin we telkens samen kunnen bidden, ook en vooral om de Geest - weer zullen worden toegelaten, in één of andere aangepaste vorm. Want in deze overgangstijd met zijn twijfel en hoop voelen we misschien meer dan ooit dat we het met onze eigen krachten alleen niet aankunnen. We verlangen voortdurend naar de komst van Jezus' Geestkracht. Maar dan het is wel heel belangrijk te beseffen dat die Geest geen verpletterende supermacht is die het allemaal in onze plaats komt doen, maar een uitnodigende bezieling in ons, die onze vrijheid aanspreekt en blijvend een beroep doet op onze heel persoonlijke medewerking. De Geest inspireert en begeestert ons opdat wij Jezus' persoon en werk zouden voortzetten, dat wil zeggen: hier en nu actualiseren, midden in onze tijd, te midden van onze cultuur, met haar moderne problemen, nieuwe mogelijkheden en accenten. Liefhebben vanuit Jezus’ Geest zal altijd, ook in onze onzekere tijd en veranderende cultuur, willen zeggen dat we persoonlijk ervoor kiezen in een liefdevolle levenshouding van dankbaarheid en dienstbaarheid te gaan staan.

Storm of bries

Jezus' Liefdegeest wordt wel eens vergeleken met een stormwind, die scheidingsmuren wegblaast die mensen tussen elkaar hebben opgetrokken, of met een zachte bries die verzoening teweegbrengt waar harde standpunten harten uit elkaar dreigen te drijven. Storm of bries, het zijn sprekende beelden. Maar het is vooral goed te weten dat Jezus' Geest niets kan bereiken als wij er niet persoonlijk voor kiezen om met Hem mee te werken. Ervoor kiezen, ondanks de vele zorgen en vragen in deze (corona)tijd, nog meer te danken voor het vele goede en hoopvolle, en nog meer onszelf te geven, daar waar we worden gevraagd of waar we ons geroepen voelen onze inzet en solidariteit te tonen. Zo kunnen we elke dag opnieuw bidden om zijn komst.

Alex Schuerman, priester-assistent

overzicht van bijdragen:
maandag, 30 oktober 2023Op weg als Pelgrims van de Hoop
dinsdag, 29 augustus 2023Geef kleur aan het leven
donderdag, 22 juni 2023Welke kant gaat onze kerk op?
zaterdag, 22 april 2023Zalig Pasen!
dinsdag, 21 februari 2023Geraakt … of niet?
maandag, 19 december 2022… En dan wordt het Kerstmis.
maandag, 5 september 2022Een veilig nest
maandag, 20 juni 2022Als u dit leest …
dinsdag, 19 april 2022PASTORAAL WOORD PASEN 2022
zaterdag, 26 februari 2022Op weg naar de kerk van morgen
maandag, 13 december 2021Hoopvol licht in donkere tijden
zaterdag, 30 oktober 2021Licht aan het einde van de tunnel
dinsdag, 14 september 2021Onderweg met geloof, hoop en liefde’
dinsdag, 13 juli 2021Pastoraal woord
vrijdag, 30 april 2021Missionair parochie zijn
dinsdag, 23 februari 2021Elkaar blijven ontmoeten in geloof:
woensdag, 25 november 2020Dag lieve Advent,
dinsdag, 3 november 2020Er is iets te kiezen
dinsdag, 15 september 2020Wat willen we nou eigenlijk?
donderdag, 18 juni 2020Pasen, Pinksteren, en daarna …..
zondag, 26 april 2020Als we het niet meer weten
dinsdag, 18 februari 2020Begin en het einde
zondag, 22 december 2019Wij komen tesamen onder het sterrenblinken!
woensdag, 23 oktober 2019Meegaan met onze tijd
donderdag, 5 september 2019Onderweg zijn….’
woensdag, 19 juni 2019‘De hoop sterft het laatst’
woensdag, 10 april 2019Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze Hem aan het breken van het brood.
maandag, 18 februari 2019Water om van te leven
donderdag, 27 december 2018Gekend worden, gekend zijn
vrijdag, 19 oktober 2018Op bedevaart
woensdag, 29 augustus 2018Ver en dichtbij
maandag, 18 juni 2018Als liefde de weg is wordt de wereld anders.
dinsdag, 24 april 2018Goede reis!
maandag, 19 februari 2018Onderweg naar Pasen
maandag, 18 december 2017Nu zijt wellekomen!
dinsdag, 24 oktober 2017Een uitdaging voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2017Sprekende stilte
maandag, 10 juli 2017De kracht van verbeelding
vrijdag, 12 mei 2017Priesterjubileum
donderdag, 9 maart 2017Veertig dagen
woensdag, 7 december 2016Dromen met de ogen open
dinsdag, 25 oktober 2016Deuren van Barmhartigheid
donderdag, 1 september 2016Mijn zilveren jubileum
dinsdag, 14 juni 2016Mijn eerste stagejaar
woensdag, 30 maart 2016Geloofsbagage 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose