• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Wij komen tesamen onder het sterrenblinken!

gepubliceerd op zondag, 22 december 2019

Ontwikkelingen in het pastoraal team

Nadat de beide pastorale teams de afgelopen jaren al intensief hebben samengewerkt, zullen we vanaf januari gaan samenwerken als één pastoraal team voor beide parochies. Daarnaast wordt deze Kersttijd ook getekend door een aantal ingrijpende ontwikkelingen in het pastoraal team. Nadat we in het tweede weekeinde van de Advent in Zevenbergschen Hoek al afscheid hebben genomen van pastoraal werkster Mariëlla Bossers - van Langh, nemen we op het feest van de Openbaring des Heren (Driekoningen) en de week erna, op het feest van de Doop des Heren, in Fijnaart, Zevenbergschen Hoek en Zevenbergen afscheid van pastoraal werker Piet de Meijer, die met pensioen gaat. Op het feest van de Opdracht van de Heer in de tempel (Maria Lichtmis) wordt diaken Michaël Bastiaansen 75 jaar en gaat hij met emeritaat. We zijn in overleg met hem over welke taken hij in onze parochies als emeritus-diaken zal blijven behartigen.

Het team in het nieuwe jaar

Het team voor het samenwerkingsverband van de Immanuelparochie en de Bernardusparochie zal vanaf dan bestaan uit pastoraal werker Peter Derks en ondergetekende als pastoor. We worden gelukkig -met name in de weekeinden- ondersteund door priester-assistent Alex Schuerman en emeritus-pastoor Peter de Rooij, diaken Frank van Gerven, de teamassistenten Eric Roovers en Marja van Meel en pastoraal assistent Frans van den Bosch. Daarnaast mogen we zo nodig ook een beroep doen op emeritus-pastoor George Dirven, legeraalmoezenier Marco Spies en geestelijk verzorger Lars Koks. Tevens is er een vacature voor een derde fulltime beroepskracht in het team. Ons werkgebied omvat de burgerlijke gemeenten Halderberge, Moerdijk én Lage Zwaluwe dat in de gemeente Drimmelen ligt. Een heel groot gebied, maar sámen met u kunnen we laten zien dat we op een vitale manier de Blijde Boodschap van Jezus van Nazareth, God-met-ons, gestalte kunnen geven in onze omgeving. We doen dat graag met u in en rondom onze kerken in Bosschenhoofd, Fijnaart, Hoeven, Oud Gastel, Oudenbosch, Zevenbergen en Zevenbergschen Hoek en op verschillende andere manieren in de parochiekernen en clusters.

De genade van God is in Jezus verschenen

Het was de apostel Paulus die in zijn brief aan zijn medewerker Titus de mooie woorden schreef: ‘De genade van God, bron van heil voor alle mensen, is op aarde verschenen in Jezus’. Ook schreef hij: ‘In Hem is de goedheid en de menslievendheid van God onder ons verschenen’. Deze woorden geven heel kernachtig aan waar het met Kerstmis ten diepste over gaat: God, die niemand ooit heeft gezien, openbaart zich in een mens als u en ik. God is méns met de ménsen geworden.

Toeleven naar ...

Aan de hand van Jesaja, Johannes de Doper en Maria leven we in de Adventsweken toe naar Kerstmis. De teksten in het Oude Testament uit Jesaja vinden - zo mogen we geloven - hun vervulling in Jezus. Johannes de Doper was door zijn verkondiging de wegbereider van de Blijde Boodschap van Jezus en Maria was létterlijk in verwachting van Jezus. In Jezus van Nazareth, het Kind van Bethlehem, wil God laten zien dat Hij ons nabij wil zijn op alle momenten van ons leven, bij voorspoed en tegenslag, bij lief en leed. En in die mens Jezus kunnen we ook zien hoe God graag heeft dat wij met elkaar omgaan. Dominee Martin Luther King droomde daar ooit over, zoals het volgende gedicht zo mooi verwoordt.

Ik koester een droom,

dat mensen eens zullen opstaan en zullen inzien,
dat ze geschapen zijn
om als broers en zussen te leven met elkaar.

Ik heb een droom dat op een dag
de rechtvaardigheid neerstroomt als water
en dat gerechtigheid vloeit als een stroom.

Ik koester een droom
dat eens op een dag oorlogen eindigen,
dat mensen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers,
dat volkeren niet meer tegen elkaar opstaan
en niemand meer aan oorlog denkt.

Ik draag een droom in mij
dat we de dag naderbij kunnen brengen
waarop er vrede zal zijn op aarde
en goede wil bij alle mensen.

Die dag zal een dag van glorie zijn
en de Mensenzoon zal zich erover verheugen.
 
Graag wens ik u allen, mede namens het pastoraal team, de beide parochiebesturen en de zes parochiekerncommissies een goede voortzetting van de Advent, een Zalig Kerstfeest en alle goeds voor het nieuwe jaar 2020 toe, in de hoop dat het ons is gegeven elkaar te dragen en op te beuren bij alles wat ons op onze levensweg overkomt. Mogen we zo samen op weg gaan!

Maickel Prasing, pastoor

overzicht van bijdragen:
maandag, 30 oktober 2023Op weg als Pelgrims van de Hoop
dinsdag, 29 augustus 2023Geef kleur aan het leven
donderdag, 22 juni 2023Welke kant gaat onze kerk op?
zaterdag, 22 april 2023Zalig Pasen!
dinsdag, 21 februari 2023Geraakt … of niet?
maandag, 19 december 2022… En dan wordt het Kerstmis.
maandag, 5 september 2022Een veilig nest
maandag, 20 juni 2022Als u dit leest …
dinsdag, 19 april 2022PASTORAAL WOORD PASEN 2022
zaterdag, 26 februari 2022Op weg naar de kerk van morgen
maandag, 13 december 2021Hoopvol licht in donkere tijden
zaterdag, 30 oktober 2021Licht aan het einde van de tunnel
dinsdag, 14 september 2021Onderweg met geloof, hoop en liefde’
dinsdag, 13 juli 2021Pastoraal woord
vrijdag, 30 april 2021Missionair parochie zijn
dinsdag, 23 februari 2021Elkaar blijven ontmoeten in geloof:
woensdag, 25 november 2020Dag lieve Advent,
dinsdag, 3 november 2020Er is iets te kiezen
dinsdag, 15 september 2020Wat willen we nou eigenlijk?
donderdag, 18 juni 2020Pasen, Pinksteren, en daarna …..
zondag, 26 april 2020Als we het niet meer weten
dinsdag, 18 februari 2020Begin en het einde
zondag, 22 december 2019Wij komen tesamen onder het sterrenblinken!
woensdag, 23 oktober 2019Meegaan met onze tijd
donderdag, 5 september 2019Onderweg zijn….’
woensdag, 19 juni 2019‘De hoop sterft het laatst’
woensdag, 10 april 2019Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze Hem aan het breken van het brood.
maandag, 18 februari 2019Water om van te leven
donderdag, 27 december 2018Gekend worden, gekend zijn
vrijdag, 19 oktober 2018Op bedevaart
woensdag, 29 augustus 2018Ver en dichtbij
maandag, 18 juni 2018Als liefde de weg is wordt de wereld anders.
dinsdag, 24 april 2018Goede reis!
maandag, 19 februari 2018Onderweg naar Pasen
maandag, 18 december 2017Nu zijt wellekomen!
dinsdag, 24 oktober 2017Een uitdaging voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2017Sprekende stilte
maandag, 10 juli 2017De kracht van verbeelding
vrijdag, 12 mei 2017Priesterjubileum
donderdag, 9 maart 2017Veertig dagen
woensdag, 7 december 2016Dromen met de ogen open
dinsdag, 25 oktober 2016Deuren van Barmhartigheid
donderdag, 1 september 2016Mijn zilveren jubileum
dinsdag, 14 juni 2016Mijn eerste stagejaar
woensdag, 30 maart 2016Geloofsbagage 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose