• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

‘Mam, kunnen wij dit jaar de kerstboom vroeg zetten?’, vraagt mijn dochter. ‘Lieve schat, het is nu half november en de Advent moet nog beginnen’, antwoord ik, turend naar de kleine kerstboom bij de voordeur van mijn overburen. Ja, ik begrijp het wel, die mooi versierde kerstbomen en de feestlichtjes zorgen voor gezelligheid in een periode van het jaar dat het vroeg donker is. En sinds het begin van de wintertijd is het ineens wel erg vroeg donker geworden. Donkerder dan andere jaren, zo lijkt het wel. Misschien wordt dat gevoel extra ingegeven door die nieuwe coronagolf. Is er nog hoop? Is er nog gewoon gezellig leven mogelijk?

Vieringen deze week

woensdag, 19 januari
12.00Oudenbosch - Basiliek - Oecumenisch Gebed
 
zaterdag, 22 januari
17.00Bosschenhoofd - H.Hart - Eucharistie
 
zondag, 23 januari
9.30Hoeven - Kapel Bovendonk - Eucharistie
9.30Oud Gastel - H. Laurentius - Woord en Communie
11.00Oudenbosch - Basiliek - Livestream-Eucharistie

Overzicht van alle vieringenLaatste Parochieblad
Parochieblad December 2021
December 2021

eerdere edities
Eucharistie in het teken van de Gebedsweek voor eenheid
gepubliceerd: vrijdag, 14 januari 2022
Op zon­dag 16 januari start lan­de­lijk de Week van gebed voor een­heid van chris­te­nen. Dit jaar is deze week inhou­de­lijk voor­be­reid door chris­te­nen uit het Midden-Oosten. Zij hebben gekozen voor het thema ‘Licht in het duister’.
Vieringen in de Basiliek alléén met toegangskaart
gepubliceerd: vrijdag, 24 december 2021
Zoals al eer­der is medege­deeld hebben de Neder­landse bis­schop­pen besloten om de maat­regelen voor het ker­ke­lijk vieren in corona­tijd aan te scherpen. Dit betekent dat voor vie­rin­gen een maximum van 50 kerk­gan­gers per vie­ring is toe­ge­staan.
Aangescherpte maatregelen RK Kerk
Nieuwe maatregelen voor kerkbezoek
gepubliceerd: dinsdag, 21 december 2021
Op maan­dag 20 de­cem­ber hebben de Neder­landse bis­schop­pen de maat­regelen voor kerk­be­zoek ver­der aan­ge­scherpt. Deze maat­regelen zijn meteen inge­gaan.
Kerstvieringen in de Basiliek
gepubliceerd: zondag, 5 december 2021
Zoals u wellicht heeft vernomen hebben de Neder­landse bis­schop­pen afgelopen woens­dag verscherpte maat­regelen af­ge­kon­digd met betrek­king tot het kerk­be­zoek. Door deze maat­regelen zullen op Kerst­avond geen kerk­gan­gers bij de vie­rin­gen aanwe­zig kunnen zijn en zijn we genood­zaakt om voor de vie­rin­gen op beide Kerst­da­gen een maximum van 250 kerk­gan­gers per vie­ring aan te hou­den. Alle vie­rin­gen, zowel op Kerst­avond als op beide Kerst­da­gen, zijn te volgen via live­stream.  
Nieuwe maatregelen RK Kerk
Nieuwe maatregelen voor kerkbezoek
gepubliceerd: woensdag, 1 december 2021
Op woens­dag 1 de­cem­ber hebben de Neder­landse bis­schop­pen de maat­regelen voor kerk­be­zoek ver­der aan­ge­scherpt. Deze maat­regelen zijn meteen inge­gaan.
Bijeenkomst Missionair parochie UITGESTELD
Wegens recente coronamaatregelen UITGESTELD
gepubliceerd: zondag, 28 november 2021
dins­dag 30 no­vem­ber van 19.30 uur tot 21.00 uur
Cuypers­zaal in pas­to­raal-diaco­naal centrum ‘de Pelgrim’ in Ouden­bosch
dins­dag 30 no­vem­ber van 19.30 uur tot 21.00 uur
Cuypers­zaal in pas­to­raal-diaco­naal centrum ‘de Pelgrim’ in Ouden­bosch
dins­dag 30 no­vem­ber van 19.30 uur tot 21.00 uur
Cuypers­zaal in pas­to­raal-diaco­naal centrum ‘de Pelgrim’ in Ouden­bosch
dins­dag 30 no­vem­ber van 19.30 uur tot 21.00 uur
Cuypers­zaal in pas­to­raal-diaco­naal centrum ‘de Pelgrim’ in Ouden­bosch
dins­dag 30 no­vem­ber van 19.30 uur tot 21.00 uur
Cuypers­zaal in pas­to­raal-diaco­naal centrum ‘de Pelgrim’ in Ouden­bosch
Besloten is dat deze bij­een­komst wegens de recente Corona maat­regelen niet doorgaat. Op de pa­ro­chie web­si­te wordt de nieuwe datum voor deze bij­een­komst nog aan­ge­kon­digd.
Een missio­naire pa­ro­chie probeert actief en met nieuw elan naar buiten te tre­den, is niet alleen in
het kerk­ge­bouw zicht­baar maar ook - en mis­schien wel vooral - daar­bui­ten, als onder­deel van een
kerk die rele­vant wil zijn voor de samen­le­ving.
Thema van de dienst bij het afscheid van het St. Janskoor op 14 nov. 2021
Wij hebben voor U gezongen
gepubliceerd: zondag, 28 november 2021

Wij hebben voor U gezongen

Op het moment van afscheid nemen als pa­ro­chie­koor kijken we als deel van de geloofs­ge­meen­schap van Hoeven terug naar de tweele­dige opdracht van dit koor: opluis­te­ren van de ere­dienst en het bevor­de­ren van de samenzang.
Kerstconcert - Oudenbosch Mannenkoor
Door de nieuwe coronamaatregelen UITGESTELD naar 2022
gepubliceerd: zondag, 28 november 2021
Op zon­dag 19 de­cem­ber houdt het Ouden­bosch’ Mannen­koor haar alom bekende Kerst­con­cert. Een traditie die al ruim 40 jaar voortduurt in een onon­derbroken reeks. Met dit jaar ook weer solisten van wereld­klasse.
St. Janskoor bedankt!
Afscheidsviering St. Janskoor
gepubliceerd: dinsdag, 23 november 2021
Het St. Jans­koor is een begrip in de geloofs­ge­meen­schap van Hoeven. Meer dan 43 jaar hebben zij voor ons tij­dens de zon­dag vie­rin­gen gezongen. De eerste jaren boven, na 1985 met het Engels orgel bene­den.
Kerstconcert - Oudenbosch Mannenkoor
Zondag 19 december - 15.00 uur - Basiliek Oudenbosch
gepubliceerd: maandag, 22 november 2021
Op zon­dag 19 de­cem­ber houdt het Ouden­bosch’ Mannen­koor haar alom bekende Kerst­con­cert. Een traditie die al ruim 40 jaar voortduurt in een onon­derbroken reeks. Met dit jaar ook weer solisten van wereld­klasse.


maandag, 15 november 2021Bijeenkomst Missionair parochie zijn Vervolg
donderdag, 11 november 2021Onderweg naar Kerstmis
zaterdag, 30 oktober 2021Onderzoek Actie Kerkbalans
woensdag, 27 oktober 2021Bijeenkomst Missionair parochie zijn
maandag, 25 oktober 2021Jongere gedoopt
zaterdag, 23 oktober 2021Geloofsgemeenschap Hoeven verhuist
dinsdag, 21 september 2021Versoepeling maatregelen kerkbezoek
dinsdag, 7 september 2021Na 20 jaar heeft Eliesbeth besloten om te stoppen als koster
dinsdag, 10 augustus 2021Hoeven heeft nu strooiveld op Kerkhof
dinsdag, 10 augustus 2021Triduüm

meer berichten vindt u in het archief

 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose