• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Wanneer u dit leest hebben we de december-feestdagen al weer enkele weken achter ons gelaten, zijn we die al weer vergeten, of hebben ze ergens - wellicht in een donker hoekje - in ons geheugen opgeborgen. Vol verwachting klopte menig kinderhart in de tijd voor het feest van Sint Nicolaas. Hoewel... feest?

Vieringen deze week

donderdag, 23 maart
19.00Oudenbosch - Pauluskapel - Eucharistie
 
zaterdag, 25 maart
17.00Bosschenhoofd - H.Hart - Woord en Communie
 
zondag, 26 maart
9.30Oud Gastel - H. Laurentius - Eucharistie
9.30Hoeven - Kapel Bovendonk - Woord en Communie
11.00Oudenbosch - Basiliek - Livestream-Eucharistie

Overzicht van alle vieringenLaatste Parochieblad
Parochieblad Februari 2023
Februari 2023

eerdere edities
Geloofsfeest 2023 - Jezus leeft!
MET MATTHIJS & HENKIE!!
gepubliceerd: donderdag, 16 maart 2023
Alle kin­de­ren tussen 7 en 12 jaar uit West-Brabant en Zeeland zijn van harte uit­ge­no­digd voor het Geloofs­feest op 15 april 2023 in Roosendaal. Ook als je niet gelovig of katho­liek bent, ben je van harte welkom!
Bisdombedevaart
In de voetsporen van Sint Bernardus
gepubliceerd: dinsdag, 14 maart 2023

DRIE VOORLICHTINGSBIJEENKOMSTEN

Het bisdom Breda houdt een drietal voorlich­tings­bij­een­komsten in het kader van de bede­vaart ‘in de voetsporen van Sint Bernardus’ die van 23 tot en met 28 ok­to­ber 2023 plaats­vindt. Ie­der­een die in­te­res­se heeft om deel te nemen, is welkom.
Tweeluik rond het Geert Grootejaar en de Moderne Devotie
gepubliceerd: maandag, 13 maart 2023
In de veer­tien­de eeuw was de katho­lie­ke kerk opper­mach­tig. Pries­ters waan­den zich God en alleen een kost­ba­re aflaat gaf je ver­ge­ving van je zon­den. Vele pries­ters kon­den een lie­der­lijk leven lij­den. Zij had­den open­lijk vrouwen en kin­de­ren. Geert Grote (1340-1384) besefte in die tijd als eerste dat een her­vor­ming van de kerk dringend nodig was.
Op weg naar synodale / luisterende kerk
23 maart 2023 19.30 – 21.00 uur, Cuyperszaal
gepubliceerd: vrijdag, 10 maart 2023

Hoe kunnen wij als pa­ro­chi­anen daaraan bijdragen?

We praten hierover op 23 maart 2023, 20.00 - 21.30 uur in de Cuypers­zaal
Voor jonge gezinnen
Kinderkaravaan+
gepubliceerd: dinsdag, 28 februari 2023
De Kinderkara­vaan-vie­rin­gen zijn eucha­ris­tie­vie­ringen met speciale aan­dacht voor jonge ge­zin­nen. In deze vie­rin­gen laten we op een laag­drem­pe­lige manier jong en oud kennis maken met het katho­liek geloof. 
Meditatieve wandeling
Deze wandeling vindt plaats op woensdag, 22 maart 2023
gepubliceerd: dinsdag, 28 februari 2023
Deze wan­de­ling vindt plaats op woens­dag, 22 maart. Ook hier laten wij ons in­spi­re­ren door het thema van de Vas­ten­ac­tie: ‘Mensen onderweg’.
Vastenchallenge
Een dag van vasten, gebed, geloofsverdieping en naastenliefde
gepubliceerd: dinsdag, 28 februari 2023
Een dag van vasten, gebed en geloofsver­die­ping, naasten­liefde op woens­dag, 15 maart, met als thema ‘Mensen onderweg’. 
Franciscusgroep
‘Luisteren naar inspirerende mensen’
gepubliceerd: dinsdag, 28 februari 2023
De Fran­cis­cus­groep is een groep mensen die vrijwel elke maand bijeen­komt om zich te verdiepen rond een bepaald thema. Ie­der­een kan zich aan­slui­ten bij deze be­zin­nings­mo­menten, die steeds verlopen in een gezellige, ontspannen sfeer. Ook in 2023 is de rode draad van de sa­men­komsten: ‘Luis­te­ren naar in­spi­re­rende mensen’
Filmavonden – NIEUW!
gepubliceerd: dinsdag, 28 februari 2023
Voor­jaar 2023 wor­den op twee ver­schil­lende locaties twee ver­schil­lende films ver­toond, die allebei het thema ‘racisme’ behan­de­len:
Op weg naar een luisterende kerk
2 maart 2023 19.30 – 21.00 uur, Cuyperszaal
gepubliceerd: maandag, 6 februari 2023

Hoe het Synodale proces ver­der gaat en wat ik als pa­ro­chi­aan daaraan kan bijdragen?

We praten hierover op 2 maart 2023, 19.30 - 21.00 uur in de Cuypers­zaal


dinsdag, 31 januari 2023Paasconcert Sela
vrijdag, 27 januari 2023Bedevaarten Banneux 2023
vrijdag, 27 januari 2023Opdracht van de Heer – Lichtmis - Pannenkoeken
donderdag, 19 januari 2023Bedevaart Hakendover
dinsdag, 17 januari 2023In de voetsporen van Sint Bernardus
dinsdag, 10 januari 2023Eerste Heilige Communie in 2023 in onze Parochie
dinsdag, 10 januari 2023Heilig Vormsel in 2023 in onze Parochie
zaterdag, 24 december 2022Is de Alpha cursus iets voor jou?
woensdag, 14 december 2022Sing-in en Herdertjestocht in Oud Gastel
maandag, 12 december 2022Herdertjestocht

meer berichten vindt u in het archief

 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose