• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

‘De hoop sterft het laatst’

‘n overweging bij het feest van de heilige Clemens

gepubliceerd op woensdag, 19 juni 2019

Hoop en hopeloosheid, Clemens heeft er weet van gehad. Hoop is een medaille met twee kanten: de ene kant heeft met ‘verlangen’ te maken. Door het verlangen worden wij als het ware langer, we strekken ons uit, we staan uit naar God. God legt verlangen in ons hart en Hij stilt dat verlangen. Hij wekt het verlangen in ons en doet ons vertrouwen dat dat verlangen wordt vervuld. De andere kant van de medaille, dat is de volharding. Dat wachten op God, dat duurt soms eindeloos. Er is tegenwind, het kan gaan stormen, je kunt de moed verliezen. Over deze medaille met twee kanten, daarover dadelijk iets meer.

Tweeënzeventig leerlingen

‘Die Hoffnung stirbt zuletzt’ is een Duits gezegde Iemand gebruikte het deze week in een gesprek door de telefoon. Ik hoorde het voor het eerst. Vertaald wil het zeggen: ‘de hoop sterft het laatst’. Nogmaals, ik kende de uitspraak niet, de woorden raakten me en ik moest direct denken aan vandaag, aan Clemens, hij die weet heeft van hoop, hij die weet heeft van hopeloosheid. Clemens staat in die oude traditie van de 72 leerlingen, die door Jezus er op uit worden gestuurd (Lucas 10, 1-23). Iedere generatie opnieuw ontdekken vrouwen en mannen dat zij zijn geroepen. Ieder van ons hier aanwezig draagt een eigen roeping met zich mee. In ieder van ons is een kiem aanwezig, waardoor we kunnen uitgroeien tot een levende bouwsteen. Het geschenk dat God neerlegt in ons hart, dat is niet bedoeld om er zelf mee te scoren, we krijgen geen genade om daar puur voor onszelf beter van worden! Als je gehoor geeft aan de stem van de Geest, dan heb je oog voor ieder die jouw pad kruist. Als je toegeeft aan de Trekkracht van de Geest, dan bouw je de gemeenschap mee op.

Arbeiders voor de oogst

De aanwas van arbeiders voor de oogst stagneert. Het huis van de kerk krimpt zienderogen, de oogst ligt te wachten! Gerard de Korte, de bisschop van Den Bosch, zegt alle jaren: ‘De katholieken kennen een bepaalde sprakeloosheid, ze weten niet meer zo goed waar het om gaat in het geloof!’ Er is natuurlijk iets voor te zeggen. Feit is wel dat de bisschop op deze manier de bal bij de gelovigen legt. Want... zou je niet met evenveel recht kunnen zeggen: ‘Hoort de bisschop wel wat er onder zijn gelovigen leeft? Hoort hij wel waarmee zijn mensen opstaan en slapen gaan? Verstaat hij wel wat er in de harten van zijn mensen leeft? Speel ik de bal nou terug? De leiding van de kerk en de basis, ze spreken soms een andere taal, ze raken elkaar soms kwijt!

 

De juiste vragen

Clemens Maria Hofbauer is geboren in Tsjechië. Afgelopen zaterdag was een landgenoot van hem op televisie: Thomas Halik, een priester uit Tsjechië. Jacobine Geel interviewt hem in ‘Jacobine op Zondag’. Het programma is de moeite waard! Halik groeit op in de tijd van het IJzeren Gordijn, is in zijn jeugdjaren niet kerkelijk, werkt als psychotherapeut met alcohol- en drugsverslaafden. Als hij de 20 is gepasseerd komt hij tot geloof en wordt in het geheim tot priester gewijd. ‘Vaak denken we in de kerk dat het om de antwoorden gaat. We denken dat het gaat om zéker weten en om stelligheid! Nee’, zegt Thomas Halik, ‘het gaat erom dat we de juiste vragen helder krijgen: wat staat er op het spel in ons geloof, voor welke uitdagingen staan we als kerk, durven we écht in gesprek te gaan met mensen van buiten de kerk?’ Halik spreekt ook over zijn laatste boek, met als titel ‘Raak de wonden aan’. Een uitspraak daaruit: ‘Alleen verwonding is een teken van wáár geloof!’ Een hele spannende uitspraak! Het betekent dat degene die het méést diepgaand door het lijden is getekend, dat die het beste verstaat waar het om gaat in het geloof!

Waar ligt nu de bal?

Ligt die bij de gelovigen in de parochies, ligt die bij de leiding van de kerk? Of ligt de bal misschien op de grens van kerk en maatschappij? Gelovig of ongelovig, kerkelijk of buitenkerkelijk, we zijn allemaal gewond, we lopen allemaal mank. Clemens zet vandaag een lijn uit naar de toekomst. In het openingsgebed baden we tot God: ‘Gij, God, hebt Clemens de rijkdom laten verkondigen van uw menslievendheid en mildheid’. In de kerk én buiten de kerk vindt je alle schakeringen terug, strikt en streng, ruimhartig en mild en alles wat er tussen zit. Clemens heeft de diepte gepeild van de hoop, Clemens heeft de diepte gepeild van de hopeloosheid. Clemens weet het uit ervaring ‘Die Hoffnung stirbt zuletzt’, de hoop sterft het laatst. Collega Maickel weet dat ook, hij is degene die erover sprak door de telefoon. Dat Clemens voor ons ten beste mag spreken nu wij de toekomst tegemoet gaan.

Piet de Meijer, pastoraal werker

overzicht van bijdragen:
maandag, 30 oktober 2023Op weg als Pelgrims van de Hoop
dinsdag, 29 augustus 2023Geef kleur aan het leven
donderdag, 22 juni 2023Welke kant gaat onze kerk op?
zaterdag, 22 april 2023Zalig Pasen!
dinsdag, 21 februari 2023Geraakt … of niet?
maandag, 19 december 2022… En dan wordt het Kerstmis.
maandag, 5 september 2022Een veilig nest
maandag, 20 juni 2022Als u dit leest …
dinsdag, 19 april 2022PASTORAAL WOORD PASEN 2022
zaterdag, 26 februari 2022Op weg naar de kerk van morgen
maandag, 13 december 2021Hoopvol licht in donkere tijden
zaterdag, 30 oktober 2021Licht aan het einde van de tunnel
dinsdag, 14 september 2021Onderweg met geloof, hoop en liefde’
dinsdag, 13 juli 2021Pastoraal woord
vrijdag, 30 april 2021Missionair parochie zijn
dinsdag, 23 februari 2021Elkaar blijven ontmoeten in geloof:
woensdag, 25 november 2020Dag lieve Advent,
dinsdag, 3 november 2020Er is iets te kiezen
dinsdag, 15 september 2020Wat willen we nou eigenlijk?
donderdag, 18 juni 2020Pasen, Pinksteren, en daarna …..
zondag, 26 april 2020Als we het niet meer weten
dinsdag, 18 februari 2020Begin en het einde
zondag, 22 december 2019Wij komen tesamen onder het sterrenblinken!
woensdag, 23 oktober 2019Meegaan met onze tijd
donderdag, 5 september 2019Onderweg zijn….’
woensdag, 19 juni 2019‘De hoop sterft het laatst’
woensdag, 10 april 2019Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze Hem aan het breken van het brood.
maandag, 18 februari 2019Water om van te leven
donderdag, 27 december 2018Gekend worden, gekend zijn
vrijdag, 19 oktober 2018Op bedevaart
woensdag, 29 augustus 2018Ver en dichtbij
maandag, 18 juni 2018Als liefde de weg is wordt de wereld anders.
dinsdag, 24 april 2018Goede reis!
maandag, 19 februari 2018Onderweg naar Pasen
maandag, 18 december 2017Nu zijt wellekomen!
dinsdag, 24 oktober 2017Een uitdaging voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2017Sprekende stilte
maandag, 10 juli 2017De kracht van verbeelding
vrijdag, 12 mei 2017Priesterjubileum
donderdag, 9 maart 2017Veertig dagen
woensdag, 7 december 2016Dromen met de ogen open
dinsdag, 25 oktober 2016Deuren van Barmhartigheid
donderdag, 1 september 2016Mijn zilveren jubileum
dinsdag, 14 juni 2016Mijn eerste stagejaar
woensdag, 30 maart 2016Geloofsbagage 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose