• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Als liefde de weg is wordt de wereld anders.

gepubliceerd op maandag, 18 juni 2018

Het hoogtepunt van de huwelijkssluiting van de Britse prins Harry en zijn bruid Meghan Markle vond ik zonder twijfel de beklijvende preek. De veelbesproken trouwpreek werd gehouden door de Amerikaanse bisschop Mickael Curry, voorman van de Episcopaalse Kerk van de Verenigde Staten, een gematigd protestantse kerk. Graag bied ik u de Nederlandse vertaling van zijn preek aan.

Draag mij als een zegel op je hart, als een zegel op je arm.
Sterk als de dood is de liefde, beklemmend als het dodenrijk de hartstocht.
De liefde is een vlammend vuur, een laaiende vlam.
Zeeën kunnen haar niet doven, rivieren spoelen haar niet weg.
Hooglied 8:6-7a

 

Wijlen Martin Luther King zei ooit: 'Wij moeten de kracht van de liefde ontdekken, de bevrijdende kracht van de liefde. En als we dat doen, maken we van deze hele wereld een nieuwe wereld. Maar liefde, de liefde is de enige weg.' Er is kracht in de liefde. Onderschat die niet. Maak het ook niet over-sentimenteel. Er is kracht in de liefde.

Als u me niet gelooft, denk dan aan een tijd toen u voor het eerst verliefd was. Het leek of de hele wereld om u en uw geliefde draaide. O, er is kracht, kracht in de liefde, niet alleen in haar romantische vormen, maar in elke vorm, elke gestalte.

Als u wordt bemind en u weet dat, als iemand om u geeft en u weet dat, als u liefhebt en u laat dat zien, dan voelt dat goed. Op een of andere manier klopt het. En daar is een reden voor. Die reden heeft te maken met de bron. Wij zijn gemaakt door de kracht van de liefde. En ons leven is bedoeld om in die liefde te worden geleefd.

Uiteindelijk is de bron van de liefde God zelf. De bron van het leven van ieder van ons. Een oud middeleeuws gedicht zegt: 'Waar ware liefde wordt gevonden, daar is God zelf'. Het Nieuwe Testament zegt het zo: ‘Geliefde broeders en zusters, laten we elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde.’

Er is kracht in de liefde om te helpen en te helen zoals niets anders dat kan. Er is kracht in de liefde om op te tillen en te bevrijden zoals niets anders dat doet. Er is kracht in de liefde om ons de weg te wijzen om te leven. ‘Draag mij als een zegel op je hart, een zegel op je arm.’ Want sterk als de dood is de liefde.

Maar liefde heeft niet alleen te maken met een jong stel. De kracht van de liefde kun je zien aan het feit dat we hier allemaal zijn. Twee jonge mensen werden verliefd en wij kwamen met z’n allen. Maar niet alleen voor en vanwege een jong stel, met wie we blij zijn – het is meer dan dat.

Jezus van Nazareth kreeg eens de vraag van een wetgeleerde om de essentie van wat Mozes leerde samen te vatten. En Jezus greep terug naar de Hebreeuwse Schriften, naar Deuteronomium en Leviticus, en zei: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf.’ En in de versie van Mattheüs voegde Hij daar nog aan toe: ‘Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat’. Alles wat Mozes schreef, alles in de heilige Profeten, alles in de Schriften, alles wat God tegen de wereld heeft willen zeggen: Heb God lief, heb je naaste lief en, als je dan toch bezig bent, heb jezelf lief.

Iemand zei eens dat Jezus aan het begin staat van de meest revolutionaire beweging in de menselijke geschiedenis, een beweging gegrond in de onvoorwaardelijke liefde van God voor de wereld. En een beweging die mensen opdraagt te leven en lief te hebben en daardoor niet alleen hun eigen leven te veranderen, maar zelfs dat van de hele wereld. Ik heb het over niet zomaar een kracht, maar over een reële kracht, een kracht die de wereld kan veranderen.

Als u me niet gelooft, wees dan even stil en denk na. Stel u een wereld voor waarin liefde de weg is. Stel u onze huizen en onze gezinnen voor wanneer liefde de weg is. Stel u woonwijken en gemeenschappen voor waar liefde de weg is. Stel u regeringen en naties voor waar liefde de weg is. Stel u zaken en bedrijven voor als liefde de weg is. Stel u deze oude, vermoeide wereld voor als liefde de weg is.

Als liefde de weg is – onbaatzuchtig, opofferend, bevrijdend - dan zou geen kind in deze wereld ooit nog met honger naar bed gaan. Als liefde de weg is dan zouden we het recht laten stromen als een machtige rivier en gerechtigheid als een altijd stromende beek. Als liefde de weg is behoort armoede tot het verleden. Als liefde de weg is wordt de aarde een heilige plaats. Als liefde de weg is leggen we onze zwaarden en schilden neer aan de waterkant en zullen we niet meer weten wat oorlog is. Als liefde de weg is dan is er meer dan genoeg ruimte voor al Gods kinderen. Want als liefde de weg is gaan we met elkaar om alsof we echt familie zijn van elkaar. Als liefde de weg is weten we dat God de bron van ons allemaal is. En laat ik u zeggen: Dat is vuur.

De Franse jezuïet Pierre Teilhard de Chardin was een van de grote geesten van de twintigste eeuw, een Rooms-katholiek priester, een wetenschapper, een geleerde, een mysticus. In een van zijn geschriften zegt hij – als wetenschapper én als theoloog – dat de ontdekking of de uitvinding van het vuur een van de grootste wetenschappelijke en technologische ontdekkingen is van de hele menselijke geschiedenis. Vuur maakte voor een groot deel de menselijke beschaving mogelijk.

Vuur maakte het mogelijk om eten te koken en om het eten gezond te maken. Vuur maakte het mogelijk om een ruimte te verwarmen en daarmee werd migratie over de hele wereld een mogelijkheid. Zonder vuur geen bronstijd, zonder vuur geen ijzertijd, zonder vuur geen industriële revolutie. De vooruitgang van wetenschap en technologie hing in hoge mate af van het vermogen vuur te maken en ten bate van de mens te gebruiken. Als de mensheid ooit de energie van vuur opnieuw onder controle krijgt, als de mensheid ooit de energie van de liefde weet te vangen, dan wordt dat de tweede keer in de geschiedenis dat het vuur wordt uitgevonden.

Martin Luther King had gelijk. We moeten de liefde en de bevrijdende kracht van de liefde ontdekken. En als we dat doen maken we van deze oude wereld een nieuwe wereld en zijn wij broeders en zusters, kinderen van God. Dat is een nieuwe hemel, een nieuwe aarde, een nieuwe wereld, een nieuw menselijk gezin. Moge God u liefhebben. Moge God u zegenen. En moge God ons allemaal in zijn almachtige handen van liefde bewaren.

overzicht van bijdragen:
maandag, 30 oktober 2023Op weg als Pelgrims van de Hoop
dinsdag, 29 augustus 2023Geef kleur aan het leven
donderdag, 22 juni 2023Welke kant gaat onze kerk op?
zaterdag, 22 april 2023Zalig Pasen!
dinsdag, 21 februari 2023Geraakt … of niet?
maandag, 19 december 2022… En dan wordt het Kerstmis.
maandag, 5 september 2022Een veilig nest
maandag, 20 juni 2022Als u dit leest …
dinsdag, 19 april 2022PASTORAAL WOORD PASEN 2022
zaterdag, 26 februari 2022Op weg naar de kerk van morgen
maandag, 13 december 2021Hoopvol licht in donkere tijden
zaterdag, 30 oktober 2021Licht aan het einde van de tunnel
dinsdag, 14 september 2021Onderweg met geloof, hoop en liefde’
dinsdag, 13 juli 2021Pastoraal woord
vrijdag, 30 april 2021Missionair parochie zijn
dinsdag, 23 februari 2021Elkaar blijven ontmoeten in geloof:
woensdag, 25 november 2020Dag lieve Advent,
dinsdag, 3 november 2020Er is iets te kiezen
dinsdag, 15 september 2020Wat willen we nou eigenlijk?
donderdag, 18 juni 2020Pasen, Pinksteren, en daarna …..
zondag, 26 april 2020Als we het niet meer weten
dinsdag, 18 februari 2020Begin en het einde
zondag, 22 december 2019Wij komen tesamen onder het sterrenblinken!
woensdag, 23 oktober 2019Meegaan met onze tijd
donderdag, 5 september 2019Onderweg zijn….’
woensdag, 19 juni 2019‘De hoop sterft het laatst’
woensdag, 10 april 2019Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze Hem aan het breken van het brood.
maandag, 18 februari 2019Water om van te leven
donderdag, 27 december 2018Gekend worden, gekend zijn
vrijdag, 19 oktober 2018Op bedevaart
woensdag, 29 augustus 2018Ver en dichtbij
maandag, 18 juni 2018Als liefde de weg is wordt de wereld anders.
dinsdag, 24 april 2018Goede reis!
maandag, 19 februari 2018Onderweg naar Pasen
maandag, 18 december 2017Nu zijt wellekomen!
dinsdag, 24 oktober 2017Een uitdaging voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2017Sprekende stilte
maandag, 10 juli 2017De kracht van verbeelding
vrijdag, 12 mei 2017Priesterjubileum
donderdag, 9 maart 2017Veertig dagen
woensdag, 7 december 2016Dromen met de ogen open
dinsdag, 25 oktober 2016Deuren van Barmhartigheid
donderdag, 1 september 2016Mijn zilveren jubileum
dinsdag, 14 juni 2016Mijn eerste stagejaar
woensdag, 30 maart 2016Geloofsbagage 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose