• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Op weg naar de kerk van morgen

met de Geest van God als kompas

gepubliceerd op zaterdag, 26 februari 2022

In Dagblad Trouw stond recent op de voorpagina een artikel waaruit bleek dat twee-derde van de katholieken bezorgd is over de toekomst van de kerk. Ik hoop dat u na lezing van onderstaand artikel merkt dat er wel degelijk een vreugdevolle toekomst mogelijk is, waaraan u zelf mag bijdragen. Een overzicht van een aantal belangrijke stappen, die de afgelopen tien jaar zijn gezet, laat zien dat we aan het begin staan op de weg naar de kerk van morgen..

De oproep van de paus

In 2013 verscheen de brief ‘De vreugde van het Evangelie’ van paus Franciscus. Daarin benadrukt hij dat voor de toekomst van de kerk maar één ding absoluut noodzakelijk is: dat we Jezus persoonlijk leren kennen door het Evangelie en zijn leerling gaan worden. Dat alleen geeft gelovigen in hun hart een diepe vreugde, die we vervolgens graag met andere zoekende mensen willen gaan delen. De parochie zou eigenlijk de plaats moeten worden waar het Woord wordt beluisterd en het christelijke leven tot groei komt, en een plaats van dialoog, verkondiging, aanbidding en viering. Zo’n parochie moedigt door haar activiteiten parochianen aan en vormt hen om actief werkzaam te zijn in de evangelisatie. Maar om dat te bereiken, concludeert de paus, is een missionaire omvorming van de kerk noodzakelijk.

Het boek ‘Als God renoveert’

Mede gestimuleerd door deze visie van de paus verscheen een jaar later het wereldwijd als baanbrekend beschouwde boek van de Canadese priester James Mallon. Dat boek heeft, in de Nederlandse vertaling uit 2019, als aandacht trekkende titel ‘Als God renoveert, de parochie van onderhoud naar bloei’. Deze titel vind ik mooi gekozen, omdat de kerk van God weliswaar mensenwerk is, maar wij moeten natuurlijk tegelijkertijd wel blijven luisteren naar, en vooral ook doen, wat God van ons wil. Het eerste deel van het boek gaat over de identiteitscrisis van de kerk: waartoe is de kerk eigenlijk op aarde?. Kerk en parochies moeten namelijk weer terug naar de missie die Jezus ons zelf heeft gegeven. Het tweede deel is gebaseerd op de eigen ervaring van Mallon in zijn parochies. Hierin wordt besproken welke stappen nodig zijn. Het gaat dan om een aanzienlijke cultuurverandering in de parochie, waarbij geloofsverdieping steeds centraal staat. De Alpha-cursus speelt daarbij een belangrijke rol.

Ontwikkeling in Nederland

Op initiatief van ons bisdom, zou maart 2020 de landelijke conferentie ‘De Missionaire parochie - Als God renoveert’, plaatsvinden. Door de uitbraak van de coronacrisis kon de conferentie niet doorgaan. Medio 2021verscheen het boek van de Belgische kardinaal J. De Kesel, ‘Geloof & Godsdienst in een seculiere samenleving’, waarin ook belangrijke inzichten worden geboden. ‘De vraag is niet óf de kerk missionair moet zijn, maar hoe. De kerk is namelijk missie: de kerk maakt Gods liefde voor de mens bekend en dat is het beste middel om missionair te blijven.’

Conferentie ‘De Missionaire Parochie’

De conferentie zal nu op 24 en 25 maart in Breepark in Breda worden gehouden. Er is een interessant programma met elke dag een gezamenlijk gebed, eucharistieviering, inleidingen door James Mallon en een tiental seminars waaruit je kunt kiezen. De conferentie zal ongetwijfeld ook aandacht geven aan de start van de wereldwijde ‘Missionaire omvorming van de kerk’ richting de synodale kerk. Meer informatie over de conferentie kunt u lezen op de website www.missionaireparochie.nl.

Op weg naar een synodale kerk

Onze parochie staat niet alleen voor de uitdaging om missionair te worden. Die uitdaging speelt wereldwijd. Paus Franciscus heeft daarom gekozen voor een wereldwijde aanpak onder de noemer ‘Voor een synodale kerk: gemeenschap, participatie en zending’, die vorig jaar van start is gegaan. Op 17 oktober vond de aftrap door de bisschop plaats in Oudenbosch. Het woord synodaal betekent samen onderweg zijn. Dat zie je terug in het mooie en aansprekende logo. Het is de bedoeling dat in elk bisdom en in elke parochie geloofsgesprekken onder leiding van de Geest plaatsvinden. Die gesprekken gaan over wat ons als gelovigen in de kerk echt ter harte gaat en ons echt bezielt en over wat we echt ten diepste nog missen in de kerk. Vervolgens worden de samenvattingen van al die bevindingen per bisdom, per land en per werelddeel samengevat in een document, waarin als het ware de stem van het ‘volk van God’ spreekt. Dit document vormt de basis voor het werkdocument voor de algemene bisschoppensynode in oktober 2023.

Visietekst van de bisschop

In ons bisdom wachten we niet op ‘Rome’, maar gaan we alvast aan de slag. De bisschop heeft bij de aftrap namelijk een visietekst gepubliceerd. Daarin staan voor de komende jaren vier kernpunten uit het Evangelie, in lijn met de synodale kerk, centraal: geloofsverdieping, leerling van Jezus worden, geloofsgemeenschappen vormen, de weg van Jezus volgen. De visietekst sluit af met een mijn inziens typisch synodale zin: ‘Als uw bisschop en als uw medeleerling van Christus wil ik samen met u die weg gaan, met het geloof voorop’.

Meedoen en initiatieven nemen

Als parochiaan en vrijwilliger ben ik echt verheugd en geïnspireerd door het ‘visioen’ van het samen op weg gaan naar een meer synodale kerk. Laten we als parochianen met ons hart daar samen aan meewerken. Iedereen is daarbij welkom om, geïnspireerd door de Geest en het Evangelie van Jezus, als zijn leerlingen aan de slag te gaan door in je geloofsgemeenschap samen met medeparochianen initiatieven op te pakken, die zijn gerelateerd aan de vier kernpunten uit de visietekst. Die initiatieven zullen een eerste bescheiden stapje zijn op weg naar de kerk van morgen. En het mooie is, dat er na elke morgen, weer een nieuwe morgen komt, jaar na jaar. Zo krijgen we de tijd om als leerlingen van Jezus te gaan groeien en daarmee groeit ook de kerk van morgen met ons mee, op de weg naar een meer synodale kerk.

Frans van den Bosch, pastoraal assistent

overzicht van bijdragen:
maandag, 30 oktober 2023Op weg als Pelgrims van de Hoop
dinsdag, 29 augustus 2023Geef kleur aan het leven
donderdag, 22 juni 2023Welke kant gaat onze kerk op?
zaterdag, 22 april 2023Zalig Pasen!
dinsdag, 21 februari 2023Geraakt … of niet?
maandag, 19 december 2022… En dan wordt het Kerstmis.
maandag, 5 september 2022Een veilig nest
maandag, 20 juni 2022Als u dit leest …
dinsdag, 19 april 2022PASTORAAL WOORD PASEN 2022
zaterdag, 26 februari 2022Op weg naar de kerk van morgen
maandag, 13 december 2021Hoopvol licht in donkere tijden
zaterdag, 30 oktober 2021Licht aan het einde van de tunnel
dinsdag, 14 september 2021Onderweg met geloof, hoop en liefde’
dinsdag, 13 juli 2021Pastoraal woord
vrijdag, 30 april 2021Missionair parochie zijn
dinsdag, 23 februari 2021Elkaar blijven ontmoeten in geloof:
woensdag, 25 november 2020Dag lieve Advent,
dinsdag, 3 november 2020Er is iets te kiezen
dinsdag, 15 september 2020Wat willen we nou eigenlijk?
donderdag, 18 juni 2020Pasen, Pinksteren, en daarna …..
zondag, 26 april 2020Als we het niet meer weten
dinsdag, 18 februari 2020Begin en het einde
zondag, 22 december 2019Wij komen tesamen onder het sterrenblinken!
woensdag, 23 oktober 2019Meegaan met onze tijd
donderdag, 5 september 2019Onderweg zijn….’
woensdag, 19 juni 2019‘De hoop sterft het laatst’
woensdag, 10 april 2019Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze Hem aan het breken van het brood.
maandag, 18 februari 2019Water om van te leven
donderdag, 27 december 2018Gekend worden, gekend zijn
vrijdag, 19 oktober 2018Op bedevaart
woensdag, 29 augustus 2018Ver en dichtbij
maandag, 18 juni 2018Als liefde de weg is wordt de wereld anders.
dinsdag, 24 april 2018Goede reis!
maandag, 19 februari 2018Onderweg naar Pasen
maandag, 18 december 2017Nu zijt wellekomen!
dinsdag, 24 oktober 2017Een uitdaging voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2017Sprekende stilte
maandag, 10 juli 2017De kracht van verbeelding
vrijdag, 12 mei 2017Priesterjubileum
donderdag, 9 maart 2017Veertig dagen
woensdag, 7 december 2016Dromen met de ogen open
dinsdag, 25 oktober 2016Deuren van Barmhartigheid
donderdag, 1 september 2016Mijn zilveren jubileum
dinsdag, 14 juni 2016Mijn eerste stagejaar
woensdag, 30 maart 2016Geloofsbagage 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose