• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Gekend worden, gekend zijn

gepubliceerd op donderdag, 27 december 2018

Het is een opmerkelijk project dat in de Advent werd aanbevolen door de Bisschoppelijk Adventsactie: het bevorderen van geboorteregistratie in Malawi, in Afrika. Toen ik dit project voor het eerst onder ogen kreeg was ik verbaasd. Wat blijkt namelijk: in een land als Malawi wordt slechts 5% van de inwoners bij hun geboorte geregistreerd. Dat is 1 op de 20, en dat betekent dat kinderen zonder geboortebewijs officieel niet bestaan. Ze mogen geen gebruik maken van voorzieningen als school en gezondheidszorg en hebben geen wettelijke bescherming. Kinderen vallen zo ten prooi aan misbruik en mensenhandel.

Het is de lekenbeweging Sant’Egidio die zich over hen ontfermt en ervoor zorgt dat ze worden geregistreerd en bescherming vinden door een geboortebewijs. Deze beweging zet zich wereldwijd in voor de mensen die schier niet worden gekend, de zwervers en daklozen, ouderen, kinderen op straat. Studenten startten deze beweging in 1968 in de volkswijk Tastevere in Rome. In de lage landen kennen we actieve gemeenschappen in Antwerpen en Amsterdam, maar ook dichtbij, in Roosendaal waar opvang is en (huiswerk)begeleiding van jongeren die in ongekendheid dreigen te raken. Er is immers niets fundamenteler dan als mens te worden gekend in ons zijn, in onze vreugde en ons verdriet, in ons hopen en verlangen naar gelukkig zijn. Uit onderzoek is gebleken dat eenzaamheid een grotere factor van ziekte en sterfte is dan dat genotsmiddelen zijn.

Een goede 2000 jaar geleden gingen Maria en Jozef op weg omdat er een volkstelling werd gehouden op bevel van keizer Augustus. Het was een manier om greep op zijn onderdanen te krijgen. In de anonimiteit van een stal, te midden van schaapherders, ongekend in hun tijd, werd een kind geboren. Het kreeg de naam Immanuel, dat betekent: God met ons. God kent ons omdat Hij zelf mens met een naam werd. De ouders vluchtten met het Kind. Herodes, de landvoogd, zag het als een bedreiging. Er werd over Hem gesproken als de Messias, de nieuwe koning, groter dan David.

Ik weet niet of het Kind ooit wel werd geregistreerd. Maar eenmaal groot geworden trok dat Kind rond en noemde de mensen bij hun naam: de blinde, de stomme, de lamme, opdat ze weer konden zien, spreken en lopen en ze weer iemand konden zijn: mens naar Gods hart.

Kerstmis 2018: de tijden zijn aan het veranderen, de samenleving verhardt en polariseert: ikke, ikke, ikke; ik voorop. Zeker, mensen laten van zich horen omdat ze niet worden gehoord en gekend. Maar als gelovigen, als christenen spreken we altijd met twee woorden: jij en ik, zelfs met drie: wij! Omdat we weten: Heer, U kent mij, alle dagen van mijn leven.

Zalig Kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar!

diaken Peter Hoefnagels

overzicht van bijdragen:
maandag, 30 oktober 2023Op weg als Pelgrims van de Hoop
dinsdag, 29 augustus 2023Geef kleur aan het leven
donderdag, 22 juni 2023Welke kant gaat onze kerk op?
zaterdag, 22 april 2023Zalig Pasen!
dinsdag, 21 februari 2023Geraakt … of niet?
maandag, 19 december 2022… En dan wordt het Kerstmis.
maandag, 5 september 2022Een veilig nest
maandag, 20 juni 2022Als u dit leest …
dinsdag, 19 april 2022PASTORAAL WOORD PASEN 2022
zaterdag, 26 februari 2022Op weg naar de kerk van morgen
maandag, 13 december 2021Hoopvol licht in donkere tijden
zaterdag, 30 oktober 2021Licht aan het einde van de tunnel
dinsdag, 14 september 2021Onderweg met geloof, hoop en liefde’
dinsdag, 13 juli 2021Pastoraal woord
vrijdag, 30 april 2021Missionair parochie zijn
dinsdag, 23 februari 2021Elkaar blijven ontmoeten in geloof:
woensdag, 25 november 2020Dag lieve Advent,
dinsdag, 3 november 2020Er is iets te kiezen
dinsdag, 15 september 2020Wat willen we nou eigenlijk?
donderdag, 18 juni 2020Pasen, Pinksteren, en daarna …..
zondag, 26 april 2020Als we het niet meer weten
dinsdag, 18 februari 2020Begin en het einde
zondag, 22 december 2019Wij komen tesamen onder het sterrenblinken!
woensdag, 23 oktober 2019Meegaan met onze tijd
donderdag, 5 september 2019Onderweg zijn….’
woensdag, 19 juni 2019‘De hoop sterft het laatst’
woensdag, 10 april 2019Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze Hem aan het breken van het brood.
maandag, 18 februari 2019Water om van te leven
donderdag, 27 december 2018Gekend worden, gekend zijn
vrijdag, 19 oktober 2018Op bedevaart
woensdag, 29 augustus 2018Ver en dichtbij
maandag, 18 juni 2018Als liefde de weg is wordt de wereld anders.
dinsdag, 24 april 2018Goede reis!
maandag, 19 februari 2018Onderweg naar Pasen
maandag, 18 december 2017Nu zijt wellekomen!
dinsdag, 24 oktober 2017Een uitdaging voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2017Sprekende stilte
maandag, 10 juli 2017De kracht van verbeelding
vrijdag, 12 mei 2017Priesterjubileum
donderdag, 9 maart 2017Veertig dagen
woensdag, 7 december 2016Dromen met de ogen open
dinsdag, 25 oktober 2016Deuren van Barmhartigheid
donderdag, 1 september 2016Mijn zilveren jubileum
dinsdag, 14 juni 2016Mijn eerste stagejaar
woensdag, 30 maart 2016Geloofsbagage 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose