• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Nu zijt wellekomen!

gepubliceerd op maandag, 18 december 2017

De Adventsdagen zijn al weer een tijdje bezig als u dit leest. We kijken verwachtingsvol uit naar het Kerstfeest, wanneer we vieren dat de onzichtbare en verre God héél dichtbij is gekomen in een mens als wij, Jezus van Nazareth, de Christus. We drukken met Kerstmis ons verlangen uit naar een betere wereld, naar meer vrede en gerechtigheid, naar verlossing en redding uit alle wederwaardigheden die ons als mensen kunnen overkomen.

Aan de hand van Jesaja, Johannes de Doper, Paulus en vooral Maria leven we in deze Adventsweken toe naar Kerstmis. De teksten uit Jesaja, in het Oude Testament, vinden – zo mogen we geloven - hun vervulling in Jezus. Johannes de Doper was door zijn verkondiging de wegbereider van de Blijde Boodschap van Jezus. En Maria was létterlijk in verwachting van Jezus. Haar ontvankelijke geloofshouding mag ook voor ons een voorbeeld zijn. Samen met Jozef was ze bereid om Gods Zoon bij zich thuis op te nemen. Er kwam heel wat op haar af. In plaats van de geboorte in Nazareth af te wachten moesten Jozef en Maria op pad naar Bethlehem vanwege de volkstelling die keizer Augustus had bevolen. Ze gingen op weg en uiteindelijk was er alleen maar plaats voor hen in een grot in het open veld. Daar beviel ze van Jezus. Ik denk dat Maria het zich zó allemaal niet had voorgesteld.

Het was de apostel Paulus die in zijn brief aan zijn medewerker Titus de mooie woorden schreef: ‘De genade van God, bron van heil voor alle mensen, is op aarde verschenen in Jezus’. Ook schreef hij: ‘In Hem is de goedheid en de menslievendheid van God onder ons verschenen’. Deze woorden geven heel kernachtig aan waarover het met Kerstmis ten diepste gaat: God, die niemand ooit heeft gezien, openbaart zich in een mens als u en ik. God is méns met de ménsen geworden. In Jezus van Nazareth, het Kind van Bethlehem wil God laten zien dat Hij ons nabij wil zijn op alle momenten van ons leven, bij voorspoed en tegenslag, bij lief en leed. En in die mens Jezus kunnen we ook zien hoe God graag heeft dat wij met elkaar omgaan.

Bij Maria en Jozef hield de ellende niet op na hun verblijf in Bethlehem. Ze moesten vluchten naar Egypte. Na enkele jaren konden ze terugkeren naar Nazareth en hadden ze - waarschijnlijk, want daarover is niets bewaard gebleven - een gelukkig gezinsleven. Na Jezus’ doop in de Jordaan, tijdens zijn openbare optreden, waren er vele moeilijke momenten in het leven van Maria, tot onder het kruis toe. De levensloop van Maria, getekend door veel tegenslag en verdriet, is voor velen van ons herkenbaar en daarom heeft ze ook zo’n bijzondere plaats in het leven van veel mensen. In de Advent leven we met haar mee.

Met Kerstmis vieren we dat in Jezus het Rijk Gods is begonnen en daarmee uiteindelijk alle kwaad is overwonnen. Een troostvolle gedachte, waarmee we elkaar kunnen opbeuren als het leven te zwaar en te duister wordt. Ik hoop dat het feest van Gods menswording ook dit jaar weer welkom is in ons leven en dat we er kracht en bemoediging uit kunnen putten, in het besef dat God, Immanuel, steeds met ons is en licht wil brengen in ons leven! Graag wens ik u allen, mede namens het pastoraal team, het parochiebestuur en de parochiekerncommissies een goede voortzetting van de Advent, een zalig Kerstfeest en alle goeds voor het nieuwe jaar toe, in de hoop dat het ons is gegeven elkaar te dragen en op te beuren bij alles wat ons op onze levensweg overkomt.

pastoor Maickel Prasing

 

overzicht van bijdragen:
maandag, 30 oktober 2023Op weg als Pelgrims van de Hoop
dinsdag, 29 augustus 2023Geef kleur aan het leven
donderdag, 22 juni 2023Welke kant gaat onze kerk op?
zaterdag, 22 april 2023Zalig Pasen!
dinsdag, 21 februari 2023Geraakt … of niet?
maandag, 19 december 2022… En dan wordt het Kerstmis.
maandag, 5 september 2022Een veilig nest
maandag, 20 juni 2022Als u dit leest …
dinsdag, 19 april 2022PASTORAAL WOORD PASEN 2022
zaterdag, 26 februari 2022Op weg naar de kerk van morgen
maandag, 13 december 2021Hoopvol licht in donkere tijden
zaterdag, 30 oktober 2021Licht aan het einde van de tunnel
dinsdag, 14 september 2021Onderweg met geloof, hoop en liefde’
dinsdag, 13 juli 2021Pastoraal woord
vrijdag, 30 april 2021Missionair parochie zijn
dinsdag, 23 februari 2021Elkaar blijven ontmoeten in geloof:
woensdag, 25 november 2020Dag lieve Advent,
dinsdag, 3 november 2020Er is iets te kiezen
dinsdag, 15 september 2020Wat willen we nou eigenlijk?
donderdag, 18 juni 2020Pasen, Pinksteren, en daarna …..
zondag, 26 april 2020Als we het niet meer weten
dinsdag, 18 februari 2020Begin en het einde
zondag, 22 december 2019Wij komen tesamen onder het sterrenblinken!
woensdag, 23 oktober 2019Meegaan met onze tijd
donderdag, 5 september 2019Onderweg zijn….’
woensdag, 19 juni 2019‘De hoop sterft het laatst’
woensdag, 10 april 2019Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze Hem aan het breken van het brood.
maandag, 18 februari 2019Water om van te leven
donderdag, 27 december 2018Gekend worden, gekend zijn
vrijdag, 19 oktober 2018Op bedevaart
woensdag, 29 augustus 2018Ver en dichtbij
maandag, 18 juni 2018Als liefde de weg is wordt de wereld anders.
dinsdag, 24 april 2018Goede reis!
maandag, 19 februari 2018Onderweg naar Pasen
maandag, 18 december 2017Nu zijt wellekomen!
dinsdag, 24 oktober 2017Een uitdaging voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2017Sprekende stilte
maandag, 10 juli 2017De kracht van verbeelding
vrijdag, 12 mei 2017Priesterjubileum
donderdag, 9 maart 2017Veertig dagen
woensdag, 7 december 2016Dromen met de ogen open
dinsdag, 25 oktober 2016Deuren van Barmhartigheid
donderdag, 1 september 2016Mijn zilveren jubileum
dinsdag, 14 juni 2016Mijn eerste stagejaar
woensdag, 30 maart 2016Geloofsbagage 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose