• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

… En dan wordt het Kerstmis.

gepubliceerd op maandag, 19 december 2022

De Adventstijd is een tijd is een tijd van verwachting, van verlangen. Tijd om je af te vragen: waar zie ik reikhalzend naar uit? Waar droom ik van? Niet alleen voor mezelf, maar ook voor anderen, voor dat grotere geheel waarvan ik deel uitmaak. Gezondheid en vrede zullen voor veel mensen tamelijk boven aan hun verlanglijstje staan.

En dan wordt het Kerst. Dan wordt duidelijk hoe wat klein en zwak is een begin kan zijn van het vervullen van onze verlangens. Een kind dat wordt geboren in arme en donkere omstandigheden zal voor een nieuw begin zorgen. Een kind dat het verlangen van mensen naar liefde en vriendschap, naar gezondheid, vrede en recht wakker schudt. Een kind als teken van ‘God-met-ons’, van Gods aanwezigheid in de wereld.

‘In Hem is de goedheid en de menslievendheid van God onder ons verschenen.’ Dat schreef de apostel Paulus over Jezus van Nazareth aan zijn medewerker Titus. Deze zin geeft heel kernachtig aan waar het met Kerstmis ten diepste over gaat: God, die niemand ooit heeft gezien, openbaart zich in een mens als u en ik. En in die mens Jezus kunnen we zien hoe God graag heeft dat wij met elkaar omgaan. God is méns met de ménsen geworden. Van ons wordt gevraagd om naar het voorbeeld van Jezus goed en menslievend met elkaar om te gaan in daden van gerechtigheid en vrede, om zo mee te werken aan het geluk van iedere mens op aarde.

Als we in deze dagen stilstaan bij het afgelopen jaar en vooruit kijken naar het nieuwe jaar kunnen we er niet om heen te denken aan de oorlog in Oekraïne, die de levens van zoveel mensen drastisch heeft veranderd. Er zijn talloze dodelijke slachtoffers en miljoenen mensen op de vlucht. Ook de Russische dienstplichtige soldaten mogen we als slachtoffers van Wladimir Poetin zien, die zich blijkbaar niet bekommert om mensenlevens. En ook de rest van de wereld is het slachtoffer van deze zinloze actie: graantekort wereldwijd, een energiecrisis en een torenhoge inflatie. Wonderlijk hoe één man de wereld zo kan verduisteren.

Ik las ooit: ‘Het kwade schreeuwt, het goede fluistert’. Wellicht kunnen we met onze soms wat stillere inzet toch weer wat licht brengen in de duisternis die ons is overkomen en met hernieuwd vertrouwen de toekomst tegemoet gaan, verlangend naar vrede en gerechtigheid. Aan de hand van Jesaja, Johannes de Doper en Maria leven we in de Adventsweken toe naar Kerstmis. De teksten uit Jesaja in het Oude Testament vinden - zo mogen we geloven - hun vervulling in Jezus. Johannes de Doper was door zijn verkondiging de wegbereider van de Blijde Boodschap van Jezus en Maria was létterlijk in verwachting van Jezus.

Als alles duister is of de nieuwe dag grauw oogt als altijd, hoop ik dat dat kleine kind ons op de been houdt. Een teken dat God de wereld raakt, toekomst verwekt, en met zijn liefde onder ons woont. Zijn kind, kwetsbaar nog en afhankelijk, wordt als het ware in onze armen gelegd. En als we ontroerd kijken naar dat nieuwe leven, wekt Hij ons verlangen. En beantwoordt ons verlangen met een nieuwe toekomst.

Zalig Kerstfeest en vrede en alle goeds voor het jaar des Heren 2023.

Maickel Prasing , pastoor

overzicht van bijdragen:
maandag, 30 oktober 2023Op weg als Pelgrims van de Hoop
dinsdag, 29 augustus 2023Geef kleur aan het leven
donderdag, 22 juni 2023Welke kant gaat onze kerk op?
zaterdag, 22 april 2023Zalig Pasen!
dinsdag, 21 februari 2023Geraakt … of niet?
maandag, 19 december 2022… En dan wordt het Kerstmis.
maandag, 5 september 2022Een veilig nest
maandag, 20 juni 2022Als u dit leest …
dinsdag, 19 april 2022PASTORAAL WOORD PASEN 2022
zaterdag, 26 februari 2022Op weg naar de kerk van morgen
maandag, 13 december 2021Hoopvol licht in donkere tijden
zaterdag, 30 oktober 2021Licht aan het einde van de tunnel
dinsdag, 14 september 2021Onderweg met geloof, hoop en liefde’
dinsdag, 13 juli 2021Pastoraal woord
vrijdag, 30 april 2021Missionair parochie zijn
dinsdag, 23 februari 2021Elkaar blijven ontmoeten in geloof:
woensdag, 25 november 2020Dag lieve Advent,
dinsdag, 3 november 2020Er is iets te kiezen
dinsdag, 15 september 2020Wat willen we nou eigenlijk?
donderdag, 18 juni 2020Pasen, Pinksteren, en daarna …..
zondag, 26 april 2020Als we het niet meer weten
dinsdag, 18 februari 2020Begin en het einde
zondag, 22 december 2019Wij komen tesamen onder het sterrenblinken!
woensdag, 23 oktober 2019Meegaan met onze tijd
donderdag, 5 september 2019Onderweg zijn….’
woensdag, 19 juni 2019‘De hoop sterft het laatst’
woensdag, 10 april 2019Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze Hem aan het breken van het brood.
maandag, 18 februari 2019Water om van te leven
donderdag, 27 december 2018Gekend worden, gekend zijn
vrijdag, 19 oktober 2018Op bedevaart
woensdag, 29 augustus 2018Ver en dichtbij
maandag, 18 juni 2018Als liefde de weg is wordt de wereld anders.
dinsdag, 24 april 2018Goede reis!
maandag, 19 februari 2018Onderweg naar Pasen
maandag, 18 december 2017Nu zijt wellekomen!
dinsdag, 24 oktober 2017Een uitdaging voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2017Sprekende stilte
maandag, 10 juli 2017De kracht van verbeelding
vrijdag, 12 mei 2017Priesterjubileum
donderdag, 9 maart 2017Veertig dagen
woensdag, 7 december 2016Dromen met de ogen open
dinsdag, 25 oktober 2016Deuren van Barmhartigheid
donderdag, 1 september 2016Mijn zilveren jubileum
dinsdag, 14 juni 2016Mijn eerste stagejaar
woensdag, 30 maart 2016Geloofsbagage 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose