• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Mijn zilveren jubileum

gepubliceerd op donderdag, 1 september 2016

Op 11 september mag ik vieren dat het 25 jaar geleden is dat bisschop Ernst mij wijdde tot diaken van het Bisdom Breda. Ik was toen 34 jaar, vrij jong nog, en ook ons gezin was toen gezegend met twee jonge kinderen. Toch was ik vrij vastberaden in mijn verlangen me als diaken te verbinden aan de Kerk. Het was voor mij een nieuw thuiskomen. In mijn jeugd werd mijn interesse voor werken in de Kerk al snel gewekt door een bevlogen godsdienstleraar, en de figuur van de pastoraal werker begon zich langzamerhand in de Kerk af te tekenen. Dat was iets voor mij. Geloof en aandacht voor de ander werden mij met de paplepel ingegoten. Maar ook betrokkenheid op maatschappelijke thema's zoals vredesvraagstukken en Vastenactie hadden mijn interesse. Dat bleef zo, ook tijdens mijn studie theologie.

Mijn eerste functie in het Bisdom Breda was pastoraal werker voor Kerk en Samenleving voor de parochies van het toenmalige dekenaat Bergen op Zoom. Ik voelde me als een vis in het water: mensen en groepen uit parochies warm en enthousiast maken voor diaconie en verbindingen leggen, heel concreet, in activiteiten tussen Kerk en wereld. In die periode ontstond het verlangen om mijn betrokkenheid in mijn werk in de Kerk dieper te duiden in de wijding tot diaken. En er speelde nog iets anders: het besef dat ik dit alles niet uit mezelf deed, maar vanuit een steeds inniger wordende verbondenheid met Christus. Hij had mij geraakt, geroepen de weg te gaan die ik ging en die me leidde tot het ambt van diaken.

Vijfentwintig jaar mocht ik dienstbaar zijn als diaken in het parochiepastoraat, in bestuurlijk en coördinerend werk op dekenaal en diocesaan niveau, in de opleiding als docent en studenten-begeleider, in contacten van Kerk en samenleving. Vijfentwintig jaar mocht ik als diaken lief en leed van mensen delen, dienstbaar en gelovig voorgaan. Vijfentwintig jaar gelovige arbeid om ieder mensenverhaal te verbinden met Gods verhaal met ons, mensen, en te getuigen van het Evangelie. Daar ben ik dankbaar voor, nog steeds, iedere dag opnieuw. Dankbaar ben ik voor het gezin van waaruit ik dit heb mogen doen, voor het bisdom waarmee ik me heb verbonden. Dankbaar ben ik voor collega’s, vrijwilligers en parochianen om dit dienstwerk collegiaal en gezamenlijk te doen.

In een artikel in ons parochiemagaZin ‘Bernardus’ neem ik u mee in enkele gedachten over het ambt van diaken. Op zaterdag 3 september zal ik erover spreken in het geloofsgesprek na de gebedsviering om 19.00 uur in de Basiliek en op zondag 11 september hoop ik u te ontmoeten in de dankviering om 11.00 uur, eveneens in de Basiliek.

Peter Hoefnagels, diaken

 

Met dit pastoraal woord, dat regelmatig zal worden vernieuwd, heten wij u van harte welkom op de website van de R.K. Parochie H. Bernardus van Clairvaux! Wij hopen dat u vindt wat u zoekt.

overzicht van bijdragen:
maandag, 30 oktober 2023Op weg als Pelgrims van de Hoop
dinsdag, 29 augustus 2023Geef kleur aan het leven
donderdag, 22 juni 2023Welke kant gaat onze kerk op?
zaterdag, 22 april 2023Zalig Pasen!
dinsdag, 21 februari 2023Geraakt … of niet?
maandag, 19 december 2022… En dan wordt het Kerstmis.
maandag, 5 september 2022Een veilig nest
maandag, 20 juni 2022Als u dit leest …
dinsdag, 19 april 2022PASTORAAL WOORD PASEN 2022
zaterdag, 26 februari 2022Op weg naar de kerk van morgen
maandag, 13 december 2021Hoopvol licht in donkere tijden
zaterdag, 30 oktober 2021Licht aan het einde van de tunnel
dinsdag, 14 september 2021Onderweg met geloof, hoop en liefde’
dinsdag, 13 juli 2021Pastoraal woord
vrijdag, 30 april 2021Missionair parochie zijn
dinsdag, 23 februari 2021Elkaar blijven ontmoeten in geloof:
woensdag, 25 november 2020Dag lieve Advent,
dinsdag, 3 november 2020Er is iets te kiezen
dinsdag, 15 september 2020Wat willen we nou eigenlijk?
donderdag, 18 juni 2020Pasen, Pinksteren, en daarna …..
zondag, 26 april 2020Als we het niet meer weten
dinsdag, 18 februari 2020Begin en het einde
zondag, 22 december 2019Wij komen tesamen onder het sterrenblinken!
woensdag, 23 oktober 2019Meegaan met onze tijd
donderdag, 5 september 2019Onderweg zijn….’
woensdag, 19 juni 2019‘De hoop sterft het laatst’
woensdag, 10 april 2019Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze Hem aan het breken van het brood.
maandag, 18 februari 2019Water om van te leven
donderdag, 27 december 2018Gekend worden, gekend zijn
vrijdag, 19 oktober 2018Op bedevaart
woensdag, 29 augustus 2018Ver en dichtbij
maandag, 18 juni 2018Als liefde de weg is wordt de wereld anders.
dinsdag, 24 april 2018Goede reis!
maandag, 19 februari 2018Onderweg naar Pasen
maandag, 18 december 2017Nu zijt wellekomen!
dinsdag, 24 oktober 2017Een uitdaging voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2017Sprekende stilte
maandag, 10 juli 2017De kracht van verbeelding
vrijdag, 12 mei 2017Priesterjubileum
donderdag, 9 maart 2017Veertig dagen
woensdag, 7 december 2016Dromen met de ogen open
dinsdag, 25 oktober 2016Deuren van Barmhartigheid
donderdag, 1 september 2016Mijn zilveren jubileum
dinsdag, 14 juni 2016Mijn eerste stagejaar
woensdag, 30 maart 2016Geloofsbagage 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose