• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Water om van te leven

gepubliceerd op maandag, 18 februari 2019

Even je handen wassen, een glas water pakken, het toilet doorspoelen of thee zetten: we staan er in Nederland nauwelijks bij stil wat een luxe het is dat we kranen in huis hebben waaruit altijd schoon water komt. In grote delen van de wereld is water ver weg en vaak ook onveilig Water is een eerste levensbehoefte voor alles wat leeft op aarde: voor planten en dieren en dus ook voor ons mensen. Water is letterlijk een levensbron. Zonder water geen leven. Water is dus een kostbaar goed! En ook: we groeien in het vruchtwater van de moeder om daarna het leven tegemoet te gaan.

Schepping

Water om van te leven
In het eerste scheppingsverhaal (Genesis 1, 1-9) wordt verteld dat God eerst de voorwaarden voor leven schiep en daarna het leven zelf. ‘In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was woest en leeg; duisternis lag over de diepte, en de geest van God zweefde over de wateren’ (Genesis 1, 1-2). Het lijkt of er al water was vóór de schepping. Op onze reizen door het heelal en naar andere planeten is vaak de eerste vraag: is er water? Want als er geen water is, is er geen leven. Kijk ook naar de trekvogels: wetlands, zoals moerassen en meren, zijn van levensbelang voor hen. Daar komen ze op krachten om aan het volgende deel van hun trek te beginnen. Duidelijk is dat water nodig voor leven is, maar we weten ook dat water verwoestend kan zijn. We herinneren ons de recente overstromingen in de wereld en - verder terug in ons geheugen - de watersnoodramp in 1953 in Zuidwest Nederland.

Symbolisch

Water heeft in de kerk een grote symbolische waarde. Denk aan de doop, het dompelen van de paaskaars in wijwater, de hernieuwing van de doopbelofte met Pasen en het besprenkelen van de kist van een overledene met wijwater. Water wast schoon, water verbindt, water schenkt levenskracht. Water, een gave van God aan de wereld.

Even minderen

In de weken voor Pasen kunnen we proberen wat soberder te leven. We hebben aandacht voor mensen die het minder hebben dan wijzelf en proberen hen te helpen. Daarbij besteedt Vastenactie dit jaar bijzondere aandacht aan projecten rondom water. Er wordt ondersteuning gevraagd voor waterprojecten in Congo, Sierra Leone, Nicaragua en Indonesië. Dicht bij afgelegen dorpen worden waterputten, pompen en opslagtanks aangelegd. Onze bijdrage brengt veel meer dan alleen schoon water: kinderen hoeven geen water meer te halen en kunnen gewoon naar school, kindersterfte neemt af, de gezondheid verbetert en er is meer tijd voor school en werk. Schoon water verandert alles!

Vastentijd

De Vastentijd, 40 dagen op weg naar Pasen, doet ons stilstaan bij en aandacht hebben voor de vanzelfsprekendheden van alledag: voor het water, de natuur, voor de mensen om ons heen, voor goed samenleven. Dat doen we in de Veertigdagentijd door gebed, het doen van goede werken en soberder leven: om te komen tot de kern van ons leven.

Ik wens u een goede voorbereidingstijd op het Paasfeest toe.

diaken Peter Hoefnagels

Gebed uit Thailand

Ik wil als het water zijn,
dat in de rivieren klatert,
en door het oerwoud stroomt,
dat velden vruchtbaar maakt
en overal leven brengt.

Ik wil als het water zijn,
dat al wat vies is, wast,
dat iedere mens, hoe die ook heet,
die heling en bevrijding zoekt,
weer hoop op toekomst geeft.

Ik wil als het water zijn,
dat alle boten draagt,
vol mensen en hun lasten,
om voor hen allemaal
hun lasten te verlichten. 

Ik wil als het water zijn,
de bron van alle leven,
dat alle mensen samenbrengt,
om samen, overal vandaan,
lief en leed te delen.

God, ik wil als het water zijn,
dat in uw richting stroomt,
om in de wereld, overal,
uw opdracht waar te maken:
meer mens te zijn voor iedereen.

uit ‘De Derde Kerk’

overzicht van bijdragen:
dinsdag, 29 augustus 2023Geef kleur aan het leven
donderdag, 22 juni 2023Welke kant gaat onze kerk op?
zaterdag, 22 april 2023Zalig Pasen!
dinsdag, 21 februari 2023Geraakt … of niet?
maandag, 19 december 2022… En dan wordt het Kerstmis.
maandag, 5 september 2022Een veilig nest
maandag, 20 juni 2022Als u dit leest …
dinsdag, 19 april 2022PASTORAAL WOORD PASEN 2022
zaterdag, 26 februari 2022Op weg naar de kerk van morgen
maandag, 13 december 2021Hoopvol licht in donkere tijden
zaterdag, 30 oktober 2021Licht aan het einde van de tunnel
dinsdag, 14 september 2021Onderweg met geloof, hoop en liefde’
dinsdag, 13 juli 2021Pastoraal woord
vrijdag, 30 april 2021Missionair parochie zijn
dinsdag, 23 februari 2021Elkaar blijven ontmoeten in geloof:
woensdag, 25 november 2020Dag lieve Advent,
dinsdag, 3 november 2020Er is iets te kiezen
dinsdag, 15 september 2020Wat willen we nou eigenlijk?
donderdag, 18 juni 2020Pasen, Pinksteren, en daarna …..
zondag, 26 april 2020Als we het niet meer weten
dinsdag, 18 februari 2020Begin en het einde
zondag, 22 december 2019Wij komen tesamen onder het sterrenblinken!
woensdag, 23 oktober 2019Meegaan met onze tijd
donderdag, 5 september 2019Onderweg zijn….’
woensdag, 19 juni 2019‘De hoop sterft het laatst’
woensdag, 10 april 2019Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze Hem aan het breken van het brood.
maandag, 18 februari 2019Water om van te leven
donderdag, 27 december 2018Gekend worden, gekend zijn
vrijdag, 19 oktober 2018Op bedevaart
woensdag, 29 augustus 2018Ver en dichtbij
maandag, 18 juni 2018Als liefde de weg is wordt de wereld anders.
dinsdag, 24 april 2018Goede reis!
maandag, 19 februari 2018Onderweg naar Pasen
maandag, 18 december 2017Nu zijt wellekomen!
dinsdag, 24 oktober 2017Een uitdaging voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2017Sprekende stilte
maandag, 10 juli 2017De kracht van verbeelding
vrijdag, 12 mei 2017Priesterjubileum
donderdag, 9 maart 2017Veertig dagen
woensdag, 7 december 2016Dromen met de ogen open
dinsdag, 25 oktober 2016Deuren van Barmhartigheid
donderdag, 1 september 2016Mijn zilveren jubileum
dinsdag, 14 juni 2016Mijn eerste stagejaar
woensdag, 30 maart 2016Geloofsbagage 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose