• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Activiteiten van de Parochie

Overzicht van activiteiten van onze parochie.


donderdag 23
mrt 15.00 uur
Bisdombedevaart
In de voetsporen van Sint Bernardus

DRIE VOORLICHTINGSBIJEENKOMSTEN

Het bisdom Breda houdt een drietal voorlich­tings­bij­een­komsten in het kader van de bede­vaart ‘in de voetsporen van Sint Bernardus’ die van 23 tot en met 28 ok­to­ber 2023 plaats­vindt. Ie­der­een die in­te­res­se heeft om deel te nemen, is welkom.
donderdag 23
mrt 20.00 uur
Op weg naar synodale / luisterende kerk
23 maart 2023 19.30 – 21.00 uur, Cuyperszaal

Hoe kunnen wij als pa­ro­chi­anen daaraan bijdragen?

We praten hierover op 23 maart 2023, 20.00 - 21.30 uur in de Cuypers­zaal
donderdag 13
apr 19.30 uur
Tweeluik rond het Geert Grootejaar en de Moderne Devotie
In de veer­tien­de eeuw was de katho­lie­ke kerk opper­mach­tig. Pries­ters waan­den zich God en alleen een kost­ba­re aflaat gaf je ver­ge­ving van je zon­den. Vele pries­ters kon­den een lie­der­lijk leven lij­den. Zij had­den open­lijk vrouwen en kin­de­ren. Geert Grote (1340-1384) besefte in die tijd als eerste dat een her­vor­ming van de kerk dringend nodig was.
vrijdag 14
apr 19.00 uur
Heilig Vormsel in 2023 in onze Parochie
Jongens en meisjes in de laatste groep van de basis­school staan op de drempel naar de toe­komst. Een toe­komst waarin ze meer en meer volwassen wor­den en steeds meer zelf keuzes gaan maken. In onze Kerk is dat ook vaak het moment waarop deze jongens en meisjes het sacra­ment van het H. Vormsel ont­van­gen.
vrijdag 14
apr 19.30 uur
Franciscusgroep
‘Luisteren naar inspirerende mensen’
De Fran­cis­cus­groep is een groep mensen die vrijwel elke maand bijeen­komt om zich te verdiepen rond een bepaald thema. Ie­der­een kan zich aan­slui­ten bij deze be­zin­nings­mo­menten, die steeds verlopen in een gezellige, ontspannen sfeer. Ook in 2023 is de rode draad van de sa­men­komsten: ‘Luis­te­ren naar in­spi­re­rende mensen’
zaterdag 15
apr 9.30 uur
Geloofsfeest 2023 - Jezus leeft!
MET MATTHIJS & HENKIE!!
Alle kin­de­ren tussen 7 en 12 jaar uit West-Brabant en Zeeland zijn van harte uit­ge­no­digd voor het Geloofs­feest op 15 april 2023 in Roosendaal. Ook als je niet gelovig of katho­liek bent, ben je van harte welkom!
zaterdag 22
apr 11.00 uur
Eerste Heilige Communie in 2023 in onze Parochie
Ook in 2023 staan er weer vie­rin­gen gepland waarin de jongens en meisjes uit groep 4 hun Eerste Heilige Communie kunnen ont­van­gen. Het is altijd een groot feest voor de hele pa­ro­chie.
vrijdag 12
mei 12.00 uur
Bedevaarten Banneux 2023
5-daagse van 12 t/m 16 mei of 1-daagse op zondag 14 mei
Het Dio­ce­saan Banneux comité van het bisdom Breda or­ga­ni­seert ook in 2023, waarin we de 90ste ver­jaar­dag van de ver­schij­ningen vieren, zowel een meer­daag­se als een een­daag­se bede­vaart naar het Belgische Banneux N-D, aan de voet van de Ardennen.  
maandag 23
okt 11.00 uur
In de voetsporen van Sint Bernardus
Bedevaartreis van 23 t/m 28 oktober 2023
De Franse abt Bernardus van Clairvaux, vereerd als Sint-Bernardus, was begin 12e eeuw de be­lang­rijk­ste promotor van de her­vor­mende kloosterorde van de cisterciënzers. We bezoeken Fontaine-lès-Dijon, de plaats waar hij in 1090 werd geboren. En ook de abdij van Cîteaux, waar hij samen met der­tig andere jonge edellie­den uit Bourgondië intrad bij de cisterciënzerorde .

 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose