• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Op weg als Pelgrims van de Hoop

gepubliceerd op maandag, 30 oktober 2023

Oktober wordt dit jaar een bijzondere maand voor de katholieke Kerk. Na een lange voorbereidingsperiode wordt van 4 tot en met 29 oktober in Rome een algemene bisschoppensynode gehouden. Deze gaat over het thema synodaliteit. Letterlijk betekent dit ‘samen op weg gaan’. Op initiatief van paus Franciscus wordt tijdens deze synode gesproken over de vraag hoe allerlei geledingen binnen de Kerk meer kunnen worden betrokken bij het uitdragen van het geloof en ze elkaar kunnen begeleiden en letterlijk ‘begeesteren’ om in onderlinge verbondenheid hun roeping en hun zending te beleven. De paus heeft meermaals benadrukt dat synodaliteit niet één gebeurtenis is, maar een proces.

De afgelopen jaren heeft er al een wereldwijd traject plaatsgevonden, waarbij gelovigen en ook niet-gelovigen konden meepraten over de manier waarop de Kerk zich in deze tijd het beste kan presenteren. Eerst waren er gespreksrondes in de parochies, die per bisdom werden samengevat, vervolgens per land en daarna per continent. De belangrijkste conclusies daarvan zijn samengevat in een werkdocument (instrumentum laboris), dat als uitgangspunt dient voor de bijeenkomst van de bisschoppen met de andere synodeleden en de paus.

Het eerste deel van het document gaat in op de ervaringen van de afgelopen twee jaar en schetst een route naar een meer synodale Kerk. Het tweede deel richt zich op drie prioriteiten, die de kern vormen van de bijeenkomst in oktober. Deze drie thema’s zijn: groeien in gemeenschap, door iedereen te verwelkomen en niemand uit te sluiten; het erkennen en waarderen van de bijdrage van iedere gedoopte met het oog op zending; en het formuleren van nieuwe bestuursstructuren en -dynamieken, die op termijn tot een missionaire synodale Kerk leiden. Paus Franciscus wil toegroeien naar een Kerk, waarin ontmoeting en dialoog een belangrijkere rol gaan spelen. Daarom wordt er nu voor het eerst ook door niet-bisschoppen deelgenomen aan de synode. Vrouwen en mannen uit de hele wereldkerk zijn uitgenodigd om mee te praten én mee te stemmen! De Amerikaanse bisschoppenconferentie had een tamelijk behoudende delegatie samengesteld. De paus voegde er enkele hervormingsgezinde mensen aan toe, waaronder de bekende Jezuïet James Martin, die zich in Amerika sterk maakt voor de LBGTQ+-gemeenschap. De Duitse bisschoppen hadden een sterk hervormingsgezinde delegatie samengesteld. Daar voegde de paus enkele behoudende Duitse bisschoppen aan toe.

Paus Franciscus wil veranderingen niet van bovenaf opleggen, maar van onderaf in dialoog laten groeien. In dat groeiproces bevinden we ons en hopelijk zien we al wat zaadjes, die in de afgelopen jaren zijn gezaaid, voorzichtig ontkiemen en worden er in deze weken nieuwe stappen gezet op weg naar een meer synodale kerk, maar ook open, gastvrije en diverse kerk. “Een synodale Kerk is ook een Kerk van ontmoeting en dialoog met gelovigen van andere religies en met andere culturen en samenlevingen”, zo stelt het werkdocument. Verder spreekt de tekst over “een Kerk die niet bang is voor de verscheidenheid die ze draagt”, maar “deze waardeert zonder haar tot uniformiteit te dwingen”. Ten slotte noemt het document de Kerk synodaal wanneer ze “onophoudelijk wordt gevoed door het mysterie dat ze viert in de liturgie, waarin ze elke dag ‘radicale eenheid’ ervaart in hetzelfde gebed, te midden van een ‘verscheidenheid’ van talen en riten”. Namens Nederland neemt hulpbisschop mgr. Ted Hoogenboom van het aartsbisdom Utrecht aan de synode deel. Volgend jaar oktober vindt er een vervolgsynode plaats.

Na deze belangrijke en misschien ook wel een beetje spannende oktober sluiten we dit kerkelijk jaar af met de dagen van Allerheiligen en Allerzielen, de Zondag van de armen en het feest van Christus Koning, om daarna met de eerste zondag van de (dit jaar heel korte) Advent de voorbereiding op het Kerstfeest te starten. Hopelijk geeft de komende tijd ons de nodige inspiratie en begeestering (of is dat hetzelfde?) op onze weg als Pelgrims van de Hoop - het motto van het Heilig Jaar 2025 - in de kerk en de wereld van vandaag!

Maickel Prasing, pastoor

overzicht van bijdragen:
maandag, 30 oktober 2023Op weg als Pelgrims van de Hoop
dinsdag, 29 augustus 2023Geef kleur aan het leven
donderdag, 22 juni 2023Welke kant gaat onze kerk op?
zaterdag, 22 april 2023Zalig Pasen!
dinsdag, 21 februari 2023Geraakt … of niet?
maandag, 19 december 2022… En dan wordt het Kerstmis.
maandag, 5 september 2022Een veilig nest
maandag, 20 juni 2022Als u dit leest …
dinsdag, 19 april 2022PASTORAAL WOORD PASEN 2022
zaterdag, 26 februari 2022Op weg naar de kerk van morgen
maandag, 13 december 2021Hoopvol licht in donkere tijden
zaterdag, 30 oktober 2021Licht aan het einde van de tunnel
dinsdag, 14 september 2021Onderweg met geloof, hoop en liefde’
dinsdag, 13 juli 2021Pastoraal woord
vrijdag, 30 april 2021Missionair parochie zijn
dinsdag, 23 februari 2021Elkaar blijven ontmoeten in geloof:
woensdag, 25 november 2020Dag lieve Advent,
dinsdag, 3 november 2020Er is iets te kiezen
dinsdag, 15 september 2020Wat willen we nou eigenlijk?
donderdag, 18 juni 2020Pasen, Pinksteren, en daarna …..
zondag, 26 april 2020Als we het niet meer weten
dinsdag, 18 februari 2020Begin en het einde
zondag, 22 december 2019Wij komen tesamen onder het sterrenblinken!
woensdag, 23 oktober 2019Meegaan met onze tijd
donderdag, 5 september 2019Onderweg zijn….’
woensdag, 19 juni 2019‘De hoop sterft het laatst’
woensdag, 10 april 2019Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze Hem aan het breken van het brood.
maandag, 18 februari 2019Water om van te leven
donderdag, 27 december 2018Gekend worden, gekend zijn
vrijdag, 19 oktober 2018Op bedevaart
woensdag, 29 augustus 2018Ver en dichtbij
maandag, 18 juni 2018Als liefde de weg is wordt de wereld anders.
dinsdag, 24 april 2018Goede reis!
maandag, 19 februari 2018Onderweg naar Pasen
maandag, 18 december 2017Nu zijt wellekomen!
dinsdag, 24 oktober 2017Een uitdaging voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2017Sprekende stilte
maandag, 10 juli 2017De kracht van verbeelding
vrijdag, 12 mei 2017Priesterjubileum
donderdag, 9 maart 2017Veertig dagen
woensdag, 7 december 2016Dromen met de ogen open
dinsdag, 25 oktober 2016Deuren van Barmhartigheid
donderdag, 1 september 2016Mijn zilveren jubileum
dinsdag, 14 juni 2016Mijn eerste stagejaar
woensdag, 30 maart 2016Geloofsbagage 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose