• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

27e zondag door het jaar

zondag 2 oktober 2022

Blijf vertrouwen

Bezinning bij de lezingen

Leven kan hard zijn. Mensen leven in oorlog. Ziekte en dood liggen op de loer. Honger en armoede: we kunnen ze nog niet uitbannen. En voor ons blijft die eeuwige vraag naar het waarom van dit alles. Waarom al die ellende? Waarom de pijn van de dood en van het alleen verder moeten? In onze onmacht geven we de schuld hiervan aan God. Waarom heeft Hij de wereld zo en niet anders gemaakt? Het is een vraag van alle mensen, van alle tijden. Pijn en lijden maken ons opstandig. Eigenlijk maar goed ook, want ze moeten uitgebannen. Dat hoeft ons geloven in God niet onder druk te zetten. Gelovig vertrouwen, dat het anders kan en anders moet, dat is de motor tot verandering. Als het ideaal van recht en vrede, van geluk en liefde, verdwijnt, dan zinken we diep. Ons gelovig vertrouwen is als een piepklein mosterdzaadje. Het verwijst naar onze innerlijke kracht. Als goedheid en vertrouwen openbreken dan verandert onze wereld, ons leven. Vandaar de profetische uitnodiging om te blijven vertrouwen. Het goede zal overwinnen.

Auteur: pater Wim Holterman osfs

Eerste lezing

Habakuk 1, 2-3; 2, 2-4

Hoelang moet ik nog roepen, Heer, terwijl Gij maar niet luistert? Hoelang moet ik de hemel nog geweld aandoen, terwijl Gij maar geen uitkomst brengt? Waarom laat Gij mij onrecht lijden en ziet Gij die ellende maar aan? Waarom moet ik leven te midden van geweld en verdrukking en waarom rijst er twist en moet men lijden onder tweedracht? De Heer gaf mij antwoord: ‘Schrijf het visioen op, zet het duidelijk op schrift, zodat men het vlot kan lezen. Want dit visioen, - al wacht het de vastgestelde tijd nog af, - hunkert niettemin naar zijn vervulling: het vertelt geen leugen. Al blijft het ook uit, geef het wachten niet op, want komen doet het beslist en het komt niet te laat. Bezwijken zal hij die in zijn hart niet deugt; de rechtvaardige echter blijft leven door zijn trouw.'

Epistellezing

2 Timóteus 1, 6-8.13-14

Dierbare, vergeet niet het vuur aan te wakkeren van Gods genade die in u is door de oplegging van mijn handen. Want God heeft ons niet een geest geschonken van vreesachtigheid, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. Schaam u dus niet van onze Heer te getuigen. Schaam u evenmin voor mij, zijn gevangene. Draag uw deel in het lijden voor het evangelie. Neem als richtsnoer de gezonde beginselen die gij uit mijn mond hebt vernomen en houdt ze vast in het geloof en de liefde van Christus Jezus. Bewaar de u toevertrouwde schat met de hulp van de heilige Geest die in ons woont.

Evangelielezing

Lucas 17, 5-10

In die tijd zeiden de apostelen tot de Heer: ‘Geef ons meer geloof’. De Heer antwoordde: ‘Als ge een geloof hadt als een mosterdzaadje, zoudt ge tot die moerbeiboom zeggen: Maak uw wortels los uit de grond en plant u in de zee, en hij zou u gehoorzamen. Wie van u zal tot de knecht die hij in dienst heeft als ploeger of veehoeder bij diens thuiskomst van het land zeggen: Kom meteen aan tafel en tast toe? Zal hij niet eerder zeggen: Maak mijn maaltijd klaar; omgord je en bedien mij terwijl ik eet en drink; daarna kun je zelf eten en drinken? Moet hij die knecht soms dankbaar zijn omdat hij heeft uitgevoerd wat hem is opgedragen? Zo is het ook met u: wanneer ge alles hebt gedaan wat u opgedragen werd, zegt dan: Wij zijn maar gewone knechten; wij hebben alleen maar onze plicht gedaan.’


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose