• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Sobere maaltijd in Oudenbosch

Goede opkomst op 29 februari in de

gepubliceerd: donderdag, 3 maart 2016
Sobere maaltijd in Oudenbosch

De pastorie van de PKN-ge­meen­te in Ouden­bosch stelde in het kader van de veer­tig­da­gen­tijd op maan­dag 29 februari haar deuren open voor de oecu­me­nische sobere maal­tijd.
Na de maal­tijd pre­sen­teerde diaken Peter Hoefnagels van de H. Bernardus­paro­chie het vas­ten­ac­tie­pro­ject van de pa­ro­chie.

De pro­tes­tantse ge­meen­te onder­steunt tij­dens de veer­tig­da­gen­tijd Africare Foundation, een ini­tia­tief van Amanda en Nicole van Elteren uit Ouden­bosch. Deze jon­ge­ren zetten zich in voor de hulp aan pas­ge­bo­renen en zieke kin­de­ren in Malawi. Hun moe­der, Lilian van Elteren, ver­zorgde een inlei­ding over dit project.

De Bernardus­paro­chie voert gedurende de veer­tig­da­gen­tijd actie voor een bejaar­denhuis in de Chinese stad Tangshan. Het is een heel verhaal hoe we dit project hebben leren kennen.

In Ouden­bosch hebben we contacten met de mgr. Schraven­stich­ting. Mgr. Schraven was bis­schop in Zeng­ding. In 1937 is hij met zijn gezellen als marte­laar gestorven. Onder hen bevond zich ook Anton Geerts die in Ouden­bosch geboren is. Deze stich­ting zet zich in voor de zalig­ver­kla­ring van bis­schop Schraven en zijn gezellen. De Schraven­stich­ting heeft in 2014 een reis naar China geor­ga­ni­seerd en toen ook Tangshan aan­ge­daan waar een neef van bis­schop Schraven bis­schop was. Daar hebben ze gezien hoe groot de nood onder ouderen is. De oor­zaak ligt bij de één-kind poli­tiek van de Chinese rege­ring. Kin­de­ren hebben geen moge­lijk­he­den om voor hun ouders te zorgen. De chris­te­nen nemen dit van hen over. We werken in dit project nauw samen met de pa­ro­chie van Levend Water in Weesp, Muiden en Muider­berg. Daar­naast heb ik ook iets ver­teld over de Kerk in China,” zegt Peter Hoefnagels. “Deze groeit in een samen­le­ving die het communisme achter zich gelaten heeft.”

Eric Roovers, de team­assis­tent van de pa­ro­chie, sloot de avond af met een be­zin­ning rond een Chinese hon­gerdoek met als titel ‘God of goud.’

 


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose