• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Koorconcert in de basiliek

zondag 26 juni 2022

gepubliceerd: woensdag, 8 juni 2022

Het Gemengd Koor Canticorum uit het Oost-Vlaamse Adegem bezoekt op 26 juni 2022 twee bij­zon­dere locaties aan weerszij­den van de "drie bulten" van de Belgisch-Neder­landse grens. Bij het eind­punt van de jaar­lijkse kooruitstap treedt het koor om 15 uur op onder de grote koepel van

de monu­mentale basiliek van de H.H. Agatha en Barbara in Ouden­bosch.

Canticorum, gegroeid uit het kerk­koor van de Sint-Adrianus­paro­chie, draagt sinds 1989 de hui­dige naam en staat sinds sep­tem­ber 2008 onder lei­ding van Jan Wauters. Momenteel bestaat de groep uit 50 zan­gers.

Naast het zingen van li­tur­gische vie­rin­gen – vooral op hoog­da­gen en bij uit­vaar­ten – en het onder­steunen van her­den­kingsplech­tig­he­den, ver­zorgde Canticorum heel wat andere optre­dens, zoals aperi­tief­con­certen en kerst­con­certen m.m.v. kin­der­koor, fanfare, strijkkwartet, strijk­en­sem­ble, jazzcombo, enz.

Hoogte­pun­ten vorm­den de uit­voe­ringen van 'Einde­lijk vrij?', een evo­ca­tie­con­cert n.a.v. de her­den­king van de afschaf­fing van de slavernij in de VS (gospels en jazz­mu­ziek), 'Canticorum Amoureus' (liefdes­lie­de­ren), 'Liederen over oorlog, vrede en her­in­ne­ring' (her­den­king einde WO 1) en de optre­dens met de Vlaamse klein­kunste­naar Guido Belcanto.

Het één uur durend concert in de basiliek van Ouden­bosch biedt heel wat afwisseling:

  • zowel a capellla lie­de­ren als lie­de­ren met orgel­be­ge­lei­ding door Lars Koks,organist van de basiliek
  • reli­gi­euze muziek uit ver­schil­lende periodes van de muziekge­schie­de­nis: van renaissance, barok, klassiek, roman­tiek en gospel tot hedendaags
  • muziek van de grote gekende componisten, maar ook pareltjes van min­der gekende  toondichters uit binnen- en bui­ten­land

Meer info over Canticorum: jan.wauters@telenet.be +32 (0)484 95 43 44

https://www.facebook.com/Gemengd-Koor-Canticorum-229633360465406


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose