• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Sobere maaltijd en bezinningsavond

23 maart 2022

gepubliceerd: woensdag, 16 maart 2022

Op woens­dag 23 maart wordt in het kader van de vastenchallenge door de Werk­groep Diaconie van de pa­ro­chie en de diaconie en ZWO-com­mis­sies van de Pro­tes­tantse kerken in Ouden­bosch en Oud Gastel / Kruisland een sobere maal­tijd met aan­slui­tend een be­zin­nings­bij­een­komst geor­ga­ni­seerd. Maal­tijd en bij­een­komst staan in het teken van vasten, naasten­liefde, gebed en geloofsver­die­ping, en zijn oecu­me­nisch van opzet. Deze vasten­bij­een­komst wordt gehou­den in ‘de Pastorije’, Fenkel­straat 28 in Ouden­bosch. De maal­tijd begint om 17.30 uur, de be­zin­ning om 18.30 uur. De avond wordt omstreeks 20.30 uur afgesloten.

Meer in­for­ma­tie kunt u lezen in BernardusmagaZIN en op de flyer die u achter in de kerk kunt vin­den. Aanmel­den is moge­lijk via de pastorie in Ouden­bosch, op werk­da­gen tussen 09.00 uur en 12.00 uur via 0165 330 502, of door een een email met uw naam en tele­foon­num­mer te sturen naar info@bernardus­paro­chie.nl
We hopen u te mogen begroeten.

Werk­groep Diaconie


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose