• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Kerstvieringen in de Basiliek

gepubliceerd: zondag, 5 december 2021

Zoals u wellicht heeft vernomen hebben de Neder­landse bis­schop­pen afgelopen woens­dag verscherpte maat­regelen af­ge­kon­digd met betrek­king tot het kerk­be­zoek. Door deze maat­regelen zullen op Kerst­avond geen kerk­gan­gers bij de vie­rin­gen aanwe­zig kunnen zijn en zijn we genood­zaakt om voor de vie­rin­gen op beide Kerst­da­gen een maximum van 250 kerk­gan­gers per vie­ring aan te hou­den. Alle vie­rin­gen, zowel op Kerst­avond als op beide Kerst­da­gen, zijn te volgen via live­stream.

Om een vie­ring op de Kerst­da­gen om 11.00 uur te kunnen bijwonen dient u in het bezit te zijn van een toegangs­kaart. U kunt die achter in de kerk ver­krij­gen na afloop van de vie­ring op zon­dag 12 en zon­dag 19 de­cem­ber. Vanaf maan­dag 13 de­cem­ber kunnen toegangs­kaarten wor­den af­ge­haald bij de pastorie, van maan­dag tot en met vrij­dag tussen 09.00 uur en 12.00 uur. U kunt maximaal vier kaarten ver­krij­gen. Toegangs­kaarten zijn dus alleen af te halen en kunnen niet wor­den ge­re­ser­veerd.

Om de kerk­gan­gers tij­dens de vie­rin­gen zo goed moge­lijk over de kerk te ver­sprei­den is het op beide Kerst­da­gen niet toe­ge­staan om zelf een zit­plaats te kiezen, maar zal die wor­den toegewezen. Wij vragen hier­voor uw begrip en ver­trouwen op uw mede­wer­king, zodat de vie­rin­gen zo veilig moge­lijk kunnen plaats­vin­den.


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose