• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Plechtige opening Heilige Deur basiliek van Oudenbosch

gepubliceerd: dinsdag, 15 december 2015

Zoals op vele andere plaatsen in Neder­land en elders in de wereld, heeft mgr. Liesen zon­dag­och­tend de Heilige Deur geopend van de basiliek van Ouden­bosch. Tevens opende de bis­schop van Breda voor zijn bisdom zo het Heilig Jaar van de Barm­har­tig­heid dat dins­dag door paus Fran­cis­cus in Rome offi­cieel voor de wereld­kerk is ingezet.

Deur

De hoofd­in­gang van de basiliek in Ouden­bosch geldt het ko­men­de jaar als Porta Sancta. In zijn preek memoreerde mgr. Liesen de woor­den van Jezus: “Ik ben de Deur voor de schapen. Ik ben de Deur: als iemand door Mij binnen­komt zal hij gered wor­den: hij zal in- en uit­gaan en weide­grond vin­den” (Joh. 10:7 en 9). Mgr. Liesen wees erop dat het woord ‘geheim’ samenhangt met het woord ‘heem’, dat thuis betekent. Het geheim achter de deur die Jezus is, is de barm­har­tige God, het uit­ein­delijke thuis van ons allemaal. “Toen ik nog klein was en knikkerde”, aldus de bis­schop, “zei­den mijn ouders tegen me: van ruilen komt huilen.” In de Kerk geldt echter een om­ge­keerde regel, in het bij­zon­der in het jaar van Barm­har­tig­heid. “Kom met alles wat u bedrukt tot Jezus en ruil dat met Hem. En wat hij u teruggeeft, is alleen voor u bedoeld”, aldus de bis­schop.

Klokken

De ope­ning van de H. Deur was de eerste gelegen­heid waarop het nieuwe klokken­en­sem­ble van de Oudenbossche basiliek voluit kon gaan. Deze week zijn immers drie nieuwe klokken op het dak gehesen. Ko­men­de week zullen het hele ensemble van zes klokken inge­regeld wor­den op de com­puter en ver­der uitgetest, aldus een zicht­baar vergenoegde pastoor Prasing, die zich al verheugde op het kerstgelui: “U zult allemaal denken dat u in Oos­ten­rijk woont.” (KN)

(Foto’s Peter Braakmann)

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.

 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose