• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Vieringen worden hervat

gepubliceerd: maandag, 8 juni 2020

Als de omstan­dig­he­den het toelaten en zich geen on­ver­wachte ont­wik­ke­lingen voordoen zal het vanaf zater­dag 4 juli in het week­ein­de weer zijn toe­ge­staan om li­tur­gie te vieren in onze kerken. De vie­rin­gen zullen voorlopig door maximaal 100 kerk­gan­gers kunnen wor­den bijgewoond.

Over de vie­rin­gen is door de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie een protocol ge­pu­bli­ceerd. Dit protocol is de basis voor de rege­lingen die per geloofs­ge­meen­schap gaan gel­den om samen te komen. Over deze rege­lingen wordt - zodra dat moge­lijk is - in­for­ma­tie ge­pu­bli­ceerd op deze web­si­te en in de Bode.

Hier­on­der is een PDF bestand met het protocol in te zien of te downloa­den.


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose