• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Kerstconcert - Oudenbosch Mannenkoor

Zondag 15 december - 20.00 uur - Basiliek Oudenbosch

gepubliceerd: dinsdag, 24 september 2019
Oudenbosch'Mannenkoor
Oudenbosch'Mannenkoor
Donij van Doorn sopraan
Donij van Doorn sopraan
Vocaal ensemble Orpheus
Vocaal ensemble Orpheus

Op zon­dag 15 de­cem­ber houdt het Ouden­bosch’ Mannen­koor haar alom bekende Kerst­con­cert. Een traditie die al ruim 40 jaar voortduurt in een onon­derbroken reeks.

Dit jaar weer in de sfeer­volle Basiliek.

Donij van Doorn

De Neder­landse sopraan Donij van Doorn stu­deerde in 2009 met onder­schei­ding af aan het Conservatorium van Maastricht, waar zij stu­deerde bij Mya Besselink. Van 2009 - 2011 maakte zij deel uit van het ensemble van de Opera Studio Neder­land. Ze volgde privélessen bij Roberta Alexan­der en Mariëtte Witteveen. In 2011 was zij laureaat bij de Neder­landse Vocalisten Pre­sen­ta­tie. In dat­zelfde jaar werd haar de Labberté-Hoedemaker­prijs voor on­der­schei­dend spel toegekend tij­dens het Peter de Grote Festival in Gro­nin­gen. Rollen die de veelzij­dige sopraan vertolkte zijn Despina in Così fan Tutte, Lucia in The Rape of Lucretia, Susanna in Il Segreto di Susanna, Valencienne in Die lus­tige Witwe, Lisa in Das Land des Lächelns, Frau Anna Reich in Die lus­tige Weiber von Windsor, Miss Pinkerton in The Old Maid and the Thief, Second Woman in Dido ile Aneas, Ninfa in La Tragedia d’Orfeo van Monteverdi en Ottilie in Im Weißen Rößl.

Op het gebied van concertzang soleerde Donij onder andere in Bach’s Matthäus Passion, Johannes Passion en Weih­nachtsoratorium, Mozart’s Requiem en Krönungsmesse, Händel’s Messiah, Haydn’s Die Jahreszeiten, Rossini’s Petite Messe Solenelle en Gounod’s Messe Solenelle de Sainte Cécile.

Daar­naast heeft ze een grote liefde voor het liedgenre. Zo bracht ze verschei­dene recitals en heeft ze een uit­ge­breid liedrepertoire opge­bouwd met een voor­keur voor het moderne lied. Met harpist Bob Heuvelmans vormt zij sinds 2014 duo Sopr'arpa.

En te­gen­woor­dig reist zij ook met André Rieu de wereld rond

Vocaal ensemble Orpheus uit het verre Lviv in Oekraine

Deze 8 mannen, af­ge­stu­deerd aan het conservatorium aldaar, ken­den elkaar al lang maar had­den nog nooit samen gezongen. In 2000 waag­den zij de stap en formeer­den zij het ensemble. Met veel liefde voor hun land en haar tradities, zingen zij hun prach­tige lie­de­ren, hun genre: a capella, pop en classic. Door hun geschoolde stem-men wor­den zij gevraagd voor concerten en festivals in vele lan­den én met veel succes. In ons eigen land is dit ensemble een graag geziene gast en hebben ze al vele festivi­teiten opge­luis­terd.

Het concert begint om 20.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur).

Kaarten en in­for­ma­tie

De Basiliek is traditie­ge­trouw één van de best bezochte kerst­con­certlo­ca­ties in Neder­land. Wees er dus op tijd bij om uw kaarten voor dit sfeer­volle concert te be­stel­len.

Wil men het Ouden­bosch’ Mannen­koor sponsoren, dan kan men VRIEND van het koor wor­den. Hierbij sponsort men € 60.- en krijgt men hier­voor twee ge­re­ser­veerde plaatsen bij het concert. email: vrien­den­van@ouden­boschmannen­koor.nl


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose