• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Tango Argentino - een vurig eerbetoon aan Piazzolla

Zaterdag 7 december - 20.00 uur - Basiliek Oudenbosch

gepubliceerd: maandag, 23 september 2019
Tango Argentino - een vurig eerbetoon aan Piazzolla
Tango Argentino - een vurig eerbetoon aan Piazzolla
Dirigent Raymond Janssen
Dirigent Raymond Janssen

Het genre verwierf in één keer lan­de­lijke bekend­heid door de uit­voe­ring van ‘Adios Nonino’ tij­dens het huwe­lijk van Willem Alexan­der en Maxima. Piazzolla creëerde een bij­zon­dere versie van de Tango en wisselt rit­misch en passioneel geweld af met gevoelens van weemoed uit de straten van Buenos Aires. Tijdens de voor­stel­ling ‘Tango Argentino’ brengen 25 topmusici van het Inter­na­tio­nal Symphony Orchestra onder lei­ding van dirigent Raymond Janssen het publiek in ver­voe­ring met de meest intense Tango’s en in het bij­zon­der die van Piazzolla. Ervaar de sensuali­teit, passie en me­lan­cho­lie van Zuid-Amerika tij­dens deze unieke concertreeks in Neder­land.

De Argen­tijnse componist en bandoneonist Astor Piazzolla heeft de bete­ke­nis van de Tango voor­goed veran­derd. Hij ont­wik­kelde naast de pure dans­mu­ziek een versie van de Tango die zich het beste laat typeren als ‘melancholische luister­mu­ziek’. Het ico­nische ‘Adios Nonino’ is daar wellicht het meest bekende voor­beeld van. Hij verloochent hierbij nooit zijn roots (het parfum van Buenos Aires, zoals hij het zelf noemt). Piazzolla behield passie, harts­tocht en me­lan­cho­lie in zijn stukken maar verrijkte de muziek met ele­menten uit onder meer de klassieke muziek, jazz en Zuid-Ameri­kaanse volks­mu­ziek. Hiermee ontstond de basis voor een nieuwe stijl die later 'Tango Nuevo' genoemd zou wor­den. Door Piazzolla’s vernieuwende aanpak werd deze tango niet alleen gespeeld in de louche bars van Buenos Aires, maar ook in concertzalen. Tijdens de voor­stel­ling ‘Tango Argentino’ komen zowel de meest vurige klassieke Tango’s als de luister­ver­sies van Piazzolla aanbod. Het concert is daar­mee een absolute must voor elke liefhebber van dit we­reld­be­roemde genre. De kwali­teit is bovendien sensationeel. Dirigent Raymond Janssen selec­teerde een reeks topmusici van het Inter­na­tio­nal Symphony Orchestra en is bij­zon­der trots op de komst van solist Roman Yusipey. Deze be­ge­na­digde bandoneonspeler is bekroond in Amerika en Italië en een ware Piazzolla specialist. Twee viool solisten en een spectaculaire percussie sectie maken het uit­voerende ensemble compleet.

Pro­gram­ma

‘Tango Argentino’ biedt een gevarieerd pro­gram­ma met de meest beroemde Tango’s aller tij­den. Denk aan de ‘Violen Tango’, de ‘Under Tango’, ‘Tango Cafee’ en ‘Bordel’ uit Piazzolla’s ‘History of Tango’. Daarbij kijkt dirigent Janssen na­druk­ke­lijk ver­der dan alleen Piazzolla. Ook andere bekende componisten komen aan bod, zoals Juan d’Arienzo, Francisco Canaro en na­tuur­lijk ‘Cardel’. De wereldhit ‘Estrellita’ van de componist Ponce mag van­zelf­spre­kend niet ont­bre­ken en het­zelfde geldt voor de ‘Milonga’ van Ginestera. De Tango is een stijl met een lange en rijke ge­schie­de­nis. Het genre ontstond aan het einde van de negen­tien­de eeuw in de buitenwijken van Buenos Aires en Montevideo. Aan de basis ston­den vooral de immi­gran­ten die Europa ontvluchtten in de hoop op een betere toe­komst in Argentinië. De eerste Tango's waren een mix van de Cubaanse habanera en de door Afrikaanse slaven geïn­tro­du­ceerde candombé. Spaanse en Ita­li­aanse invloe­den speel­den een grote rol.

Historie

In het begin van de twin­tigste eeuw vormde de Tango de favoriete muziek van mis­da­digers en gangsters die de bor­de­len bezochten. De dansen die voortkwamen uit dit milieu waren in eerste instantie dansen voor mannen in groepen, waarbij zij hun manne­lijke seksua­li­teit demonstreer­den vermengd met emotie en agressivi­teit. Door het verlangen naar hun thuisland, kreeg de tango­mu­ziek pas later zijn wee­moe­dig karakter. De vitali­teit van de vurige Tango is nog steeds enorm populair en trekt steevast duizen­den mensen naar concerten. De voor­stel­ling ‘Tango Argentino’ is slechts korte tijd in Neder­land te zien.


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose