• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Triduüm Halderberge en Kruisland 2019

“Bron van levend water”

gepubliceerd: donderdag, 25 juli 2019

Tevre­den­heid bij de organi­sa­tie na het afsluiten van het 64ste Triduüm Halder­berge op don­der­dag 11 juli. Het waren weer 3 gewel­dige mooie dagen, mede door het en­thou­sias­me van de gasten en de fijne on­der­lin­ge samen­wer­king van de vrij­wil­li­gers.

Veel ver­trouwde gezichten uit de omliggende kerk­dorpen hebben het Triduüm weer bezocht. “Bernardusbreed”, dat was ook dit jaar weer de bedoeling van dit Triduüm. Daarom was het ook weer fijn om meer­dere gasten te mogen ont­van­gen uit Ouden­bosch.
De organi­sa­tie hoopt dit in de toe­komst nog ver­der te kunnen uitbrei­den.
Het thema van dit jaar was:

“Bron van levend water”.

 

Een thema dat in de vie­rin­gen dui­de­lijk naar voren kwam. “
De twee meest bij­zon­dere momenten zijn voor de gasten toch altijd de handopleg­ging en de zal­ving op don­der­dag.Verder was er voor de gasten een gevarieerd ontspan­nings­pro­gramma. Op dins­dag en don­der­dag altijd een bingo en woens­dag was er een optre­den van “De Markmakkers” uit Ouden­bosch.Dank aan ie­der­een die het moge­lijk maken om het jaar­lijkse Triduüm te or­ga­ni­se­ren.
Ook onze gasten hebben tij­dens de vaste collecte op dins­dag een aar­dige duit in het zakje gedaan.
Het 65ste Triduüm in 2020 zal zijn op: dins­dag 14 juli, woens­dag 15 juli en don­der­dag 16 juli.
Wilt u meer in­for­ma­tie over het Triduüm, neem dan contact op met: Dhr. M. van Zundert, Doelen 7, 4751 HW Oud-Gastel.
Tel: 0165 513527/ 0653410054, email: mvzun­dert1954@gmail.com


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose