• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

ALPHA-CURSUS

Uitnodiging aan parochianen

gepubliceerd: zondag, 7 juli 2019

Het pas­to­raal team nodigt u graag uit om in sep­tem­ber aan de Alpha-cursus te gaan deelnemen. Deze cursus is erop gericht om het per­soon­lijk geloof te verdiepen en om woor­den aan te reiken om de Blijde Bood­schap uit te dragen. De Alpha-cursus wil zo een bijdrage leveren aan een meer vitale én toe­komstbesten­dige pa­ro­chie.

De eerste Alpha-cursus bestaat uit negen bij­een­komsten, waarin we in een in­for­mele, plezierige, en vriend­schap­pe­lijke sfeer praten over het leven en het geloof. De bij­een­komsten kennen een vaste indeling: een ge­za­men­lijke maal­tijd, een inlei­ding en een aan­slui­tend gesprek in een groep van ongeveer acht personen. Per groep is er een gespreks­lei­der aanwe­zig,

In de inlei­dingen en de groeps­ge­sprekken komen vragen ter sprake als: wie is Jezus voor jou; hoe kun je geloven; waarom bid­den en hoe; hoe leidt God on; en wat doet de heilige Geest met ons? Tijdens de bij­een­komsten komt het luis­te­ren naar elkaars geloofs­be­le­ving op de eerste plaats en wordt niet over het geloof gedis­cus­sieerd.

De Alpha-cursus wordt vanuit ons pas­to­raal-diaco­naal centrum ‘de Pelgrim' georga­ni­seerd onder verant­woor­de­lijk­heid van het pas­to­raal team, met als coördinator pas­to­raal-assis­tent Frans van den Bosch. Voor ver­dere in­for­ma­tie:


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose