• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Kanselboodschap parochie H. Bernardus van Clairvaux.

Bericht vanuit het parochiebestuur

gepubliceerd: dinsdag, 12 juli 2016
Kanselboodschap parochie H. Bernardus van Clairvaux.

Namens het pa­ro­chie­bestuur en het pas­to­raal team van de H. Bernardus­paro­chie mag ik u de volgende mede­de­ling doen.

Met ingang van 1 januari 2017 zal bis­schop Liesen pastoor Maickel Prasing, naast zijn taak voor het pas­to­raat in onze pa­ro­chie, ook benoemen als waar­ne­mend pastoor van de Immanuel­paro­chie te Zeven­bergen. Pastoor Peter de Rooij van de Immanuel­paro­chie wordt op 27 de­cem­ber 2016 70 jaar en heeft bis­schop Liesen gevraagd zijn taak als pastoor te mogen beëindigen per 1 januari 2017. Wel blijft pastoor De Rooij als emeritus pries­ter be­schik­baar voor vie­rin­gen in de Immanuel­paro­chie en in onze pa­ro­chie.

De team­lei­der van ons pas­to­rale team, diaken Peter Hoefnagels zal ook de teamlei­ding van het pas­to­raal team van de Immanuel­paro­chie op zich nemen. Pastoor Prasing en diaken Hoefnagels zullen vanaf 2017 samen 12 uur per week voor de Immanuel­paro­chie be­schik­baar zijn. Het betekent ook dat de teams van beide pa­ro­chies wat intensiever met elkaar gaan samen­wer­ken. Een samen­voe­ging van beide pa­ro­chies is niet aan de orde.

Als pa­ro­chie­bestuur en pas­to­raal team rea­li­se­ren we ons dat met het oog op de toe­komst intensievere samen­wer­king tussen pas­to­rale teams van belang is. Deze benoe­mingen dragen hieraan bij. Met elkaar proberen we er zorg voor te dragen dat de belas­ting voor het pas­to­raal team han­teer­baar blijft.


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose