• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Stichting HiP in Halderberge

HiP: helpen waar geen helper is!

gepubliceerd: vrijdag, 20 mei 2016
HiP: helpen waar geen helper is!
HiP: helpen waar geen helper is!

HiP is een sterk groeiend net­werk van chris­te­nen die in hun eigen buurt vrijwillig hulp bie­den aan mensen in nood. Hulpvra­gers zon­der sociaal net­werk en fi­nan­ciële mid­de­len om hulp te kunnen inkopen, wor­den op deze manier geholpen door hulpbie­ders die daar­mee ook hun eigen kerk of pa­ro­chie een gezicht kunnen geven in de lokale samen­le­ving. Vraag en aanbod wor­den door de plaat­se­lijke helpdesk van HiP bij elkaar gebracht. Voordat een hulp­vraag een hulpbie­der bereikt, wordt deze vraag eerst goed bekeken en afgebakend door een HiP-mede­wer­ker. Zowel hulpvra­gers als hulpbie­ders weten hierdoor wat ze kunnen ver­wach­ten, waar de vraag begint en waar die ein­digt.

Stich­ting HiP is ook actief in de Ge­meen­te Halder­berge. De Bernardus­paro­chie onder­steunt het ini­tia­tief en vraagt daarbij om uw hulp. Wat kunt u doen? Kent u iemand (binnen of buiten uw geloofs­ge­meen­schap) die hulp van een vrij­wil­li­ger goed kan gebruiken? Laat het de pa­ro­chie weten via info@bernardus­paro­chie.nl of kijk op www.stich­tinghip.nl hoe we kunnen helpen. Bent u iemand die namens de pa­ro­chie wil klaar staan voor een mede­mens? Als hulpbie­der vanuit de Bernardus­paro­chie kunt u zich aanmel­den op onze web­si­te. Samen met u kijken we dan waar uw talenten hard nodig zijn.

 


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose