• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Leeskring: De kerk is fantastisch!

Donderdag 23 november: ‘De kerk en de opstanding’

gepubliceerd: dinsdag, 14 november 2023

Rik Torfs kijkt op de door hem gekende manier - scherp­zin­nig én met de nodige humor - vanuit acht ver­schil­lende invals­hoeken naar de kerk. Het levert boeiende lees­stukjes op die aan­zet­ten tot nadenken en over­we­ging.

Tijdens de lees­kring willen we gedurende een vijftal avon­den samen enkele hoofd­stukken van het boek bespreken. Je hoeft niet elke avond aanwe­zig te zijn, je kan ook één of meer­dere avon­den aan­slui­ten. Als het voor jou kan, is het pret­tig dat je het hoofd­stuk vooraf leest. Je kan het boek aankopen (of wij kunnen het ook voor jou be­stel­len). Er is ruimte voor elkaars bele­ving (wat heeft je getroffen?) en het opdoen van nieuwe inzichten (wat neem je eruit mee?). 

De vijfde avond gaat over De kerk en de opstan­ding’ (Hfdst 9, blz. 128-145).

YOLO... ‘You only live once’ is een motto van onze tijd die brede goed­keu­ring wegdraagt. Genieten moet nu gebeuren. Het kan je als mens met een hoge druk opza­de­len, want alles moet nu en zo snel moge­lijk gebeuren... onze tijd is immers beperkt. De kerk is een van de laatste plekken in onze samen­le­ving waar het geloof in de opstan­ding, het ver­rij­ze­nisgeloof wordt bele­den. Hoewel dit thema ook voor ‘kerk’mensen niet een­vou­dig is. En toch ligt daar de kern van ons chris­te­lijk geloof volgens Rik Torfs. Helpende vragen voor ons­zelf kunnen zijn: Geloof je in de opstan­ding? En is de opstan­ding ook nut­tig? Helpt ze mensen vooruit?

Tijdstip: 19.30-21.00 uur

Locatie: : Pastorie Ouden­bosch
Be­ge­lei­ding te Ouden­bosch: door Petra Mergaerts en Mario Winters
Aanmel­den vóór 21 no­vem­ber via: depelgrim@bernardus­paro­chie.nl

De deelname is gratis, maar een vrije gift is altijd welkom.  


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose