• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Omgaan met verlies en rouw

dinsdag 3 oktober

gepubliceerd: maandag, 11 september 2023

Net als vorig jaar or­ga­ni­se­ren de Bernardus- en Immanuel­paro­chie, de ge­meen­te Halder­berge en ont­moe­tingshuis ’t Stoofje een kennis­avond waarop je specialis­tische in­for­ma­tie ont­vangt, ditmaal rond het thema verlies en rouw. Ingrijpende gebeur­te­nissen in het leven veroor­zaken vaak gevoelens van een­zaam­heid.

Niemand min­der dan de bekende Vlaamse kli­nisch psy­cho­loog, prof.-em. Manu Keirse hebben we bereid gevon­den om in Ouden­bosch een inlei­ding te ver­zorgen.

Hij is de “Gids bij verlies en verdriet”.

Deze bij­een­komst is inte­res­sant voor mensen die in hun (vrij­wil­li­gers)werk te maken hebben met mensen die kampen met verlies en rouw, voor mensen die een ander zou­den willen helpen én voor mensen die zelf worstelen met erva­ringen van verlies en rouw.

Voorkennis is niet nodig; heb je die wel, dan zal deze zich verdiepen tij­dens deze avond.

Datum: dins­dag 3 ok­to­ber
Tijdstip: 19.30 uur - 21.30 uur
met aan­slui­tend de moge­lijk­heid om na te praten.

Locatie: Basiliek van Ouden­bosch

Aanmel­den via: depelgrim@bernardus­paro­chie.nl

Inkom: gratis, een vrije bijdrage = welkom


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose