• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Op weg naar synodale / luisterende kerk

23 maart 2023 19.30 – 21.00 uur, Cuyperszaal

gepubliceerd: vrijdag, 10 maart 2023

Hoe kunnen wij als pa­ro­chi­anen daaraan bijdragen?

We praten hierover op 23 maart 202320.00 - 21.30 uur in de Cuypers­zaal

Inlei­ding

Inlei­ding Paus Fran­cis­cus droomt van een Missio­naire omvor­ming de kerk. Waarin we meer samen naar de goede weg zoeken, in dialoog, luis­te­rend naar de H. Geest én naar elkaar. En zó op weg gaan naar een Synodale/ Luis­te­rende kerk. Tijdens de 1e bij­een­komst op 2 maart jl. heeft Jos Moons SJ daarover een inlei­ding gegeven.

Tijdens de 2e bij­een­komst, op don­der­dag­avond 23 maart, gaan we als pa­ro­chi­anen zélf aan de slag met de vraag : ‘Hoe kunnen wij als pa­ro­chi­anen bijdragen aan de Synodale / Luis­te­rende kerk: welke hou­dingen, zoals een spi­ri­tu­ele open­heid, zijn daarvoor nodig?’

We beginnen met een korte inlei­ding over de bevin­dingen uit de 1e bijeen-komst*). Daarna gaan we in geloofs­ge­sprekken in op die vraag door naar elkaar te luis­te­ren.

Datum en locatie

De 2e bij­een­komst is op don­der­dag­avond 23 maart 2023, van 20.00 - 21.30 uur in de Crypte van de Basiliek van Ouden­bosch, in de Cuypers­zaal, ingang De Pelgrim 2, aan de kant van het St Anna­plein.

Organi­sa­tie en aanmel­den

De bij­een­komst wordt geor­ga­ni­seerd door de H. Bernardus van Clairvaux pa­ro­chie in samen­wer­king met de Immanuel pa­ro­chie. U kunt zich aanmel­den via: pas­to­raal­assis­tent@outlook.com 
Aan deelname zijn geen kosten verbon­den.

*) Voor een ver­slag zie:
www.bisdom­vanbreda.nl/in-gesprek-over-synodali­teit-wat-kunnen-wij-zelf-doen/ www.youtube.com/watch?v=EhexY5Dcrgg


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose