• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Meditatie in het voorjaar

Dinsdag 19 april 2016 eerste bijeenkomst

gepubliceerd: dinsdag, 22 maart 2016
Meditatie in het voorjaar

In het afgelopen najaar zijn vanuit het pas­to­raal-diaco­naal-centrum ‘de Pelgrim’ in samen­wer­king met ‘de Levens­boom’, praktijk voor zin­ge­ving, spiri­tua­li­teit en lei­der­schap, en het Arboretum vier bij­een­komsten geor­ga­ni­seerd om kennis te maken met medi­ta­tie. Ook het Chris­ten­dom kent een rijke traditie van medi­ta­tie, die vooral in kloosters bewaard is ge­ble­ven. Bij medi­ta­tie gaat het om méér dan rust en ontspan­ning. Het is jezelf leren zien met de ogen van het hart. Dat gaat niet via het oor­deel en niet via het denken, maar door een liefde­volle aan­dacht waar­mee je naar jezelf en de wereld om je heen kijkt. Zo kun je ook open­gaan voor de aanwe­zig­heid van God.

De bij­een­komsten onder lei­ding van Mirjam Dirkx krijgen dit voor­jaar een ver­volg en wel op dins­dag 19 april, 10 en 31 mei en 21 juni van 13.30 uur tot 15.00 uur, opnieuw in het Arboretum in Ouden­bosch. De bij­een­komsten staan open voor alle belang­stel­len­den, vanuit welke levens­over­tui­ging dan ook. De kosten voor vier bij­een­komsten bedragen € 25,00. Graag vooraf aanmel­den via email team­assis­tent@bernardus­paro­chie.nl.

 


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose