• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Vastenchallenge

Een dag van vasten, gebed, geloofsverdieping en naastenliefde

gepubliceerd: dinsdag, 28 februari 2023

Een dag van vasten, gebed en geloofsver­die­ping, naasten­liefde,
op woens­dag, 15 maart, met als thema ‘Mensen onderweg’.
Tijdstipen:
12.00-12.30 uur: oecu­me­nisch mid­dag­ge­bed in de basiliek van Ouden­bosch

17.30-18.15 uur:
sobere / vriend­schaps­maal­tijd in de Pastorije, Fenkel­straat 28 te Ouden­bosch

18.15-19.45 uur: be­zin­ning ‘Mensen onderweg’, ook in de Pastorije

20.15-22.30 uur: Spi­ri­tu­ele film­avond ‘Hidden Figures’ in de Utopia­zaal van het Markland College, Pagne­vaartweg 5 te Ouden­bosch

Oecu­me­nisch Samen­wer­kings­ver­band H. Bernardus­paro­chie en Pro­tes­tantse Ge­meen­ten te Ouden­bosch en Oud-Gastel / Kruisland

Voor maal­tijd en be­zin­ning tot en met 10 maart aanmel­den bij: info@bernardus­paro­chie.nl
of tel. 0165-330 502 (bereik­baar op werk­da­gen tussen 9.00 - 12.00 uur).
Voor de maal­tijd geldt een vrije gift t.b.v. de Vas­ten­ac­tie en de Kerkinactie campagne van de Pro­tes­tante Ge­meen­ten.
Voor de film­avond kost de toegang € 7,00 en € 6,00 voor Fanfare pash­ou­der


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose