• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Franciscusgroep

‘Luisteren naar inspirerende mensen’

gepubliceerd: dinsdag, 28 februari 2023

De Fran­cis­cus­groep is een groep mensen die vrijwel elke maand bijeen­komt om zich te verdiepen rond een bepaald thema. Ie­der­een kan zich aan­slui­ten bij deze be­zin­nings­mo­menten, die steeds verlopen in een gezellige, ontspannen sfeer. Ook in 2023 is de rode draad van de sa­men­komsten: ‘Luis­te­ren naar in­spi­re­rende mensen’ en staan de volgende figuren centraal:

 

Marga Klompe (1912-1986)

 

Vrij­dag 10 maart: Marga Klompe (1912-1986), de eerste vrouwe­lijke minister en een van de be­lang­rijk­ste grondleg­gers van de ver­zor­gings­staat. Een vrouw die vanuit haar katho­liek geloof poli­tiek bedreef en op haar manier streed voor vrouwenemanci­patie.
Spreker: diaken Frank van Gerven.

Peerke Donders (1809-1887)

Vrij­dag 14 april: Peerke Donders (1809-1887), een Neder­landse mis­sio­na­ris uit Tilburg, die werkte onder lepralij­ders in Suriname.
Spreker: Mevr. Esther Becx

Kar­di­naal de Jong (1885-1955)

Vrij­dag 12 mei: Kar­di­naal de Jong (1885-1955), een aarts­bis­schop in oorlogs­tijd. Hij was aarts­bis­schop van Utrecht van 1936 tot zijn dood in 1955. Door paus Pius XII is hij kar­di­naal gecreëerd in februari 1946.
Spreker: diaken Frank van Gerven

Tijdstip: telkens van 19.30-21.30 uur
Locatie: Cuypers­zaal, onder de Basiliek in Ouden­bosch (ingang via het Doelpad)
Toegang, koffie en thee zijn gratis.


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose