• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Pastoraal team

gepubliceerd: dinsdag, 31 januari 2023
Pastoraal team

Voor de pa­ro­chie is een pas­to­raal team aan­ge­steld, dat in opdracht en met zen­ding van de Bis­schop van Breda de algemene pas­to­rale taken voor de geloofs­ge­meen­schappen verricht. Het team bestaat uit de volgende personen:

Maickel Prasing, pries­ter

Hij is benoemd tot pastoor van de pa­ro­chie en richt zich met name op li­tur­gische aan­ge­le­gen­he­den en bestuurs­zaken. Hij is bereik­baar op de pastorie van de Basiliek in Ouden­bosch, (0165) 330 502, in dringende gevallen (06) 209 67 985, pastoor@bernardus­paro­chie.nl

Petra Mergaerts, pas­to­raal werkster

Zij heeft als voor­naam­ste aan­dachtsvel­den diaconie en caritas, het ver­der ont­wik­ke­len van pas­to­raal-diaco­naal centrum ‘de Pelgrim’ en ac­ti­vi­teiten op het gebied van de missio­naire pa­ro­chie. Zij is bereik­baar via p.mergaerts@immanuel-pa­ro­chie.eu

Alex Schuerman, pries­ter-assis­tent

Hij onder­steunt het team voor de vie­rin­gen in het week­ein­de en inci­denteel voor uit­vaar­ten, hu­we­lij­ken en doop­vie­ringen. Hij is bereik­baar op (06) 282 11 515, alex.schuerman@gmail.com

Eric Roovers, team­assis­tent

Ter onder­steu­ning van de werk­zaam­he­den van het pas­to­raal team is Eric Roovers aan­ge­steld als team­assis­tent. Hij is bereik­baar op (06) 165 40 840, team­assis­tent@bernardus­paro­chie.nl

Bas van Haeren, project­me­de­werker
Jonge ge­zin­nen & team­assis­tent

Ter onder­steu­ning van de werk­zaam­he­den van het pas­to­raal team is Bas van Haeren mede aan­ge­steld als team­assis­tent en houd zich bezig met "de jonge ge­zin­nen" en "Kind en geloof".
Hij is bereik­baar op (06) 230 13 626, project­me­de­werker@bernardus­paro­chie.nl

Frans van den Bosch, pas­to­raal assis­tent

Hij heeft namens het pas­to­raal team als aan­dachts­ge­bie­den pa­ro­chievitalise­ring en rouwver­wer­king. Hij is bereik­baar op 0165 31 19 82. pas­to­raal­assis­tent@outlook.com


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose