• Hoeven
 • Oud Gastel
 • Bosschenhoofd
 • Basiliek Oudenbosch
 • Basiliek Oudenbosch
 • Oud Gastel
 • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Parochiekerncommissies

gepubliceerd: dinsdag, 1 februari 2022
Parochiekerncommissies

Om ervoor te zorgen dat de dage­lijkse gang van zaken in de geloofs­gemeen­schappen zo goed moge­lijk doorgaat heeft het pa­ro­chie­bestuur onder haar verant­woorde­lijk­heid drie pa­ro­chiekern­com­mis­sies gevormd. De leden van deze com­mis­sies wor­den door het pa­ro­chie­bestuur voor een periode van vier jaar benoemd.

Door het Bisdom van Breda is een modelregle­ment opge­steld waarin de taken en verant­woorde­lijk­heden van de com­mis­sies staan vermeld. De pa­ro­chie­kern­com­mis­sies zijn als het ware ‘de han­den en voeten’ van het pa­ro­chie­bestuur ter plaatse.

Hoeven - Bosschen­hoofd

p/a. St. Janstraat 38, 4741 AR Hoeven

De pa­ro­chiekern­com­mis­sie bestaat uit:

 • mw. D. Schouw, voor­zit­ter, vrij­wil­li­gers­zaken (06) - 46 65 17 50
 • G. Veraart, kas­be­heer­der
 • mw. M. Wapstra, secretaresse
 • F. Matthijssen, gebouwen
 • G. Verschuren, lid

Oud Gastel - Stampersgat

p/a. Korte Dreef 4, 4751 HZ Oud Gastel

De pa­ro­chiekern­com­mis­sie bestaat uit:

 • mw. M. Ernest, voor­zit­ter (0165) 511 974
 • mw. J. van Sprundel, se­cre­ta­ris
 • T. Brok, kas­be­heer­der
 • J. Frijters, lid
 • mw. J. van Alphenl, lid vrij­wil­li­gers­zaken

Ouden­bosch - Stand­daar­bui­ten

p/a. Markt 59, 4731 HN Ouden­bosch

De pa­ro­chiekern­com­mis­sie bestaat uit;

 • mw. L. Bruggink, voor­zit­ter, (06) 1241 7652
 • A. de Wildt, se­cre­ta­ris, (0165) 312 682
 • J. Schijven, kas­be­heer­der 
 • mw. J. Keulers, lid
 • M. Winters, lid
 • mw. J. Cassiman, vrij­wil­li­gers coördinator

 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose