• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Huwelijk

gepubliceerd: donderdag, 29 oktober 2015
Huwelijk

In het sacra­ment van het huwe­lijk krijgen man en vrouw Gods liefde om elkaar te kunnen beminnen en ze beloven elkaar om door hun levenslange liefde en trouw levend beeld te wor­den van Gods liefde. Dat doen ze door hun weder­zijdse gave aan elkaar en door het ont­van­gen van nieuw leven uit Gods hand. Man en vrouw beloven elkaar trouw ten overstaan van een ker­ke­lijke be­die­naar (normaliter een pries­ter) en twee getuigen.

Werk­groep

Een werk­groep begeleidt diegenen die het sacra­ment van het huwe­lijk wensen te ont­van­gen. Ze doet dit door een tweetal bij­een­komsten voor meer­dere aanstaande bruidsparen tege­lijk. De pastores zijn actief bij de voor­be­rei­ding betrokken.

Prak­tisch

Ker­ke­lijke huwe­lijks­vie­ringen vin­den altijd plaats ná een bur­ger­lijke huwe­lijks­slui­ting. Het is aan te bevelen om een verzoek voor een huwe­lijks­vie­ring tij­dig in te dienen. U kunt hier­voor contact opnemen met team­assis­tent Eric Roovers, (06) 165 40 840, team­assis­tent@bernardus­paro­chie.nl.


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose