• Hoeven
 • Oud Gastel
 • Bosschenhoofd
 • Basiliek Oudenbosch
 • Basiliek Oudenbosch
 • Oud Gastel
 • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Doopsel

gepubliceerd: maandag, 13 februari 2023
Doopsel

In het sacra­ment van het doopsel geeft God ons zijn ‘ja’ en wordt de pas­ge­bo­rene kind van God. Het doopsel vindt meestal plaats in het eerste levens­jaar van het kind. De dopeling wordt opgeno­men in de ge­meen­schap van de Kerk en in de pa­ro­chie waarin het gezin woont. Meestal zijn het de ouders die voor hun kind de keuze maken en daar­mee uit­spre­ken dat ze hun zoon of dochter het geloof willen bij­bren­gen.

Het is altijd een bij­zon­der fees­te­lij­ke aan­gele­gen­heid als we kin­de­ren tij­dens een doop­vie­ring in onze geloofs­ge­meen­schap mogen opnemen. In onze pa­ro­chie doen we dat graag op een per­soon­lijke manier en dopen we ieder kind in een aparte vie­ring. De ouders krijgen de gelegen­heid om voor de doop van hun kind een boekje te maken en muziek uit te zoeken.

Doop­zon­dagen

We dopen in de grote kerken in principe op vaste zon­da­gen, vanaf 13.30 uur en ver­vol­gens om 14.15 uur en 15.00 uur:

 • in de kapel Bovendonk, Hofstraat 8 in Hoeven op de 3e zon­dag van de maand
 • in de Basiliek in Ouden­bosch op de 2e zon­dag van de maand én de zater­dag daarvoor
 • in de Lau­ren­tius­kerk in Oud Gastel op de 4e zon­dag van de maand.

In de kerk van Bosschen­hoofd dopen we op verzoek en wordt in overleg met de familie een doopdatum vast­ge­legd.

Contact­personen

Contact­personen voor het maken van een doopaf­spraak zijn:

 • voor Bosschen­hoofd: pastoor M. Prasing, (0165) 330 502, of E. Roovers, (06) 165 40 840.
 • voor Hoeven: mw. M. Wapstra, (0165) 504 915
 • voor Oud Gastel: team­assis­tent E. Roovers, (06) 165 40 840.
 • voor Ouden­bosch: mw. A. van de Klun­dert, (0165) 31 85 72

U kunt in alle gevallen ook altijd contact opnemen met team­assis­tent Eric Roovers, (06) 165 40 840.


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose