• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Contact

gepubliceerd: maandag, 7 november 2022

Dit is de offi­cië­le web­si­te van R.K. Pa­ro­chie H. Bernardus van Clairvaux en omvat de kernen Bosschen­hoofd, Hoeven, Oud Gastel, Ouden­bosch, Stampersgat en Stand­daar­bui­ten.

Alge­meen

Pa­ro­chie H. Bernardus van Clairvaux

post­a­dres: Postbus 174
4730 AD Ouden­bosch
bezoek­a­dres: Markt 59
4731 HN Ouden­bosch
e-mail: info@bernardus­paro­chie.nl
web­si­te: www.bernardus­paro­chie.nl
webmaster: pr@bernardus­paro­chie.nl
bankreke­ning: NL17 RABO 0140 7020 32
ten name van R.K. Pa­ro­chie H. Bernardus van Clairvaux

Geloofs­ge­meen­schappen

De pa­ro­chie bestaat uit zeven geloofs­ge­meen­schappen.

Bosschen­hoofd: H. Hart van Jezus

kerk: Pastoor van Breugel­straat 51
se­cre­ta­riaat: Pastoor van Breugel­straat 52, 4744 AD Bosschen­hoofd
tele­foon: (06) 165 40 840
email: team­assis­tent@bernardus­paro­chie.nl
 

Hoeven: St. Jan de Doper

kerk: Kapel van Bovendonk
pastorie: St. Janstraat 38, 4741 AR Hoeven
tele­foon: (0165) 502 336
bereik­baar op maan­dag, woens­dag en vrij­dag van 09.30 uur tot 11.30 uur
email: hoeven@bernardus­paro­chie.nl

Oud Gastel: H. Lau­ren­tius

kerk: Kerk­straat 3
pastorie: Korte Dreef 4, 4751 HZ Oud Gastel
bereik­baar op maan­dag en vrij­dag van 10.00 uur tot 12.00 uur
tele­foon: (0165) 511 286
email: oudgastel@bernardus­paro­chie.nl

Ouden­bosch: Basiliek H.H. Agatha en Barbara

kerk: Markt 57
pastorie: Markt 59, 4731 HN Ouden­bosch
bereik­baar op werk­da­gen van 09.00 uur tot 12.00 uur
tele­foon: (0165) 330 502
email: basiliek@bernardus­paro­chie.nl

Ouden­bosch: H. Paulus

kerk: Jasmijnlaan 3 (gesloten)
se­cre­ta­riaat: Markt 59, 4731 HN Ouden­bosch
bereik­baar op werk­da­gen van 09.00 uur tot 12.00 uur
tele­foon: (0165) 330 502
email: basiliek@bernardus­paro­chie.nl

Stampersgat: H.H. Mar­te­la­ren van Gorcum

kerk: Dennis Leestraat 25 (gesloten)
se­cre­ta­riaat: Korte Dreef 4, 4751 HZ Oud Gastel
bereik­baar op maan­dag en vrij­dag van 10.00 uur tot 12.00 uur
tele­foon: (0165) 511 286
email: oudgastel@bernardus­paro­chie.nl

Stand­daar­bui­ten: H. Johannes de Doper

kerk: Markt 25 (gesloten)
se­cre­ta­riaat: Markt 59, 4731 HN Ouden­bosch
bereik­baar op werk­da­gen van 09.00 uur tot 12.00 uur
tele­foon: (0165) 330 502
email: basiliek@bernardus­paro­chie.nl 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose