• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Begraafplaatsen

gepubliceerd: maandag, 13 februari 2023
Grieve not for me, my Children dear - I am not dead, but sleeping here - I was not yours, but Christs alone - He loved me best, and took me home (grafsteen Ierland)
Grieve not for me, my Children dear - I am not dead, but sleeping here - I was not yours, but Christs alone - He loved me best, and took me home (grafsteen Ierland)

De filo­soof Hans Jonas zei dat er drie dingen zijn waardoor de mens zich onder­scheidt van de dieren: het gereed­schap, het beeld en het graf. Door het werktuig onder­werpt de mens de natuur aan zijn kennis en aan zijn wil. Door het beeld - schil­derijen en andere kunst­werken - projec­teert hij zijn ver­beel­ding. Het impli­ceert een gevoel voor schoon­heid en het verlangen om dit te uiten. Maar het grootste verschil tussen mensen en dieren is het graf. Alleen de mens begraaft zijn doden. Alleen de mens kent zijn eigen sterfe­lijk­heid. En wetende dat hij zal sterven, kan alleen de mens vragen waar hij vandaan komt, wat zijn leven betekent en wat erna komt.

Begraaf­plaatsen

De pa­ro­chie beschikt over zes begraaf­plaatsen, waar­van die in Oud Gastel en Stand­daar­bui­ten in beheer zijn gegeven aan Stich­ting Zuylen. De overige vier begraaf­plaatsen zijn in eigen beheer en wor­den door vrij­wil­li­gers onder­hou­den. Het reserveren van graf­plaatsen en het verstrooien van as wor­den even­eens door genoemde werk­groep gere­geld.

Contact­personen zijn:

  • Bosschen­hoofd: E. Roovers, (06) 165 40 840
  • Hoeven: G. van Lier, (0165) 502 933
  • Ouden­bosch: J. Bedaf, (06) 256 33 439
  • Stampersgat: J. Frijters, (0165) 511 617

Tarieven begraaf­plaats 2023

Grafreserve­ring € 180,00 (een­ma­lig)

Bij begrafenis

Graf delven / dichten € 435,00
Graf ruimen € 250,00
Graf­rechten enkel graf (20 jaar) € 480,00
Graf­rechten dubbeldiep graf (20 jaar) € 720,00
Graf­rechten dubbelbreed graf (20 jaar) € 960,00
On­der­houdsbijdrage (20 jaar) € 760,00

Bij verlen­ging (10 jaar)

Graf­rechten enkel graf € 240,00
Graf­rechten dubbeldiep graf € 360,00
Graf­rechten dubbelbreed graf € 480,00
On­der­houdsbijdrage € 380,00

Plaat­sing urn

Plaat­sings­kos­ten / afdekplaat € 250,00
Graf­rechten urnengraf (20 jaar) € 360,00
Graf­rechten urnenmuur (20 jaar) € 720,00
On­der­houdsbijdrage (20 jaar) € 760,00

Bij verlen­ging (10 jaar)

Graf­rechten urnengraf € 180,00
Graf­rechten urnenmuur € 360,00
On­der­houdsbijdrage € 380,00

Bo­ven­staande tarieven zijn van toepas­sing op de begraaf­plaatsen in Bosschen­hoofd, Hoeven, Ouden­bosch en Stampersgat.

De begraaf­plaatsen in Oud Gastel en Stand­daar­bui­ten zijn in beheer bij Stich­ting Begraaf­plaatsen en Crematoria Zuylen, Tuin­zigtlaan 11, 4813 XH Breda, (076) 521 94 53, voor info: info@zuylen.nl of www.zuylen.nl

As verstrooien na een crematie

Strooiveld Begraafplaats Oudenbosch

Een aantal weken na een crematie staat de familie of de nabe­staan­den voor de keuze over de bestem­ming van de as. Als de over­le­de­ne dat zelf heeft aange­ge­ven is het een­vou­dig, maar vaak moet deze keuze nog wor­den gemaakt. Te­gen­woor­dig is er een groot aanbod van moge­lijk­he­den die vaak door de uit­vaarton­derne­ming of het crematorium wordt gebo­den.

Een van de moge­lijk­he­den is de as verstrooien. De plaats van verstrooien kunt u zelf bepalen en wat velen aanspreekt is dat de as wordt verstrooid in de woon- of geboorte­plaats van de over­le­de­ne. Op de R.K. begraaf­plaats aan de St. Bernaerts­straat in Ouden­bosch is hier­voor een strooi­veld ingericht. Bij dit strooi­veld is een steen aanwe­zig, waarop bronzen plaatjes zijn aan­ge­bracht met de naam, de geboorte- en de over­lij­densdatum van wie de as hier is verstrooid. Op de steen staat de toepas­se­lijke spreuk ‘As verwaait, de her­in­ne­ring blijft’. Zo is er toch ook na een crematie, en na het verstrooien van de as, een her­in­ne­ring aan de over­le­de­ne.
Ook op de begraaf­plaats in Hoeven is een strooi­veld aanwe­zig.

Na­tuur­lijk kan op alle begraaf­plaatsen in onze pa­ro­chie as verstrooid wor­den en u kunt bij de contact­personen van de begraaf­plaatsen terecht voor in­for­ma­tie. Indien gewenst is een der leden van het pastores-team aanwe­zig bij het verstrooien van de as, maar het kan ook in kleine familie­kring gebeuren. Er zijn wel kosten verbon­den aan het verstrooien van de as, dit is inclusief bronzen plaatje € 200,00 en zon­der bronzen plaatje € 80,00. Deze bedragen gel­den alleen voor de R.K. begraaf­plaats in Ouden­bosch.


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose