• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Adressen

gepubliceerd: zaterdag, 1 juli 2023

R.K. Pa­ro­chie H. Bernardus van Clairvaux

R.K. Parochie H. Bernardus van Clairvaux Oudenbosch
post­a­dres: Postbus 174, 4730 AD Ouden­bosch
bezoek­a­dres: Markt 59, 4731 HN Ouden­bosch
e-mail: info@bernardus­paro­chie.nl
web­si­te: www.bernardus­paro­chie.nl
IBAN bankreke­ningnr.: NL17 RABO 0140 7020 32
tnv R.K. Pa­ro­chie H. Bernardus van Clairvaux

Geloofs­ge­meen­schappen

De pa­ro­chie bestaat uit zeven geloofs­ge­meen­schappen.

Bosschen­hoofd: H. Hart van Jezus

H. Hart van Jezus - Bosschenhoofd
kerk: Pastoor van Breugel­straat 51
se­cre­ta­riaat: Pastoor van Breugel­straat 52, 4744 AD Bosschen­hoofd
tele­foon: (06) 165 40 840
email: team­assis­tent@bernardus­paro­chie.nl

Hoeven: St. Jan de Doper

St. Jan de Doper - Hoeven
kerk: Kapel Bovendonk, Hofstraat 8, 4741 AK Hoeven
pastorie: St. Janstraat 38, 4741 AR Hoeven
tele­foon: (0165) 502 336
bereik­baar op maan­dag, woens­dag en vrij­dag van 09.30 uur tot 11.30 uur
email: hoeven@bernardus­paro­chie.nl

Oud Gastel: H. Lau­ren­tius

H. Laurentius - Oud Gastel
kerk: Kerk­straat 3, Oud Gastel
pastorie: Korte Dreef 4, 4751 HZ Oud Gastel
bereik­baar op maan­dag en vrij­dag van 10.00 uur tot 12.00 uur
tele­foon: (0165) 511 286
email: oudgastel@bernardus­paro­chie.nl

Ouden­bosch: Basiliek H.H. Agatha en Barbara

Basiliek H.H. Agatha en Barbara - Oudenbosch
kerk: Markt 57, Ouden­bosch
pastorie: Markt 59, 4731 HN Ouden­bosch
bereik­baar op werk­da­gen van 09.30 uur tot 11.30 uur
tele­foon: (0165) 330 502
email: basiliek@bernardus­paro­chie.nl

Ouden­bosch: H. Paulus

H. Paulus - Oudenbosch
kerk:
Jasmijnlaan3, Ouden­bosch (gesloten)
se­cre­ta­riaat:
Markt 59, 4731 HN Ouden­bosch
bereik­baar op werk­da­gen van 09.30 uur tot 11.30 uur
tele­foon:
(0165) 330 502
email:
basiliek@bernardus­paro­chie.nl

Stampersgat: H.H. Mar­te­la­ren van Gorcum

H.H. Martelaren van Gorcum - Stampersgat
kerk: Dennis Leestraat 25, Oud Gastel (gesloten)
se­cre­ta­riaat: Korte Dreef 4, 4751 HZ Oud Gastel
bereik­baar op maan­dag en vrij­dag van 10.00 uur tot 12.00 uur
tele­foon: (0165) 511 286
email: oudgastel@bernardus­paro­chie.nl

Stand­daar­bui­ten: H. Johannes de Doper

H. Johannes de Doper - Standdaarbuiten
kerk: Markt 25, Stand­daar­bui­ten (gesloten)
se­cre­ta­riaat: Markt 59, 4731 HN Ouden­bosch
bereik­baar op werk­da­gen van 09.30 uur tot 11.30 uur
tele­foon: (0165) 330 502
email: basiliek@bernardus­paro­chie.nl 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose