• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Het nieuwe werkjaar komt in zicht.
Dat wil ook zeggen dat de zomervakantie (bijna) voorbij is.
De zomervakantie is voor mij altijd een soort van overgangsperiode geweest. 
Zaken waar je mee bezig bent geweest worden afgewerkt of komen tot een ‘atuurlijke’stilstand, de drukte ’ morgens en ’ middags in onze dorpen van de schoolgaande kinderen en jongeren verdwijnt maar maakt dan weer plaats voor toeristen en vakantiegangers die onze streken komen verkennen.
De ene groep heeft plaats gemaakt voor de andere. Dat is kenmerkend aan de zomervakantie.
Het is een stop- en een startmoment tegelijk.
Het nieuwe werkjaar komt in zicht.
Dat wil ook zeggen dat de zomervakantie (bijna) voorbij is.
De zomervakantie is voor mij altijd een soort van overgangsperiode geweest. 
Zaken waar je mee bezig bent geweest worden afgewerkt of komen tot een ‘atuurlijke’stilstand, de drukte ’ morgens en ’ middags in onze dorpen van de schoolgaande kinderen en jongeren verdwijnt maar maakt dan weer plaats voor toeristen en vakantiegangers die onze streken komen verkennen.
De ene groep heeft plaats gemaakt voor de andere. Dat is kenmerkend aan de zomervakantie.
Het is een stop- en een startmoment tegelijk.
Het nieuwe werkjaar komt in zicht.
Dat wil ook zeggen dat de zomervakantie (bijna) voorbij is.
De zomervakantie is voor mij altijd een soort van overgangsperiode geweest. 
Zaken waar je mee bezig bent geweest worden afgewerkt of komen tot een ‘atuurlijke’stilstand, de drukte ’ morgens en ’ middags in onze dorpen van de schoolgaande kinderen en jongeren verdwijnt maar maakt dan weer plaats voor toeristen en vakantiegangers die onze streken komen verkennen.
De ene groep heeft plaats gemaakt voor de andere. Dat is kenmerkend aan de zomervakantie.
Het is een stop- en een startmoment tegelijk.
Oktober wordt dit jaar een bijzondere maand voor de katholieke Kerk. Na een lange voorbereidingsperiode wordt van 4 tot en met 29 oktober in Rome een algemene bisschoppensynode gehouden. Deze gaat over het thema synodaliteit. Letterlijk betekent dit ‘samen op weg gaan’. Op initiatief van paus Franciscus wordt tijdens deze synode gesproken over de vraag hoe allerlei geledingen binnen de Kerk meer kunnen worden betrokken bij het uitdragen van het geloof en ze elkaar kunnen begeleiden en letterlijk ‘begeesteren’ om in onderlinge verbondenheid hun roeping en hun zending te beleven. De paus heeft meermaals benadrukt dat synodaliteit niet één gebeurtenis is, maar een proces. .

Vieringen deze week

zaterdag, 9 december
17.00Bosschenhoofd - H.Hart - Eucharistie
 
zondag, 10 december
9.30Oud Gastel - H. Laurentius - Eucharistie
9.30Hoeven - Kapel Bovendonk - Eucharistie
11.00Oudenbosch - Basiliek - Eucharistie met livestream

Overzicht van alle vieringen

Concerten


Overzicht van alle concertenLaatste Parochieblad
Parochieblad Oktober 2023
Oktober 2023

eerdere edities
Pastorie Hoeven gaat verhuizen.
Het secretariaat van de parochiekern Hoeven gaat verhuizen.
gepubliceerd: donderdag, 30 november 2023
Vanaf 1 januari 2024 huist het se­cre­ta­riaat van de pa­ro­chiekern Hoeven in hun nieuwe kantoor aan de St. Janstraat 20.
Weet jij hoe laat het is?
De ADVENT begint, dan kijken we uit naar KERSTMIS !!!
gepubliceerd: maandag, 27 november 2023
Daarom nodigen we alle kin­de­ren uit voor de KinderKarvaan + bij­een­komst van zon­dag 3 de­cem­ber om samen met ons de Advent te starten
Bisdom geloofscursus
Geloofsverdieping en –verinnerlijking
gepubliceerd: donderdag, 16 november 2023

De geloofs­cur­sus

Met de geloofs­cur­sus hoopt het Bisdom tegemoet te komen aan het verlangen naar geloofsver­die­ping en -verinnerlij­king. De cursus is laag­drem­pe­lig, voorkennis is niet vereist.

Voor wie

Vooral voor gelo­vi­gen in de pa­ro­chies, maar ook voor alle andere geïn­te­res­seer­den.
Leeskring: De kerk is fantastisch!
Donderdag 23 november: ‘De kerk en de opstanding’
gepubliceerd: dinsdag, 14 november 2023
Rik Torfs kijkt op de door hem gekende manier - scherp­zin­nig én met de nodige humor - vanuit acht ver­schil­lende invals­hoeken naar de kerk. Het levert boeiende lees­stukjes op die aan­zet­ten tot nadenken en over­we­ging.
Inspirerende filmavond
Molokai (1999) woensdag 29 november
gepubliceerd: dinsdag, 7 november 2023
Molokai The story of Father Damian (1999) Het in­spi­re­rende waar­ge­beurde verhaal van de Vlaamse mis­sio­na­ris Damiaan (1840-1889) die zich vrijwillig op het Hawaiaanse eiland Molokaï ves­tigde om daar steun te bie­den aan de met lepra besmette bewoners, die om deze reden naar het eiland wer­den verbannen. Damiaan heeft zich vele jaren ingezet om het leven van deze mensen zo mens­waar­dig moge­lijk te maken en heeft zich ingezet voor de ont­wik­ke­ling van een genezend medicijn.
Noveen ter ere van de H. Elisabeth van Thüringen
Noveen van 9 tot en met 17 november
gepubliceerd: maandag, 6 november 2023
Negen dagen achter elkaar zal er een gebeds­vie­ring plaats­vin­den, waarbij telkens wordt inge­gaan op een bepaald facet van haar leven en haar diaconale bewogen­heid. 9 tot en met 16 no­vem­ber: 19.00 uur - 19.30 uur Tijdens het noveen­ge­bed op de feest­dag van St. Elisabeth van Thüringen, 17 no­vem­ber: 16.15 uur - 16.45 uur, zal een nieuwe beeltenis van haar wor­den gezegend door pastoor Prasing. Deze zal later een eigen plek krijgen in de Elisabeth­zaal.
Werelddag van de armen - 18/19 november
inzameling voor de Voedselbank
gepubliceerd: maandag, 6 november 2023
Aan het eind van het Heilig Jaar van Barm­har­tig­heid heeft Paus Fran­cis­cus in 2016 de Wereld­dag voor de Armen inge­steld op de 33e Zondag door het Jaar. Deze jaar­lijks te­rug­ke­rende dag is een geheugensteun en aan­moe­di­ging om als chris­te­nen blijvend een barm­har­tige levens­hou­ding aan te nemen. Elk jaar geeft paus Fran­cis­cus een thema mee voor deze dag; dit jaar luidt het thema: ‘Kijk niet weg van de armen’, geïnspireerd aan het Bijbelse boek Tobit 4,7.
Leeskring: De kerk is fantastisch!
Donderdag 9 november: ‘De kerk en schoonheid’
gepubliceerd: donderdag, 2 november 2023
Rik Torfs kijkt op de door hem gekende manier - scherp­zin­nig én met de nodige humor - vanuit acht ver­schil­lende invals­hoeken naar de kerk. Het levert boeiende lees­stukjes op die aan­zet­ten tot nadenken en over­we­ging.
INSPIRERENDE FILMAVOND
The MISSION (1986) woensdag 25 oktober
gepubliceerd: dinsdag, 24 oktober 2023
The MISSION (1986) Slaven­hande­laar Mendoza (Robert de Niro) besluit zijn leven te beteren en sluit zich aan in de missie van de Spaanse Jezuïet Gabriel (Jeremy Irons). Dan wordt de kolonie verkocht aan de Portugezen die de hele bevol­king als slaven be­schou­wen. Mendoza breekt zijn gelofte en probeert het verzet te or­ga­ni­se­ren om de Indianen te be­scher­men.
Leeskring: De kerk is fantastisch!
Donderdag 26 oktober: ‘De kerk als oase’
gepubliceerd: zondag, 22 oktober 2023
Rik Torfs kijkt op de door hem gekende manier - scherp­zin­nig én met de nodige humor - vanuit acht ver­schil­lende invals­hoeken naar de kerk. Het levert boeiende lees­stukjes op die aan­zet­ten tot nadenken en over­we­ging.


zaterdag, 21 oktober 2023Omgaan met verlies en rouw
maandag, 11 september 2023Sint Franciscusviering met huisdierzegening
maandag, 11 september 2023Omgaan met verlies en rouw
maandag, 11 september 2023Kerst met Sela
maandag, 11 september 2023Samen naar Rome:
donderdag, 31 augustus 2023Programma najaar van DE PELGRIM
vrijdag, 18 augustus 2023Is de Alpha cursus iets voor jou?
dinsdag, 8 augustus 2023Waar gaat de Bijbel over
zondag, 6 augustus 2023Kerstconcert - Mastreechter Staar
maandag, 3 juli 2023Ga met ons mee naar Kevelaer!

meer berichten vindt u in het archief

 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose