• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Parochie vitalisering

10 februari en 6 april 2020, van 19.30 - 21.30 uur

gepubliceerd: woensdag, 15 januari 2020

Twee bijeenkomsten over parochie vitalisering op maandag 10 februari en maandag 6 april 2020, van 19.30 - 21.30 uur in de Cuyperszaal van de Basiliek

Doel­stel­lingen van de bijeenkomsten:

Ten eerste, de uitdaging van parochie vitalisering bij de parochianen onder de aandacht te brengen.

Ten tweede, dat we ons gaan realiseren dat we zo’n vitalisering zelf niet alléén kunnen doen; dat we ervoor gaan bidden én dat het werken aan een per­soon­lijke relatie met God en met Jezus voor parochie vitalisering volgens onze bisschop van doorslaggevend belang zal zijn.

Ten derde, rond specifieke thema’s de eerste ideeën in kaart te gaan brengen waarbij parochianen / parochie vrij­wil­lig­ers zélf initiatieven kunnen gaan ontwikkelen, die stapjes kunnen vormen op weg naar parochie vitalisering. Een voorbeeld van zo’n thema is: een gastvrije en uit­no­di­gende parochie.

 

Agenda 1e bijeenkomst op 10 februari 2020:

1. 19.30-19.35 Welkom, opening en gebed.
2. 19.35-19.45 Parochie vitalisering: ‘bedreiging of uitdaging?’
3. 20.00-20.30 Conferentie (‘De Missio­naire parochie, als God renoveert’ *) : de 10 waarden die mede bepalend zijn voor de parochie­cul­tuur gericht op een bloeiende parochie.
4. 20.00-20.20 Pauze en naar locatie gaan voor discussie over een thema in gespreks­groepen.
5. 20.20-21.00 Discussie in gespreks­groepen over parochie­cul­tuur waarden en ideeën voor initiatieven vanuit de parochianen.
6. 21.00-21.20 Plenair: rapportage van de ideeën voor initiatieven aan pastoraal team.
7. 21.20-21.30 Hoe gaan we verder en afsluiting.

Twee bijeenkomsten:

De 1e bijeenkomst over Parochie vitalisering, op 10 februari, is a.h.w. voor­be­rei­dend op een aantal vraagstukken die op de Conferentie aan de orde komen. Na de Conferentie vindt op 6 april de 2e bijeenkomst plaats waarbij we, voortbouwend op de 1e bijeenkomst, tevens de uitkomsten van de Conferentie mee kunnen nemen.

Peter Derks [pastoraal werker] en Frans van den Bosch [pastoraal assistent]

*) Deze conferentie, waar onze bisschop het initiatief toe heeft genomen, wordt op 24 en 25 maart 2020 in en rond de Basiliek gehouden;
zie voor meer info: www.missio­naire­parochie.nl en www.bernardus­parochie.nl .


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose