• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Eucharistieviering met ziekenzalving

vrijdag 4 oktober – 10.00 uur – St. Jan de Doperkerk Hoeven

gepubliceerd: donderdag, 5 september 2019

In de evangeliën, de verhalen die ons over het leven van Jezus Christus zijn overgeleverd, wordt regelmatig verteld over de lichamelijke en geestelijke zorg die Jezus voor zieken heeft gehad. Daarmee was Hij niet alleen voor de leerlingen en zijn volgelingen in die tijd een voorbeeld voor hoe ze met zieken en ouderen moeten omgaan, maar ook voor ons. En Hij geeft ons de opdracht om tijd, aandacht en zorg te besteden aan mensen die ziek zijn, aan mensen die in hun laatste levensfase zijn gekomen, aan mensen die stervende zijn. Op een bijzondere wijze wordt daarover gesproken in de brief van de heilige apostel Jacobus, die mede de basis vormt voor het sacrament van de ziekenzalving. Het sacrament geeft de zieke of stervende de genade van de heilige Geest en geeft mensen hulp en steun tot hun heil. Daarom is de zalving bedoeld voor iedere gelovige die is verzwakt of zoekt naar kracht. In het sacrament mogen we onze Heer, Jezus Christus, en door Hem God, onze Vader, op een bijzondere wijze ontmoeten en ons laten sterken.

‘Bron van levend water’ is het thema van de eucha­ris­tie­viering, waarin de moge­lijk­heid wordt geboden om de ziekenzalving te ontvangen. Ieder die hiervoor openstaat is van harte uitgenodigd bij deze viering op vrijdag 4 oktober om 10.00 uur in de St. Jan de Doperkerk in Hoeven aanwezig te zijn. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in ’t Punt.

In verband met de organisatie verzoeken we u vriendelijk, indien u de zalving wilt ontvangen, dit te laten weten via de pastorie in Hoeven, telefoonnummer 0165 502 336 (op maandag, woensdag en vrijdag tussen 09.30 uur en 11.30 uur). 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose