• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Pastoraal-Diaconaal Centrum

gepubliceerd: vrijdag, 20 december 2019
Pastoraal-Diaconaal Centrum

De aandui­ding ‘pas­to­raal-diaco­naal centrum’ met de naam ‘de Pelgrim’, ver­wijst naar St. Bernardus als pelgrim en her­vormer in Kerk en wereld. ‘De Pelgrim’ or­ga­ni­seert ac­ti­vi­teiten en bij­een­komsten rond thema’s op het snij­vlak van zin­ge­ving / geloof, cultuur en samen­le­ving. Zo is er onder andere aan­dacht voor mensen die gebukt gaan onder rouw en verlies en voor de vluch­te­ling in de pa­ro­chie.

Voor het ont­wik­ke­len van een inhou­de­lijk pro­gram­ma is een pro­gram­maraad inge­steld. Als locatie voor het pas­to­raal-diaco­naal centrum is de crypte onder de Basiliek geschikt gemaakt. Contact­persoon is team­assis­tent E. Roovers:

 


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose