• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Pastoraal-Diaconaal Centrum

Pastoraal-Diaconaal Centrum

De aanduiding ‘pastoraal-diaconaal centrum’ met de naam ‘de Pelgrim’, verwijst naar St. Bernardus als pelgrim en hervormer in Kerk en wereld. ‘De Pelgrim’ organiseert activiteiten en bijeenkomsten rond thema’s op het snijvlak van zingeving / geloof, cultuur en samenleving. Zo is er onder andere aandacht voor mensen die gebukt gaan onder rouw en verlies en voor de vluchteling in de parochie.

Voor het ontwikkelen van een inhoudelijk programma is een programmaraad ingesteld. Als locatie voor het pastoraal-diaconaal centrum is de crypte onder de Basiliek geschikt gemaakt. Contactpersoon is teamassistent E. Roovers:

ALPHA-CURSUS: 

Het pastoraal team nodigt u graag uit om in september aan de Alpha-cursus te gaan deelnemen. Deze cursus is erop gericht om het per­soon­lijk geloof te verdiepen en om woorden aan te reiken om de Blijde Bood­schap uit te dragen. De Alpha-cursus wil zo een bijdrage leveren aan een meer vitale én toekomstbestendige parochie.

De eerste Alpha-cursus bestaat uit negen bijeenkomsten, waarin we in een informele, plezierige, en vriend­schap­pe­lijke sfeer praten over het leven en het geloof. De bijeenkomsten kennen een vaste indeling: een gezamenlijke maaltijd, een inleiding en een aansluitend gesprek in een groep van ongeveer acht personen. Per groep is er een gespreksleider aanwezig,

In de inleidingen en de groeps­ge­sprekken komen vragen ter sprake als: wie is Jezus voor jou; hoe kun je geloven; waarom bidden en hoe; hoe leidt God on; en wat doet de heilige Geest met ons? Tijdens de bijeenkomsten komt het luisteren naar elkaars geloofsbeleving op de eerste plaats en wordt niet over het geloof gediscussieerd.

De Alpha-cursus wordt vanuit ons pastoraal-diaconaal centrum ‘de Pelgrim' georga­ni­seerd onder verant­woor­de­lijk­heid van het pastoraal team, met als coördinator pastoraal-assistent Frans van den Bosch. Voor verdere informatie:

 
 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose