• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Parochiebijdrage

Om het pastorale werk te kunnen voorzetten en uitbreiden, geloofsactiviteiten te kunnen organiseren en kerkgebouwen te onderhouden is de parochie afhankelijk van uw financiële bijdrage. Ze ontvangt geen subsidies, behalve voor het onderhoud van monumenten. Van parochianen wordt daarom verwacht dat ze deelnemen aan het parochiefonds.

De Actie Kerkbalans, die jaarlijks in januari wordt gehouden, is daarop gericht. Dus als u het waardevol vindt dat ook in de toekomst kinderen kunnen worden gedoopt, hun eerste communie kunnen vieren en kunnen worden gevormd, dat mensen elkaar voor God trouw kunnen beloven, dat we waardig afscheid kunnen nemen van onze dierbare overledenen is uw bijdrage noodzakelijk, nu en in de toekomst.

Praktisch

Jaarlijks adviseert het Bisdom van Breda een minimum parochiebijdrage per huishouden. Voor 2018 is die vastgesteld op € 118,= ofwel iets minder dan € 10,= per maand. Uw bijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer NL17 RABO 0140 7020 32 ten name van R.K. Parochie H. Bernardus van Clairvaux onder vermelding van parochiebijdrage.
 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose