• Hoeven
 • Oud Gastel
 • Bosschenhoofd
 • Basiliek Oudenbosch
 • Basiliek Oudenbosch
 • Oud Gastel
 • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Parochiekerncommissies

Parochiekerncommissies

Om ervoor te zorgen dat de dagelijkse gang van zaken in de geloofs­gemeen­schappen zo goed mogelijk doorgaat heeft het parochie­bestuur onder haar verant­woorde­lijk­heid drie parochiekern­commissies gevormd. De leden van deze commissies worden door het parochie­bestuur voor een periode van vier jaar benoemd.

Door het Bisdom van Breda is een modelreglement opgesteld waarin de taken en verant­woorde­lijk­heden van de commissies staan vermeld. De parochie­kern­commissies zijn als het ware ‘de handen en voeten’ van het parochiebestuur ter plaatse.

Hoeven - Bosschenhoofd

p/a. St. Janstraat 38, 4741 AR Hoeven

De parochiekerncommissie bestaat uit:

 • mw. D. Schouw, voorzitter, (0165) - 50 33 27
 • G. Veraart, kasbeheerder
 • F. Matthijssen, vrijwilligerszaken en gebouwen
 • G. Verschuren, lid

Oud Gastel - Stampersgat

p/a. Korte Dreef 4, 4751 HZ Oud Gastel

De parochiekerncommissie bestaat uit:

 • mw. M. Ernest, voorzitter (0165) 511 974
 • mw. J. van Sprundel, secretaris
 • T. Brok, kasbeheerder
 • J. Frijters, lid
 • mw. J. van Alphenl, lid vrijwilligerszaken

Oudenbosch - Standdaarbuiten

p/a. Markt 59, 4731 HN Oudenbosch

De parochiekerncommissie bestaat uit;

 • mw. K. van Gorp, voorzitter, (0165) 318 022
 • A. de Wildt, secretaris, (0165) 312 682
 • mw. M. van Leeuwen, kasbeheerder en vrijwilligerszaken
 • mw. D. Kessel, lid, vrijwilligerszaken
 • mw. J. Keulers, lid, aktie kerkbalans 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose